SVENSKE OG DANSKE SUBSTANTIVER MED MODSAT GRAMMATISK KØN (GENUS)

(Ca. 700 svenske og danske substantiver med modsat køn (en/et). Ordlisten er et uddrag af en større upubliceret ordliste)

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå

Svenska

Dansk

A-ackord, -et

A-akkord, -en

ackord, -et

akkord, -en

adrenalin, -et

adrenalin, -en el. -et

advent, -et

advent, -en

agentur, -en

agentur, -et

akademi, -(e)n

akademi, -et

allmäntillstånd, -et

almentilstand, -en

allvar, -et

alvor, -en

amfiteater, -n

amfiteater, amfiteat(e)ret

amid, -en

amid, -et

amperemeter, -n

amperemeter, -et

anarki, -(e)n

anarki, -et

anemometer, -n

anemometer, -et

angreppspunkt, -en

angrebspunkt, -et

anläggning, -en

anlæg, -get

annonsbyrå, -n

annoncebureau, -et

anstånd, -et

anstand, -en

anstöt, -en

anstød, -et

antagande, -t

antagelse, -n

apertur, -en

apertur, -et

apparat, -en

apparat, -et

apparatur, -en

apparatur, -et

arbetsmarknad, -en

arbejdsmarked, -et

area, -n

areal, -et

armatur, -en

armatur, -et

armborst, -et

armbrøst, -en

armod, -et

armod, -en

arsenal, -en

arsenal, -et

artbestånd, -et

artsbestand, -en

artefakt, -en

artefakt, -et

arv, -et

arv, -en

aspekt, -en

aspekt, -et

asyl, -en

asyl, -et

ateljé, -n

atelier, -et

atlas, -en

atlas, -et

atom, -en

atom, -et

audiometer, -n

audiometer, -et

automobil, -et, (-en)

automobil, -en

avgudabild, -en

afgudsbillede, -t

avsked, -et

afsked, -en

avstånd, -et

afstand, -en

bagage, -t

bagage, -n

bal, -en

bal, -let

bandage, -t

bandage, -n

banrekord, -et

banerekord, -en

barometer, -n

barometer, -et

basrelief, -en

basrelief, -fet

bast, -et (växtfiber)

bast, -en (plantefiber)

begravningsbyrå, -n

begravelsesbureau, -et

bekantskap, -en

bekendtskab, -et

bekymmer, bekymret

bekymring, -en

belägringstillstånd, -et

belejringstilstand, -en

beredskap, -en

beredskab, -et

beredskapstillstånd, -et

beredskabstilstand, -en

beröringspunkt, -en

berøringspunkt, -et

best, -en

bæst, -et

bestånd, -et

bestand, -en

betjäningspanel, -en

betjeningspanel, -et

bi, -et

bi, -en

bidé, -n

bidét, -et

bilaga, -n

bilag, -et

bild, -en

billede, -t

bildfel, -et

billedfejl, -en

bildnivå, -n

billedniveau, -et

bildreportage, -t

billedreportage, -n

bilvax, -en

bilvoks, -en el. -et

bingo, -n

bingo, -et

biotop, -en

biotop, -et

biprodukt, -en

biprodukt, -et

bistånd,  -et

bistand, -en

bivax, -en

bivoks, -en el. -et

blick, -en

blik, -ket

blickpunkt, -en

blikpunkt, -et

block, -et

blok, -ken

bokstav, -en

bogstav, -et

bondförstånd, -et

bondeforstand, -en

bonvax, -en

bonevoks, -en el. -et

bordell, -en

bordel, -let

bordsskick, -et

bordskik, -ken

bordsvin, -et

bordvin, -en

borr, -en

bor, -et

boudoir, -en (budoar, -en)

boudoir, -et

bromid, -en

bromid, -et

brosk, -et

brusk, -en

bruk, -et

brug, -en

bråck, brock, -et

brok, -en (-et

bråk, -et

brøk, -en

bräckage, -t

brækage, -n

bräda, -n

bræt, -tet

brännpunkt, -en

brændpunkt, -et

brännvin, -et

brændevin, -en

bröstbild, -en

brystbillede, -t

budget, -en

budget, -tet

bunt, -en

bundt, -et

bur, -en

bur, -et

bylte, -t

bylt, -en

byrå, -n

bureau, -et

bås, -et

bås, -en

bägare, -(e)n

bæger, -et

cabotage, -t

cabotage, -n

C-ackord, -et

C-akkord, -en

cafeteria, -n

cafeteria, -et

camouflage, -t

camouflage, -n

celluloid, -en

celluloid, -et el. -en

cement, -en el. -et

cement, -en

chock, -en

chok, -ket

cirkus, -en

cirkus, -et

civilkurage, -t

civilkurage, -n

civilstånd, -et

civilstand, -en

comeback, -en

comeback, -et

courtage, -t

courtage, -n

cyanid, -en

cyanid, -et

cykelergometer, -n

cykelergometer, -et

cykelstall, -et

cykelstald, -en

cylinderborr, -en

cylinderbor,-et

cylinderlås, -et

cylinderlås, -en

D-ackord, -et

D-akkord, -en

damask, -en

damask, -et

dammanläggning, -en

dæmningsanlæg, -get

dansorkester, -n

danseorkester, -et

dataanläggning, -en

dataanlæg, -get

datumblock, -et

datoblok, -ken

datumstämpel, -n

datostempel, datostemp(e)let

dekokt, -en

dekokt, -et

delkonto, -t

delkonto, -en

dementi, -n

dementi, -et

demokrati, -n

demokrati, -et

depå, -n

depot, -et

dessertvin, -et

dessertvin, -en

destillationsapparat, -en

destillationsapparat, -et

dikt, -en

digt, -et

diktatur, -en

diktatur, -et

dis, -et (dimma)

dis, -en (tåge)

diskonto, -t

diskonto, -en

diskussionspanel, -en

diskussionspanel, -et

djävulskap, -en

djævelskab, -et eller -en

docentur, -en

docentur, -et

dogm, -en

dogme, -t

domän, -en

domæne, -t

dop, -et

dåb, -en

dosimeter, -n

dosimeter, -et

dossier, -(e)n

dossier, -et

dress, -en

dress, -et

drift(s)budget, -en

driftsbudget, -tet

driftspanel, -en

driftspanel, -et

dränage, -t

drænage, -n

dubbelbeskattningsavtal, -et

dobbeltbeskatningsaftale, -n

dykapparat, -en

dykningsapparat, -et

dynasti, -n

dynasti, -et

dåd, -et

dåd, -en

däckpersonal, -en

dækpersonale, -t

däckslitage, -t

dækslitage, -n

dödskyss, -en

dødskys, -set

ebenholts, -en el. -et

ibenholt, -et

ekipage, -t

ekvipage, -en

eksem, -et

eksem, -en, (-et)

elanläggning, -en

elanlæg, -get

elapparat, -en

elapparat, -et

elfirma, -n

elfirma, -et

elixir, -et

eliksir, -en

elpanel, -en

elpanel, -et

emballage, -t

emballage, -n

ensilage, -t

ensilage, -n

epoxi, -n

epoxy, -et el. -en

eremitage, -t

eremitage, -n

ergometer, -n

ergometer, -et

etage, -t

etage, -n

exil, -et

eksil, -en

expertpanel, -en

ekspertpanel, -et

exportavtal, -et

eksportaftale, -n

exportfirma, -n

eksportfirma, -et

exportmarknad, -en

eksportmarked, -et

exteriör, -en

eksteriør, -et

extrapersonal, -en

ekstrapersonale, -t

facktidskrift,  -en

fagtidsskrift, -et

fakultet, -en

fakultet, -et

familjebudget, -en

familiebudget, -tet

faner, -et

finér, -en

fantom, -en el. -et

fantom, -et

fantombild, -en

fantombillede, -t

fax, -en

faxapparat, -et

fax, -et

fax, -en

febertermometer,  -n

febertermometer, -et

fel, -et

fejl, -en

festmåltid, -en

festmåltid, -et

festskrift,  -en

festskrift, -et

fiasko, -t

fiasko, -en

fiendskap, -en

fjendskab, -et

fikon, -et

figen, -en

filigran, -en el. -et

filigran, -(n)et

finger, fingret

finger, -en

firma, -n

firma, -et

fiskbestånd, -et

fiskebestand, -en

fixeringsbild, -en

fiksérbillede, -t

fixpunkt, -en

fikspunkt, -et

fixtur, -en

fikstur, -et

flagga, -n

flag, -et

flampunkt, -en

flammepunkt, -et

fluxmeter, -n

fluxmeter, -et

flygbagage, -t

flybagage, -n

flygbild, -en

flybillede, -t

flygel, -n

flygel, flyg(e)let

flygpersonal, -en

flypersonale, -t

folie, -n

folie, -et el. -en

forskningsbudget, -en

forskningsbudget, -tet

fosfor, -n

fosfor, -et el. -en

fotografiapparat, -en

fotografiapparat, -et

fotokopieringsapparat, -en

fotokopieringsapparat, -et

fotomontage, -t

fotomontage, -n

friluftsteater, -n

friluftsteater, friluftsteat(e)ret

fryspunkt, -en

frysepunkt, -et

fyr, -en (fyrtorn)

fyr, -et (fyrtårn)

fångenskap, -en

fangenskab, -et

förakt, -et

foragt, -en

förebild, -en

forbillede, -et

författarpanel, -en

forfatterpanel, -et

förhörsprotokoll, -et

forhørsprotokol, -len

förlagsavtal, -et

forlagsaftale, -n

förnuft, -et

fornuft, -en

förstadagsstämpel, -n

førstedagsstempel, førstedagsstemp(e)let

förstånd, -et

forstand, -en

försyn, -en

forsyn, -et

G-ackord, -et

G-akkord, -en

gage, -t

gage, -n

galvanometer, -n

galvanometer, -et

garage, -t

garage, -n

gardin, -en

gardin, -et

gasapparat, -en

gasapparat, -et

gasometer, -n

gasometer, -et

gel, -et, (-en)

gel, -en

gelatin, -et el. -en

gelatine, -n

gele, -t el. -n

gele, -en

gemenskap, -en

fællesskab, -et

gen, -en

gen, -et

gift, -et

gift, -en

gipsbandage, -et

gipsbandage, -en

giro, -t

giro, -en

girokonto, -t

girokonto, -en

glaspanel, -en

glaspanel, -et

glimt, -en

glimt, -et

golvvax, -en

gulvvoks, -en el. -et

grej, -en

grej, -et

gräsensilage, -t

græsensilage, -n

gummi, -t

gummi, -en el. -et

gummistämpel, -n

gummistempel, gummistemp(e)let

gömma, -n (gömställe)

gemme, -t (gemmested)

handbagage, -t

håndbagage, -n

hasard, -en

hasard, -et, (-en)

helgon, -et

helgen, -en

hemmamarknad, -en

hjemmemarked, -et

herbicid, -en

herbicid, -et el. -en

heroin, -et

heroin, -en el. -et

hetvin, -et

hedvin, -en

hexameter, -n

hexameter, -et

hierarki, -(e)n

hierarki, -et

hjärtblock, -et

hjerteblok, -ken

hjärtpunkt, -en

hjertepunkt, -et

hokuspokus, -et

hokuspokus, -en el. -et

hudeksem, -et

hudeksem, -en, (-et)

humbug, -en

humbug, -get (-gen)

husblock, -et

husblok, -ken

hushållsbudget, -en

husholdningsbudget, -tet

huvudpunkt, -en

hovedpunkt, -et

hygrometer, -n

hygrometer, -et

hysteri, -n

hysteri, -et

hållpunkt, -en

holdepunkt, -et

hån, -et

hån, -en

hängavtal, -et

hængeaftale, -n

hänsyn, -en

hensyn, -et

höjdpunkt, -en

højdepunkt, -et

hörapparat, -en

høreapparat, -et

idol, -en

idol, -et

ikon, -en

ikon, -et el. -en

image, -n

image, -t

inblick, -en

indblik, -ket

inbördeskrig, -et

borgerkrig, -en

individ, -en

individ, -et

inflytande, -t

indflydelse, -n

initial, -en

initial, -et

inköpsbudget, -en

indkøbsbudget, -tet

insekt, -en

insekt, -et

instinkt, -en

instinkt, -et

instrumentpanel, -en

instrumentpanel, -et

insulin, -et

insulin, -en el. -et

integral, -en

integral, -et

interiör, -en

interiør, -et

intervall, -et el. -en

interval, -let

isblock, -et

isblok, -ken

IT-krig, -et

IT-krig, -en

jordklot, -et

jordklode, -n

jubel, jublet

jubel, jub(e)len

judaskyss, -en

judaskys, -set

kabel, -n

kabel, -et

kafé, -t

kafé, -en

kafeteria, -n

kafeteria, -et

kaffe, -t

kaffe, -n

kalorimeter, -n

kalorimeter, -et

kamera, -n

kamera, -et

kammare, -n

kammer, -et

kamouflage, -t

kamuflage, -n

kapital, -et

kapital, -en

kapitalbudget, -en

kapitalbudget, -tet

kapitalmarknad, -en

kapitalmarked, -et

karambolage, -t

karambolage, -n

karneval, -en

karneval, -et

kartell, -en

kartel, -let

kartonnage, -t

kartonnage, -n

klaviatur, -en

klaviatur, -et

klick, -en el. -et (ljud)

klik, -ket

klorid, -en

klorid, -et

klosett, -en

kloset, -tet

klot, -et

klode, -n

knall, -en

knald, -et

kokpunkt, -en

kogepunkt, -et

kollage, -t

collage, -n

kollektivavtal, -et

kollektivaftale, -n

kompass, -en

kompas, -set

komplott, -en

komplot, -tet

kompromiss, -en

kompromis, -et

kondom, -en

kondom, -et

konjunkturbarometer, -n

konjunkturbarometer, -et

konto, -t

konto, -en

kontrapunkt, -en

kontrapunkt, -et

kontraspionage, -t

kontraspionage, -n

kontrollpanel, -en

kontrolpanel, -et

kopieringsapparat, -en

kopieringsapparat, -et

kopplingspanel, -en

koblingspanel, -et

korrektur, -et

korrektur, -en

korsett, -en

korset, -tet

kram, -en

kram, -met

kreditmarknad, -en

kreditmarked, -et

krig, -et

krig, -en

krokblock, -et

krogblok, -ken

kronometer, -n

kronometer, -et

kulturarv, -et

kulturarv, -en

kupp, -en

kup, -pet

kurage, -t

kurage, -n

kurs, -en

kursus, -et

kurtage, -t

kurtage, -n

kuvert, -et

kuvert, -en

kvadrat, -en

kvadrat, -et

kval, -et

kval, -en

kyss, -en

kys, -set

kör, -en

kor, -et

köttermometer, -n

kødtermometer, -et

köttmarknad, -en

kødmarked, -et

lantvin, -et

landvin, -en

larm, -et

alarm, -en (OBS! da. larm = sv. oväsen)

layout, -en

layout, -et

LCD-panel, -en

LCD-panel, -et

lejon, -et

løve, -n

lekamen, -en

legeme, -t

lem, -men

lem, -met

Libanonkrig, -et

Libanonkrig, -en

lillfinger, lillfingret

lillefinger, -en

ljud, -et

lyd, -en

ljudpanel, -en

lydpanel, -et

ljusbild, -en

lysbillede, -t

ljuspanel, -en

lyspanel, -et

ljuspunkt, -en

lyspunkt, -et

lokal, -en

lokale, -t

look, -en

look, -et

loppmarknad, -en

loppemarked, -et

lyftblock, -et

løfteblok, -ken

lås, -et

lås, -en

läckage, -t

lækage, -n

lärarpanel, -en

lærerpanel, -et

läsarpanel, -en

læserpanel, -et

lök, -en

løg, -get

magma, -n

magma, -en el. -et

mail, -et

mail, -en

majestät, -et

majestæt, -en

mal, -en (insekt)

møl, -let (insekt)

manöverpanel, -en

manøvrepanel, -et

margarin, -et

margarine, -n

marknad, -en

marked, -et

markpersonal, -en

markpersonale, -t

marmor, -n

marmor, -et

meddelande, -t

meddelelse, -n

medley, -n

medley, -et

metadon, -et

metadon, -en

metallpanel, -en

metalpanel, -et

metan, -en

metan, -et

meteor, -en

meteor, -en el. -et

mikrometer, -n

mikrometer, -et

militär, -en

militær, -et

miljö, -n

miljø, -et

minut, -en

minut, -tet

missil, -en

missil, -et

mittpunkt, -en

midtpunkt, -et

mjöd, -et

mjød, -en

mms, -et

mms, -en

mode, -t

mode, -n

molekyl, -en

molekyle, -t

montage, -t

montage, -n

morfin, -et

morfin, -en

motbild, -en

modbillede, -et

motstånd, -et

modstand, -en

mynt, -et

mønt, -en

måltid, -en

måltid, -et

månadsbudget, -en

månedsbudget, -tet

människa, -n

menneske, -t

möbel, -n

møbel, møblet

Napoleonkrig, -et

Napoleonskrig, -en

nationalbudget, -en

nationalbudget, -tet

nationalprodukt, -en

nationalprodukt, -et

natriumklorid, -en

natriumklorid, -et

negerkyss, -en

negerkys, -set

negligé, -n

negligé, -et

neon, -et

neon, -en el. -et

nervkrig, -et

nervekrig, -en

nick, -en

nik, -ket

nickel, -n, nicklet

nikkel, -et

nidbild, -en

nidbillede, -t

nitrat, -et

nitrat, -en el. -et

nivå, -n

niveau, -et

nollpunkt, -en

nulpunkt, -et

nyhetsbyrå, -n

nyhedsbureau, -et

näbb, -en el. -et

næb, -(b)et

närvaro, -n

nærvær, -et

näsborr, -en

næsebor, -et

ocean, -en

ocean, -et

oktan, -et el. -en

oktan, -et

olivin, -et

olivin, -en

orgel, -n

orgel, orglet

orgelpunkt, -en

orgelpunkt, -et

orgie, -n

orgie, -et

orkester, -n

orkester, orkest(e)ret

orlov, -et

orlov, -en

outfit, -en

outfit, -tet

ovänskap, -en

uvenskab, -et

panel, -en

panel, -et

pant, -en

pant, -et

paradox, -en

paradoks, -et

paraply, -et

paraply, -en

parasoll, -et el. -en

parasol, -en

parnass, -en

parnas, -set

patentbyrå, -n

patentbureau, -et

pekfinger, pekfingret

pegefinger, -en

pendel, -n

pendul, -et

personal, -en

personale, -t

pH-meter, -n

pH-meter, -et

piller, -et

pille, -n

pissoar, -en

pissoir, -et

platå, -n

plateau, -et

plysch, -en

plys, -set

politbyrå, -n

politbureau, -et

polyamid, -en

polyamid, -et

porto, -t

porto, -en

portvin, -et

portvin, -en

potential, -en

potentiale, -t

potentiometer, -n

potentiometer, -et

poäng, -en

point, -et

preventivkrig, -et

præventivkrig, -en

princip, -en

princip, -pet

pris, -et

pris, -en

priskrig, -et

priskrig, -en

privatbudget, -en

privatbudget, -tet

produkt, -en

produkt, -et

projektbudget, -en

projektbudget, -tet

projektil, -en

projektil, -et

protokoll, -et

protokol, -len

prov, -et

prøve, -n

prägel, -n

præg, -et

psyke, -t

psyke, -n

puff, -en (knuff)

puf, -fet (skub)

punkt, -en

punkt, -et

pust, -en

pust, -et

pärlemor, -n

perlemor, -et

päron, -et

pære, -n

radioapparat, -en

radioapparat, -et

ramavtal -et

rammeaftale, -n

ratt, -en

rat, -tet

recept, -et

recept, -en

refräng, -en

refræn, -et

regi, -(e)n

regi, -et, -en

regim, -en

regime, -t

reklambyrå, -n

reklamebureau, -et

rekord, -et

rekord, -en

rektangel, -n

rektangel, -et

release, -n

release, -t el. -n

relief, -en

relief, -fet

repertoar, -en

repertoire, -t

reportage, -t

reportage, -n

resbudget, -en

rejsebudget, -tet

resebyrå, -n

rejsebureau, -et

reservoar, -en

reservoir, -et

resumé, -n

resumé, -et

revisionsbyrå, -n

revisionsbureau, -et

rhenvin, -et

rhinvin, -en (rhinskvin, -en)

riboflavin, -et

riboflavin, -en el. -et

riktpunkt, -en

retningspunkt, -et

ringfinger, ringfingret

ringfinger, -en

ringsignal, -en

ringesignal, -et

ritual, -en el. -et

ritual, -et

rosévin, -et

rosévin, -en

rullgardin, -en

rullegardin, -et

rus, -et

rus, -en

russin, -et

rosin, -en

rymd, -en

rum, -met

råttgift, -et

rottegift, -en

räkenskap, -en

regnskab, -et

rödvin, -et

rødvin, -en

sabotage, -t

sabotage, -n

sago, -t el. -n (sagogryn)

sago, -en

sajt, -en

site, -t

saldo, -t

saldo, -en

salpeter, -n

salpeter, -en el. -et

samlingspunkt, -en

samlingspunkt, -et

sammanhang, -et

sammenhæng, -et el. -en

sand, -en

sand, -et

scenbild, -en

scenebillede, -t

schakt, -et

skakt, -en

selleri, -n

selleri, -et

semester, -n (=da. ferie)

semester, -et (=sv. termin)

servis, -en (bordskärl)

service, -t (spisestel)

servitut, -et

servitut, -ten

show, -en

show, -et

sidpanel, -en

sidepanel, -et

siffra, -n

ciffer, cifret

signal, -en

signal, -et

signet, -et

signet, -en el. -et

sinnebild, -en

sindsbillede, -t

site, -n

site, -t

sjal, -en

sjal, -et

sjölejon, -et

søløve, -n

skenbild, -en

skinbillede, -t

skick, -et

skik, -ken

skjutmotstånd, -et

skydemodstand, -en

skjutpanel, -en

skydepanel, -et

skoblock, -et

skoblok, -ken

skrift, -en

skrift, -et

skriftbild, -en

skriftbillede, -t

skritt, -en

skridt, -et

skuggbild, -en

skyggebillede, -t

skylt, -en

skilt, -et

skyttegravskrig, -et

skyttegravskrig, -en

skärmbild, -en

skærmbillede, -t

skärningspunkt, -en

skæringspunkt, -et

sköld, -en

skjold, -et

sladder, sladdret

sladder, -en

slem, -met

slim, -en el. -et

slick, -en

slik, -ket

slips, -en

slips, -et

slitage, -t

slitage, -n

slogan, -en

slogan, -et

slottsvin, -et

slotsvin, -en

slutpunkt, -en

slutpunkt, -et

släktskap, -et eller -en

slægtskab, -et

smash, -en (sport)

smash, -et

smink, -et

sminke, -n

sms, -et

sms, -en

smäll, -en

smæld, -et

smältpunkt, -en

smeltepunkt, -et

smärtpunkt, -en

smertepunkt, -et

snack, -et

snak, -ken

sniff, -en (inandning)

snif, -fet

snus, -et

snus, -en, (-et)

snöre, -t

snøre, -n

societet, -en

societet, -et

socken, socknen

sogn, -et

sold, -en (lön)

sold, -et el. -en (løn)

solo, -t

solo, -en

solpanel, -en

solpanel, -et

sot, -et

sod, -en

spark, -en

spark, -et

spegel, -n

spejl, -et

spegelbild, -en

spejlbillede, -t

spionage, -t

spionage, -n

split, -et (oenighet)

splid, -en

spotmarknad, -en

spotmarked, -et

sprittermometer, -n

sprittermometer, -et

spökbild, -en

spøgelsesbillede, -t

staffage, -t

staffage, -n

stall, -et

stald, -en

standar, -et (fana)

stander, -en (fane)

stanniol, -en

stanniol, -et el. -en

startblock, -et

startblok, -ken

statsbudget, -en

statsbudget, -tet

stektermometer, -n

stegetermometer, -et

stereoanläggning, -en

stereoanlæg, -get

stillbild, -en

stillbillede, -t

stillestånd, -et

stilstand, -en

stim, -met

stime, -n

stjärnbild, -en

stjernebillede, -t

stormarknad, -en

stormarked, -et

straf, -fet

straf, -fen

strandlejon, -et

strandløve, -n

streck, -et

streg, -en

strömpanel, -en

strømpanel, -et

studie, -n

studie, -t el. -n

studio, -n

studie, -t el. -n (lokale)

styrpanel, -en

styrepanel, -et

ståhej, -et

ståhej, -en el. -et

stånd, -et

stand, -en

ståndpunkt, -en

standpunkt, -et

ställningskrig, -et

stillingskrig, -en

stämpel, -n

stempel, stempl(e)let

stöd, -et

støtte, -n

stöt, -en (elektriskt)

stød, -et (elektrisk)

suck, -en

suk, -ket

suckat, -et el. -en

sukat, -en

svir, -et

svir, -en

sviskon, -et

sveske, -n

symbol, -en

symbol, -et

syn, -en

syn, -et

tablå, -n

tableau, -et

tack, -et el. -en

tak, -ken

taffel, -en (matbord)

taffel, -et

tal, -et

tale, -n

talang, -en

talent, -et

talapparat, -en

taleapparat, -et

talfel, -et

talefejl, -en

talk, -en

talkum, -met

talregistreringsapparat, -en

taleregistreringsapparat, -et

tapet, -en

tapet, -et

taxameter, -n

taxameter, -et

te, -et

te, -en

teater, -n

teater, teatret

termometer, -n

termometer, -et

terpentin, -et el. -en

terpentin, -en

terräng, -en

terræn, -et

test, -et el. -en

test, -en

testbild, -en

testbillede -t

testpanel, -en

testpanel, -et

teve, -n

tv, -et

textil, -en

tekstil, -et

tidpunkt, -en

tidspunkt, -et

tidsbild, -en

tidsbillede, -t

tidsbudget, -en

tidsbudget, -tet

tidskrift, -en

tidsskrift, -et

ting, -et (sak)

ting, -en (genstand)

titt, -en

tit, -tet

toalett, -en

toilet, -tet

tonnage, -t

tonnage, -n

tordön, -et

torden, -en

torskbestånd, -et

torskebestand, -en

touch, -en

touch, -et

transparang, -en

transparent, -et el. -en

trema, -t

trema, -en el. -et

trikå, -n

trikot, -et el. -en

tripp, en (liten resa)

trip, -pet (lille rejse)

troll, -et

trold, -en

trots, -et

trods, -en

tryckluftsapparat, -en

trykluftsapparat, -et

tryckpanel, -en

trykpanel, -et

trål, -en

trawl, -et

träpanel, -en

træpanel, -et

tvivel, -et

tvivl, -en

TV-krig, -et

TV-krig, -en

tvång, -et

tvang, -en

tyngdpunkt, -en

tyngdepunkt, -et

undantagstillstånd, -et

undtagelsestilstand, -en

uppläggning, -en

oplæg, -get

upplösningstillstånd, -et

opløsningstilstand, -en

utbildningsbudget, -en

uddannelsesbudget, -tet

utkik, -en

udkig, -get

utvecklingsbudget, -en

udviklingsbudget, -tet

vaccin, -et el. -en

vaccine, -n

vadd, -en

vat, -et

valpanel, -en

valgpanel, -et

vapenstillestånd, -et

våbenstilstand, -en

vaselin, -et el. -en

vaselin/vaseline, -n

Vatikanen

Vatikanet

vattenstånd, -et

vandstand, -en

vattenstämpel, -n

vandstempel, vandstemp(e)let

vax, -et

voks, -en el. -et

website, -n

website, -t

vemod, -et

vemod, -en el. -et

vers, -en

vers, -et

vift, -en

vift, -et

vildvin, -et

vildvin, -en

vin, -et

vin, -en

vindpust, -en

vindpust, -et

vink, -en

vink, -et

vinyl, -en

vinyl, -et el. -en

virus, -et

virus, -en el. -et

vittvin, -et

hvidvin, -en

vitvin, -et

hvidvin, -en

voltmeter, -n

voltmeter, -et

volym, -en

volumen, -et el. -en

vrångbild, -en

vrangbillede, -t

VU-meter, -n

VU-meter, -et

våld, -et

vold, -en

väggpanel, -en

vægpanel, -et

välstånd, -et

velstand, -en

vändpunkt, -en

vendepunkt, -et

vänskap, -en

venskab, -et

värde, -t

værdi, -en

värdegemenskap, -en

værdifællesskab, -et

världsbild, -en

verdensbillede, -t

världskrig, -et

verdenskrig, -en

världsrekord, -et

verdensrekord, -en

ålbestånd, -et

ålebestand, -en

årgångsvin, -et

årgangsvin, -en

årsbudget, -en

årsbudget, -tet

årsräkenskap, -en

årsregnskab, -et

änkestånd, -et

enkestand, -en

ärm, -en

ærme, -t

ögonblicksbild, -en

øjebliksbillede, -t

öre, -t (mynt)

øre, -n (mønt)

öronvax, -en

ørevoks, -en el. -et

överföringsbild, -en

overføringsbillede, -t

översättningsbyrå, -n

oversættelsesbureau, -et

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen