Ny netordbog oversætter 20.000 drilske svenske talemåder til dansk

En omfattende oversigt over det svenske sprogs sværest oversættelige talemåder er nu med til at gøre kommunikationen lettere over sundet. De præcise oversættelsesforslag gør ordbogen til en guldgrube for enhver, der gerne vil forstå svensk bedre.

De fleste danskere har ikke de store problemer med at forstå svenske udtryk, så længe konstruktionerne ligner de danske, men der opstår hurtigt problemer, når de svenske ord kombineres på en uvant og ukendt måde for det danske øre. Hvad betyder f.eks. ”han går inte av för hackor”, ”det är tåga i honom” og ”betala för gammal ost” for ikke at tale om de for en dansker helt ubegribelige udtryk ”laga efter läge”, ”vet hut” og ”kav lugn”?

Den nye ordbog er udviklet af Öresunds Översättningsbyrå og henvender sig til alle, som arbejder med svensk. Den indeholder en bred oversigt over de mest problematiske vendinger fra en lang række sprogområder, fx almensprog, myndighedssprog (jura), talesprog og storbyslang.

Ordbogen indeholder ca. 20.000 af de sværest oversættelige udtryk i svensk med 30.000 tilhørende danske oversættelsesforslag. Det er en unik resurse for enhver, der føler sig usikker på, hvordan forvirrende og sværttilgængelige svenske vendinger oversættes mest korrekt til tilsvarende danske udtryk. Både det ældre og nyere sprog er dækket ind, og der er også medtaget mange synonymer på begge sprog. Materialet er ekstra interessant, fordi det er oversætterudviklet og omfatter mange specialudtryk, som andre ordbøger på nettet ikke medtager.

Adressen til den nye netordbog over drilske svenske talemåder er:

www.dansk-og-svensk.dk/Drilske_talemaader.htm

Her er en lille smagsprøve på indholdet i ordbogen:

… så smäller det … så sker der noget… så vanker der
100 knutar i timmen 100 km i timen
30 dagar a dato 30 dage fra indeværende dag
40 bagis för biran [slang] 40 kroner for en øl
40 lakan, inte ett örngott mer [slang] 40 tusinde kroner, ikke en øre mere
8 papp, rakt av [slang] lige præcis 8 tusinde
a dato fra i dag
A och O fra start til slut, det vigtigstealfa og omega
A tycker om B och vice versa A synes om B og omvendt
aa mannen! [slang] ja, min ven!
abonnemangslista med finansiell status [trafik- og transportterm] kontraktstatusliste
absolut inte slet ikkeendelig ikkeabsolut ikke
absolut majoritet absolut flertal
ackordera bort ackordera ut bortforpagtesætte i pleje
adda honom [slang]tilføje ham[slang] lægge ham til
affären betalar [slang] stjæle, hugge
Afrika ligger i stöpsleven Afrika er ved at blive omformetAfrika ligger i støbeskeen
aj, jag har ont i kaggen av, jeg har ondt i maven [Stockholmsk slang]
aja sig jamrejamre sig
ajde du också [slang] skynd dig du også
ajde vi gitt [slang] kom nu, vi skal gå
akademisk kvart starte et kvarter senere end den officielt erklærede tid
akta aina bre [slang] prøv at undgå politiet
akta dig så att du inte får en tjonga pas på, at du ikke får tæsk [Stockholmsk slang]
akta dig! pas på!
akta du täcker utsikten! [slang] tiltale til tyk person
akta fingrarna! pas på fingrene!
akta sig tage sig i agt
akta sig noga för att… passe godt på ikke at…
akta, magen spricker! [slang] tiltale til tyk person
aktas för stötar forsigtig! (på pakker)
aktas för väta! tåler ikke fugt!opbevares tørt!
akterna i saken proceshandlingerne i sagen
aktivt handlande aktiv indsats
aktualisering av karta [trafik- og transportterm] kortopdatering, opdatering af (digitalt) kort
aktörerna i denna episod de, der deltog i dette optrinskuespillerne i dette afsnit
akut accent accent aigu
akut sjukdom hastigt overstået sygdomakut sygdom
aladåb på lax laks i gele
aldrig i världen absolut ikke
aldrig sinande uophørliguudtømmeligustandselig
aldrig vara svarslös inte vara svarslös aldrig mangle svarikke mangle svaraltid have et svar på rede hånd
alla avträda (i sceneanvisning) alle ud
alla bitar faller på plats brikkerne falder på pladsalt falder på pladsalle problemer løses
alla dagar hver dag
alla gånger [slang] altid
alla gånger! absolut!helt sikkert!
alla i huset förefallande göromål alt i huset forefaldende arbejde
alla i rummet befintliga alle der er til stede i værelset
alla kategorier totalt bedstbedst af alle
alla tajders [slang]ok[slang]perfekt[slang] det er alle tiders
alla tillhopa alle sammen
alla utestående belopp [jura] til enhver tid skyldige beløb
alla utom han alle undtagen han
alla vill att yxan skall gå men ingen vill hålla i skaftet de fleste er enige om, at der skal nye boller på suppen, men ingen vil tage ansvaret
alla är barn i börjanalla barn i början alla är vi barn i början man må krybe, før man kan gåal begyndelse er sværman må kravle for man kan gå
allas krig mot alla alle mod alle
allas vår Anders vores allesammens Anders
allas vår far vor fælles far
allas vår favorit vores allesammens favorit
allas vår vän vor venvores allesammens ven
alldeles apropå helt uventet
alldeles ensam helt alene
alldeles färdig helt udmattet
alldeles för liten alt for lille
alldeles för mycket blommor alt for meget rosoverdreven rosovervældende ros
alldeles för sent alt for sent
alldeles för snäll alt for venlig
alldeles förstörd helt ødelagt
alldeles golvad gået i gulvetslået uddøddrukken

plakatfuld

alldeles intill väggen helt op ad væggenhelt henne ved væggen
alldeles nyss lige nyliglige for nyligfor lidt siden

lige for et øjeblik siden

alldeles på tok helt galt
allmän bedövning fuld narkose
allmän handling officielt dokument
allmän laglydnad [jura] almindelig lovlydighed
allmän plats offentlig plads
allmän prisnivå [økonomiterm] generelt prisniveau
allmän rättshjälp [jura] almindelig retshjælp
allmän sal fællesstue (på hospital)
allmän tilläggspension tillægspension (til grundpension)
allmän vittnesplikt [jura] almindelig vidnepligt
allmän åklagare [jura] offentlig anklager
[jura] statsadvokaten
[jura] rigsadvokaten
[jura] rigsadvokaturen
allmänfarlig vårdslöshet [jura]tilsidesættelse af almindelig agtpågivenhed[jura] foragt for andre menneskers liv og førlighed
[jura]risiko for menneskers liv og førlighed[jura] bringe menneskers liv og førlighed i fare

[jura] sætte menneskers liv og førlighed over styr

allmänfarligt brott [jura]almenfarlige forbrydelser[jura] forbrydelser af almenfarlig karakter
allmänhetens förtroende [jura] offentlighedens tillid
allmänna domstolar [jura] de almindelige domstole
allmänna förvaltningsdomstolar [jura] forvaltningsdomstolene
allmänna medel offentlige tilskudoffentlige midler
allmänna omsättningsskatter [økonomiterm] generelle omsætningsskatter
allmänna principer generelle principper
allmänna sången samtlige studentersangere i Uppsala
allmänt begrepp [trafik- og transportterm] generelt begreb
allmänt läroverk statsgymnasium
allmänt ombud offentligt ombud
allmänt åtal [jura]offentlig påtaleoffentlig straffesag
allmänt ämne fri stileopgave
allokera sina resurser [slang] toiletbesøg
alls ickeicke alls slet ikkeoverhovedet ikkenixenbixen
allt billigt suger hårt [slang] alt billigt er rigtigt dårligt
allt bra lattjo [slang] det er sejt
allt bra? hvordan går det?er alt o.k.?
allt bättre stadig bedrebedre og bedre
allt eftersom alt somalt eftersomefterhånden
allt emellanallt emellanåt nu og daen gang imellem
allt fort fremdelesvedblivende
allt framgent fremdelesbestandigvedblivende
allt för litet kläder alt for lidt tøj
allt gick bra i lås alt lykkedes
allt gick i sina vanliga gängor alt gik i den gamle gængealting gik sin vante gang
allt gick åt skogen alt mislykkedes
allt går i de gamla gängorna som på den gamle måde
allt går i sin vanliga lunk alt går som det plejer
allt igenom helt igennem
allt merallt mera mere og merestadig mere
allt nog nok er detlige meget
allt pekar på att… alt tyder på at…
allt sen allt sedan lige siden
allt sitt arbete till trots misslyckades han trods alt sit arbejde, gik det ikke godt for ham
allt som allt alt i alti det hele tageti alt
allt som oftast meget ofteen gang imellemgang på gang

for det meste

allt under det att… alt imens…
allt under ett tak alt i samme husalt på det samme sted
allt vad han hinner alt hvad han kan
allt vad studier heter alt, hvad der kan siges at være studier
allt vad tygen hålla alt hvad remmer og tøj kan holdeså meget som du kan
alltid blir det väl någon råd der findes vel altid en udvej
alltid komma ner på fötterna altid komme heldigt ud af vanskelige situationer
alltid samma visa altid det samme
allting gick åt fanders alt gik ad helvede til [Stockholmsk slang]
allting är pannkaka [slang] det hele er et rod
alltså pröver rätten skäligt [jura] thi kendes for ret
allvarligt manglad ilde tilredt
amen stupid! [slang] hold op for fanden, nu er det fandeme nok
amen, ske alltså amen, det ske
amorösa äventyr kærlighedsaffærer
ana argan listmisstänka argan list ane urådane onde hensigtermistænke onde hensigter

ane underliggende ondskab

ana att inte allt står rätt till mistænke at alt ikke er okane uråd
ana oråd mistænke at alt ikke er okane uråd
ana sig till gætte sig til
ana ugglor i mossen mistanke om, at noget mistænkeligt er nært foreståendeane ugler i mosenane uråd
anbefalla sig i Guds hand overgive sig
anbefalla sin själ i Guds hand overgive sig
andas frisk luft [slang] ryge
anden är villig ånden er redebon
anden är villig men köttet är svagt vilje er god, men evnen eller ønsket mangler
andlig odling humanistisk forståelse og kultur
andlig utveckling åndsudvikling
andligt sinnad religiøs
andra halvan [slang]pige, kæreste[slang] fyr, kæreste
andra raden (teat) første etage
andra rangen dårligere end de andre
andra ringen anden gymnasieklasse
andra stycket [jura]2. afsnit[jura] afsnit 2
andra takternya takter andre mådernye måderbedre måder
andra våningen (i større byer, især Stockholm og Göteborg) anden sal, ellers første sal
androm till skräck och varnagel andre til skræk og advarsel
anfrätta tänder ormstukne tænder
anfäkta mig [slang] (kraftudtryk); anfäkta mig, nu kan man ju bli mörkrädd
anföra besvär klageanke
anföra klagomål [jura]indgive en klagefremføre en klage
anföra klander mot någon, något fremsætte krav om rettelse
anföra något till protokollet anføre for ordret tilføjelse
anförtro någon något forkyndemeddele nogen noget
anförtro något åt någon overdrage nogen noget i tillid
anförtro sig någon åbne sit hjerte for nogen
ange krav fastsætte krav
ange till åtal [jura] anføre oplysninger
[jura] der fører til rejsning af en sag (udebliver oplysningerne
[jura] føres ingen sag)
angelägen om något opsat på nogetøm over noget
angivna i utländska valutor [økonomiterm] i fremmed valuta
angöra en brygga lægge til ved en anløbsbroanløbe en bro
angöra en hamn anløbe en havn
angöra land få landkending
anhålla om tillstånd anmode om tilladelse
anhängiggjort förfarande [jura] verserende i retten
anhängiggöra rättegång [jura] anlægge sag
animerad soare [slang] fest
anklagad för tiltalt for
anklagad för överlagt mord anklaget for et i forvejen udtænkt mordanklaget for et overlagt mord
anknuten telefonapparat omstillingsapparat
anknyta till stå i forbindelse medreferere til
ankommer det [jura] tilkommer det (”ankommer det på förmyndaren” = tilkommer det formynderen)
anlägga en oskyldig min finde en grimasse, der kan passese uskyldig udsætte et uskyldigt ansigt op
anlägga skägg lade skægget ståanlægge skæg
anmoda någon till indbydeopfordre til at komme til stede
anmäla förhinder sende afbudmelde fra
annandag jul anden juledag
annandag pingst anden pinsedag
annandag påsk anden påskedag
annulering av fordringar [økonomiterm] annullering af gæld
annullera ett kontrakt opsige en aftale
annullering av skulder [økonomiterm] annullering, eftergivelse af gæld
annullering av äktenskap [jura] omstødelse af ægteskab
anpassad farthållning [trafik- og transportterm] adaptiv fartpilot, intelligent cruise control
anrikad uran beriget uran
anropsstyrd kollektivtrafik [trafik- og transportterm] efterspørgselsstyret kollektiv trafik
anse sig böra göra något synes at man bør gøre noget
anses delgiven [jura]anses for at være blevet forkyndt[jura] det kan antages at der er foretaget forkyndelse
anses lämplig anses for egnet
skønnes hensigtsmæssig
ansjovis i låda ansjosgratin
ansluta sig till tilslutte sig
ansluta till knytte til
anslutna bolag tilsluttede selskaber
anslå medel afsætte midler
anspela på hentyde til
anstå sig passe siganstå sig

3 reaktion på “Ny netordbog oversætter 20.000 drilske svenske talemåder til dansk

  1. Vem är det som har skrivit:
    ”Där finns altid en tredie utväg”.
    Så här tror jag vi läste i nordisk timman i begyndelsen af halvtredserne på mit danske gymnasium. Men hvem skrev om ulvene, manden på slæden og bryggerkarret – var det Selma Lagerlöf?

  2. ”Det finns alltid en tredje utväg” er et citat fra romanen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige af Selma Lagerlöf udgivet 1906-1907

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *