Svensk-dansk svejseteknisk ordbog

 

Ordbogen er udarbejdet af Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK

 

Bemærk! Denne ordliste er egentlig en dansk-svensk ordbog, der er "vendt om". Vi har endnu ikke haft tid til at justere alle de inkonsekvenser, der er en følge heraf.

aceton

acetone

acetylen

acetylen

acetylenens lösningsgräns

acetylens opløsningsgrænse

acetylenframställning

acetylenfremstilling

acetylengenerator

acetylenudvikler

acetylensyrebrännare

iltacetylenbrænder

acetylen-syresvetsning

gassmeltesvejsning; autogensvejsning

acetylensönderfall

dekomponering af acetylen; sønderdeling

anslutningsmutter

tilslutningsmøtrik

anslutningsmutter

tilslutningsmøtrik; omløber; omløbsmøtrik

antändningsgräns

antændelsespunkt for en gasblanding; antændelsesgrænse

backslagsspärr

tilbageslagsventil

backventil

tilbageslagsventil

backventil

undertrykssikring

bakeld

knald (ved tilbageslag)

bakeld

tilbageslag

bakströmning

gassens tilbagestrømning

bakströmsspärr

tilbagestrømningsafspærring

behållarbotten

flaskebund

behållarbröst

flasketoppens runding

behållarfot

flaskefod

behållarhals

flaskehals

behållarkrage

halsring; krave

behållarkåpa

flaskehætte

behållarkåpa

flasketop

behållarkärra

flaskevogn

behållarmantel

flaskesvøb

behållarventil

flaskeventil

belagd stav

beklædt stang

belagd tråd

beklædt tråd

blandgasrör

blandingsrør

blandkrossning

blandede korn

blandningsförhållande

blandingsforhold

blandningsrum

blandingskammer

blandningsrummets divergenta del

blandingskammerets spredende del

blandningsrummets konvergenta del

blandingskammerets samlende del

blåsverkan

blæsevirkning

bricka

skive

bricka

tryksko

brännarehandtag

brænderhåndtag

brännarstorlek

brænderstørrelse

brännartyper

brændertyper

bygelskruv

befæstigelsesskrue

bågsvetsmaskin

elektrosvejser

bågsvetsning

elektrodesvejsning

bågsvetsning

lysbyesvejsning

dissousgas

flaskeacetylen; dissousgas

djupsvetsning

dybsvejsning

elektrogassvetsning

elektrogassvejsning

elektroslaggsvetsning

ESW/Elektroslaggesvejsning

enstegsregulator

entrins reduktionsventil

expansionskurva

reduktionskurve

expansionstryck

arbejdstryk; afgangstryk; udløbstryk

explosionsskydd

tilbageslagssikring

flamreningsbrännare

brænder til rustrensning; rensebrænder

flerlågsbrännare

flerflammebrænder

flottörventil

svømmerventil

fluss; flussmedel

flussmiddel

flussens vätning

flussmidlets spredningsevne

flux

pulverbeskyttelse

flytande syre

flydende ilt

flödesmätare

flowmeter

fosforväte

fosforbrinte

friktionssvetsning

FSW/Friktionssvejsning

fritt rum

frit rum

frånsvetsning

frasvejsning; venstresvejsning

fuktig acetylen

fugtig acetylen

fuktigt syre

fugtig ilt

fyllningstemperatur

fyldningstemperatur

fyllningstryck

fyldningstryk

fästbygel

befæstigelsesbøjle; bøjle

förbigångsledning

omløbsledning

förbränningshastighet

forbrændingshastighed

fördelingskon

fordelingskegle

förgasningshastighet

forgasningshastighed

förminskningssockel

reduktionsnippel

förvärmningslåga

forvarmeflamme

gasbehållare

gasflaske

gasformig fluss

luftformigt flussmiddel

gasformigt syre

luftformig ilt

gasförbrukning

gasforbrug

gasmetallbågsvetsning

GMAW/MIG-MAG

gasmetallbågsvetsning med wolframelektrod; TIG-svetsning

GTAW/TIG

gasometer med variabel volym

gassamler med variabelt rumfang

gassvetsare

gassvejser

gassvetsning

gassvejsning

gastryckluftbrännare

gastrykluftsbrænder

gastryckluftbrännare med extra luftinsugning

gasluftbrænder

gasuppsamlingsledning

gasfordelingssi

gasutbyte

gasudbytte; gasudviklerens virkningsgrad

gasutveckling; förgasning

gasudvikling

genomströmningsmängd

gennemløbsmængde

gjutjärn

støbejern

grenrör

forgreningsrør

grovkrossad karbid

grovkornet karbid

grovkrossning

grove korn; grovkornet

handbrännare

håndbrænder

hyvelbrännare

høvlebrænder

hård låga

hård flamme

hårdpåsvetsning

hårdpålægning

härdbrännare

hærdebrænder

hävarm

vægtstangsarm

högsta expansionstryck

arbejdstryk; højeste sekundærtryk

högsta primärtryck

tilgangstryk; højeste primærtryk

högtrycksbrännare

højtryksbrænder

högtrycksfilter

højtryksfilter

högtrycksmanometer

højtryksmanometer

högtrycksrum

højtrykskammer

högtrycksvattenlås

højtryksvandlås

hölje

belægning

injektormunstycke

injektordyse

inloppstapp

tilgangsstuds; bagstykke

instrumenttavla

apparattavle

jordklämma

jordklemme

kalciumkarbid

calciumkarbid

kalkgröt

kalkgrød

kalkmjölk

kalkmælk

kalkrest

kalkrester

kalkslam

kalkslam

kalkvatten

kalkvand

kolande låga

kullende flamme

kolbrännare

kulfugning

kolflamma

slør

kombinerad brännare

kombineret svejse- og skærebrænder

komprimerat kväve

komprimeret kvælstof

komprimerat syre

komprimeret ilt

komprimerat väte

komprimeret brint

kondensor

vandudskiller

kontaktmunstycke

kontaktdyse

kägelventil

kegleventil

kärnlåga

flammekerne

kärnlågans yta

flammekernens overflade

liktrycksbrännare

ligetryksbrænder

liktrycksregulator

ligetryksregulator

låga

flamme

låginställning

flammeindstilling

lågtrycksbrännare

lavtryksbrænder

lågtrycksmanometer

lavtryksmanometer

lågtrycksrum

lavtrykskammer

lösning av acetylen

opløsning af acetylen

manuell metallbågsvetsning

SMAW/MMA

maskinbrännare

maskinbrænder

matarrulle

trådrulle

mejselbrännare

høvlebrænder til fugehøvling

mellanarm

mellemarm

metan

methan

mjuk låga

blød flamme

motsvetsning

modsvejsning; højresvejsning

munstycke

brænderspids

munstycksnippel

omløber til indsats

mättning

mætning

nitskärbrännare

nittebrænder

nyckelhålssvetsning

keyholeplasmasvejsning

nålinjektor

nåleinjektor

nålventil

nåleventil

obelagd stav; bar stav

ubeklædt stang

obelagd tråd; bar tråd

ubeklædt tråd

oxiderande låga

iltende flamme

polymerisation av acetylen

polymerisation af acetylen

porös massa

fyldmasse; porøs masse

pulverbågsvetsning

SAW/Pulversvejsning

ratt

håndhjul

reducerande hölje

reducerende slør

reducerventil

reduktionsventil

reglerfjäder

forfjeder; reguleringsfjeder

reglerskruv

reguleringsskrue

reglerskruvens ratt

greb på reguleringsskrue

reningsmassa

rensemasse

rensnål

rensenål

rensnål till munstycke

dyserenser

rörelektrodsvetsning

FCAW/rørtråd

rörskärbrännare

rørskærebrænder

servisledning

fordelingsledning

skyddsgas

beskyttelsesgas

skyddshölje

ydre slør

skyddsskärm

svejseafskærmning

skärbrännare

skærebrænder

slagghacka

slaggehammer

slangklämma

slangeklemme

slangkoppling

slangekobling

slangsockel

slangestuds

släckt kalk

læsket kalk

smältbad

smeltebad

sotande låga

sodende flamme

spetsbrännare

spidsbrænder

sprängbleck

sprængplade

stadsgas; lysgas

lysgas; bygas

strömbegränsare

omløbsventil

stumsvetsning

stuksvejsning

ställskruv

stilleskrue

svavelväte

svovlbrinte

svetsanläggning

svejseanlæg

svetsbrännare

svejsebrænder

svetsbrännare för konstant gasmängd

svejsebrænder med konstant gasgennemstrømning

svetsbrännare för reglerbar gasmängd

svejsebrænder med regulerbar injektor

svetsfog

svejsefuge

svetsglasögon

svejsebriller

svetsinsats

svejseindsats

svetskabel

elektrodeledning

svetslåga

svejseflamme

svetspasta

svejsepasta

svetspulver

svejsepulver

svetsskärm

håndskærm

svetsstav

svejsestang

svetssträng

svejsestreng

svetstråd

svejsetråd

svetsutrustning

svejseudstyr

syre

ilt

syreanslutning

ilttilslutning

syrebehållare

iltflaske

syreförgasare

iltfordamper

syreventil

iltventil

syrevärmare

iltforvarmer

syreöverskott

iltoverskud

säkerhetsanordningar

sikkerhedsanordninger

säkerhetspärr för vattenströmning

sikkerhedsafspærring for vandtilførslen

säkerhetsrör

sikkerhedsrør

säkerhetsventil

sikkerhedsventil

tillsatsmaterial

tilsatsmateriale

tillåten acetylenfyllning

tilladelig acetylenfyldning

torkare

gastørrer

torr acetylen

tør acetylen

torrhållare

tørholder

torrkalk

tørkalk

torrt syre

tør ilt

tryckinställningsdon

anordning til begrænsnings af trykket

tryckluft; pressluft

komprimeret luft; trykluft

tryckregulator

trykregulator

tryckstegring

trykstigning

tryckstöt

trykstød

trådbunt

trådbundt

trådring

trådring

tvålågsbrännare

toflammebrænder

tvåstegsregulator

totrins reduktionsventil

tvättare

vasker

tändlåga

tændflamme

tätfjäder

bagfjeder; lukkefjeder

tömningskran

aftapningshane

undervattensskärbrännare

undervandsskærebrænder

utbytbar insats

udskiftelig indsats

utloppsnippel

afgangsstuds

utloppsöppning

gennemløbsåbning

variationskoefficient

uregelmæssighedsgrad

vattenbehållare

vandbeholder

vattenbortträngningsgenerator

vandfortrængningsudvikler

vattenlås

vandlås

vattentillförselanordning

vandtilførselsanordning

veksvetsstav

svejsestang med væge

veksvetstråd

svejsetråd med væge

ventilhus

ventilhus

ventilkägla

reguleringsventil

ventillock

ventildæksel

ventilspindel

trykstift

ventilsäte

ventilsæde

värmbrännare

varmebrænder

värmelåga

varmeflamme

vätesyrelåga

iltbrintflamme

återledarkabel

ledning til arbejdsstykke

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen