Svensk-dansk lystfiskerordbog

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

Bemærk! Denne ordliste er egentlig en dansk-svensk ordbog, der er "vendt om". Vi har endnu ikke haft tid til at justere alle de inkonsekvenser, der er en følge heraf.

Abborre

Aborre

Alg

Tang

Alger (da. tang =  sv. alg eller tång)

Alger

Analfena

Gatfinne

Anka

And

Anus

Gat

Asp

Asp

Bakparti

Tag

Bakre ryggfena

Anden rygfinne

Bakvatten, eda

Bagvand

Beckasin (enkel och dubbel)

Bekkasin (enkelt og dobbelt)

Besa Nedfaldsfisk, udleget fisk

Bindstäd

Fluestik

Björkna, Blicka, Björkfisk

Flire

Bladtångmjöl

Tangmel

Bleka, Lyrtorsk

Lubbe, lyssej, blåsej

Bleke

Havblik

Blinning

Klæg

Bläsand

Pibeand

Borstmask

Børsteorm

Bottendel

Den tykke ende (fiskestang)

Braxen

Brasen

Broms

Bremse (insekt, f.eks. hestebremse)

Broms

Bremse (på fiskehjul)

Bromsratt

Bremseknap

Brynsten

Slibesten

Bröst

Bryst

Bröstfena

Brystfinne

Bukfena

Bugfinne

Buksimmare

Bugsvømmer

Bygel

Bøjle

Bygel, linförarbygel på haspelrulle

Bøjle, linførerbøjle på fastspolehjul

Bålgeting, geting

Hveps

Bäck

Bæk

Bäckröding

Kildeørred

Bäckslända

Slørvinge

Bärfis

En art tæger (Dylocoris baccarum)

Böj

Bøjning

Canadaröding

Canadarøding

Daggmask

Regnorm

Dagslända

Døgnflue

Dagsländenymf

Døgnfluenymfe

Damm

Dam

Dammlucka

Stemmeværk

Dammvall

Dæmning

Djungeltupp

Jungle cock

Djup

Dybde

Drag

Spinner

Drag (bete)

Blink

Dykarbagge

Vandkalv

Elritsa

Elritse

Erosionspålar

Faskiner

Europeisk nors, Nors

Smelt, Stint, Stinte

Faren (fisk)

Brasenflire

Fasan

Fasan

Fenstråle

Pigstråle

Fettfena

Fedtfinne

Ficklampa

Lommelygte

Fiskare

Fisker

Fiskespö, metspö

Fiskestang

Fiskeväska

Fisketaske

Fiskeväst

Fiskevest

Fiskfjäll

Fiskeskæl

Fiskgjuse

Fiskeørn

Fiskkorg (flätad)

Fiskekurv

Fiskodling

Dambrug

Fisktrappa

Fisketrappe

Fiskyngel

Fiskeyngel

Fjädermygg

Dansemyg

Fjäderstam

Fjerskaft

Fjäll

Skæl

Fjäril

Sommerfugl

Flickslända, Jungfruslända

Vandnymfe

Flod

Flod

Flodbarb

Barbe (flod-)

Flodkräfta

Flodkrebs

Flodmynning (åmynning), os

Indløb

Fluglina

Flueline

Flugrulle

Fluehjul

Flugspö

Fluestang

Flundra

Flynder

Flygmyra

Flyvemyre

Flå

Afskinding, flå

Fläckig

Plettet

Flöte

Flåd

Fors

Stryg

Fors (strid), (vattenfall)

Fos

Forsnacke

Fosnakke

Fortplantning

Forplantning

Fot, hjulfot

Hjulfod

Främra överkäke

Mellemkæbeben

Färg

Farve

Färgat (infärgat)

Farvet

Färna (fisk)

Døbel

Fästing

Skovtæge, flåt

Fördämning

Dæmning

Förpuppning

Forpupning

Första ryggfena

Første rygfinne

Gaff, Huggkrok

Fangstkrog / gaf

Gammarus, sötvattenmärla, märlkräfta

Ferskvandstangloppe

Gap

Gab

Get

Ged

Glasögon

Briller

Groda

Frø

Grodyngel

Haletudse

Groplöja

Regnløje

Gråsugga (Asellus)

Ferskvandsbænkebider

Gräsand

Gråand

Gräshoppa

Græshoppe

Gräskarp

Græskarpe

Gräskarp

Græskarpen

Grävling

Grævling

Grönling (fisk)

Smerling

Guldfasan

Guldfasan

Guldfisk

Sølvkaruds (guldfisk)

Guldmakrill

Guldmakrel

Gädda

Gedde

Gälar

Gæller

Gälblad

Gælleblad

Gällock

Gællelåg

Gälräfständer

Gællegitter

Gärdsmyg

Gærdesmutte

Gäss

Gæs

Gökrocka, Näbbrocka

Gøgerokke

Göl, Tjäder, Tjärn

Lille sø

Gös

Sandart

Hackel

Hackle

Hackelspets

Hacklespids

Hackeltång

Hackleklemme

Haj

Haj

Handtag, vev

Håndtag

Hare

Hare

Harkrank

Stankelben

Harr

Stalling

Haspelrulle

Fastspolehjule

Havskatt

Havkat

Havslax i olja

Sølaks

Havsnejonöga

Havlampret,Havniøje

Havsröding

Ishavsrøding, havfjeldørred

Havstobis, Blåtobis, Vanlig tobis

Havtobis

Havsöring

Havørred

Hickory stamsill

Stamsild, vestatlantisk

Hjärna

Hjerne

Hjärta

Hjerte

Horngädda, näbbgädda

Hornfisk

Hornsimpa

Hornulk

Hulling

Modhage

Humla

Humlebi

Hundhaj, Glatthaj

Hundehaj

Huvud

Hoved

Hår

Hår

Håv

Ketcher / fangstnet / net

Häger

Hejre

Hölja

Høl

Hölja (stor), hå

Stort høl

Höst

Efterår

Id

Rimte

Igel

Igle

Indianlax, Rödlax, Sockeye

Sockeylaks, rødlaks

Insjölax

Indsølaks

Insjööring

Søørred

Jokk

Fjeldbæk

Kaja

Allike

Kanadaröding

Canadarøding

Karp

Karpe

Kind

Cheek

Knott

Kvægmyg

Kolja

Kuller

Koltrast

Solsort

Kranium

Kranie

Kricka

Krikand

Krok

Krog

Krokavtagare

Kombi-fiskekniv

Krokbryne

Krogskærper

Krokskaft

Krogskaft

Krokögla

Nederste løbering

Kropp

Krop

Kråka

Krage

Kräfta

Krebs

Kulkätting

Kuglekæde

Kungsfiskare

Isfugl

Kvidd

Elritse

Kylkonserver, Halvkonserver

Halvkonserves

Könsöppning

Urogenitalåbning

Lake

Knude, ferskvandskvabbe

Landsaltning

Landsaltet (fisk)

Lax

Laks

Laxartad

Laksagtig

Laxfiskare

Laksefisker

Lekande fisk, Lekfisk

Gydende

Lekare

Svirvel

Lekdräkt

Gydedragt

Lekgrop

Gydegrube, legegrube

Lina

Line / snøre

Linda / lindning

Bevikle / bevikling

Linförare

Linefører

Lodda

Lodde

Luktnerv

Lugtenerve

Luktorgan

Lugtekolbe

Lusp (utlopp ur sjö)

Søafløb

Långa

Lange

Låsring

Låsering

Lättsaltad fisk

Letsaltet fisk

Löja

Løje

Löpring

Løbering

Mage

Mave

Majfisk, stamsill

Majsild, Stamsild

Makrill

Makrel

Mal (fisk)

Malle

Mal (insekt)

Møl

Marmorerad öring

Marmorørred

Mask

Orm

Matstrupe

Spiserør

Minimimått

Mindstemål

Mjuk

Blød

Mjälte

Milt

Morkulla

Skovsneppe

Mosse

Mose, Tørvemose

Multe

Multe

Multiplikatorrulle

Multiplikatorhjul

Mussla

Musling

Mygglarv

Myggelarve

Myr

Mose

Myra

Myre

Mätarfjäril

Måler

Mätarlarv

Målerlarve

Mörk

Mørk

Mört

Skalle

Nacke

Nakke

Nackfjäder (guldfasan)

Nakkefjer

Nattslända

Vårflue

Nattsländelarv

Vårfluelarve

Nejonöga, Bäcknejonöga, Flodnejonöga

Flodlampret

Neuraltaggar

Spinalnerve

Nissöga

Pigsmerling

Njure

Nyre

Nordlig hundhaj

Stjernehaj, Glathaj

Nordlig silvertorsk

Sølvtorsk

Nyckelpiga

Mariehøne

Näckros

Åkande

Näsöppning

Næsebor

Nötskrika

Skovskade

Otolit, hörselsten

Øresten

Padda

Skruptudse

Puckellax

Pukkellaks

Puppa

Puppe

Pylorusbihang

Pylorus caecum

Påfågel

Påfugl

Pärlhöna

Perlehøne

Rapphöna

Agerhøne

Regnbåge

Regnbueørred

Ribbing

Rib

Ringbuk

Finnebræmmet Ringbug

Ripa

Rype

Rocka

Rokke

Rom (fiskägg)

Rogn

Ruda

Karuds, karusse

Rulle

Hjul

Rullfot

Ben

Rullfäste

Hjulholder

Ryggmärg

Rygmarv

Ryggrad

Rygsøjle

Ryggsimmare

Rygsvømmer

Räka

Reje

Räkfluga

Rejeflue

Räv

Ræv

Röding

Fjeldørred

Rökt fisk

Røget fisk

Sandkrypare

Grundling

Sarv

Rudskalle

Sej

Sej

Sejval

Sejhval

Sexbågig kamtandhaj

Seksgællet haj

Sidolinje

Sidelinje

Sik

Helt

Siklöja

Heltling

Sill, Strömming

Sild

Silt (fin sand)

Silt

Silverblank

Sølvblank

Silverkummel

Kulmule

Simblåsa

Svømmeblære

Simpa

Ulk

Sjö (stor)

Sjöborre

Søpindsvin

Sjögurka

Søpølse,Søagurk

Sjöko

Manat

Skalbagge

Bille

Skaldjurscocktail

Rejecoktail

Skaldjurspastej

Skaldyrpasta

Skarv, handel

Han-samlemuffe

Skarv, hondel

Hun-samlemuffe

Skata

Skade

Sked

Blad

Skinnbagge

Tæge

Skräddare (insekt)

Skøjteløber, (insekt)

Skuldra

Skuldre

Skvalström

Grundt stryg

Slampiskar

Dyndsmerling

Slank tonfisk

Slank tun

Snapperfisk

Snapper

Snett

Skråt

Snigel

Snegl

Snok

Snog

Snäcka

Snegl

Snäckhus

Gearhus (fiskehjul)

Solglasögon

Solbriller

Sothöna

Blishøne

Spansk håkäring,Chokladhaj

Chokoladehaj

Spansk makrill

Plettet kongemakrel

Spets

Spids

Spigg

Hundestejle

Spindel

Edderkop

Spinnrulle

Fiskehjul

Spirallindning

Sammenføjning (krog)

Spjutfisk

Spydfisk

Spole

Spole

Sportfiskare

Lystfisker

Spång

Spang

Spänne

Hægte

Spärr

Skralde

Spö

Stang

Spöholk

Ferrule

Spöklinga

Klinge

Spöögla

Stangring

Stare

Stær

Stigning (lax)

Opgang, (laks)

Stjärnstör, Sevruga

Stjernehus

Stjärt

Hale

Stjärtfena

Halefinne

Stjärtfjäder

Halefjer

Storlek

Størrelse

Strand

Bred

Strimmig tonfisk, Bonit, Skipjack

Bugstribet bonnit

Struts

Struds

Sträcka (flod-, å-, fiske-)

Strækning

Strömstare

Vandstær

Stäm

Strømskalle

Stör

Stør

Surhet

Surhed

Sutare

Suder

Svans

Dyrehale

Sydkapare

Den sydlige rethval

Sydlig blåfenad tonfisk, Sydlig tonfisk

Blåfinnet tun

Sydlig blåvitling

Bacaladilla, Sortmund

Sydlig hundhaj, Glatthaj

Glathaj

Syre

Ilt

Syrebrist

Iltsvind, Iltmangel

Säl

Sæl

Sänke

Lod

Sävslända

Dovenflue

Tafs

Forfang, Line

Tarpon

Tarpon

Tobis

Tobis

Tobiskung

Tobiskonge

Tonfisk

Tunfisk

Topp

Topping

Toppdel

Den tynde ende (fiskestang)

Trapp (fågel)

Trappe

Trekrok

Trekrog

Trollslända

Guldsmed

Tröskel (i en ström etc.)

Tærskel

Tunga

Tunge

Tupp

Hane

Tuppnacke (flugbindning)

Hanenakke

Tvåhandsspö

Tohåndsstang

Udde

Pynt

Uggla

Ugle

Ull

Uld

Underkäke

Underkæbe

Undre gälbåge

Nedre gællebue

Undre vinge

Undervinge

Urinblåsa

Urinblære

Utlekt Udleget

Utter

Odder

Vadarbyxor

Waders, skridtstøvler

Vadarstövlar

Waders

Vaka (ätande fisk)

Vake

Vakring

Vakering

Vandringsfisk

Vandrende fisk

Vandringsinstinkt

Nomadeinstinkt, Vandreinstinkt

Vanlig sandmussla

Sandmusling

Varmrökt koljafilé

Varmrøget kuller

Varv (flugbindning)

Tørn

Vatten

Vand

Vattendrag

Vandløb

Vattenfall

Vandfald

Vattenfall (konstgjort)

Styrt

Vattenfall (litet)

Fald

Vattengråsugga

Ferskvandsbænkebider

Vattenvegetation

Grøde

Ventralaorta

Bugaorta

Vev

Krank

Vikt

Vægt

Vimma/nos-

Vimme

Vinge

Vinge

Vingfjäder, Vingpenna

Vingefjer

Virvelbagge

Hvirvler

Vitfisk

Fredfisk

Vitrocka, Blaggarnsrocka

Hvidrokke

Vågrätt

Vandret

Vår

Forår

Åkrök

Åsving / åslynge

Ål

Ål

Ålränna

Ålepas

Äggläggning

Æglægning

Ändstopp

Knop

Öga

Øje

Öppen haspelrulle

Fastspolehjul

Öppningsmekanism

Bøjleåbner

Öring, Havsöring

Havørred, Ørred

Överkäke

Overkæbe

Övre gällbåge

Øvre gællebue

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen