Svensk beskrivelse af dansk udtale i 1860

Der er lang tradition i Sverige for at beskrive den danske sprogmelodi med knapt så smigrende ord. Her er et eksempel fra 1860, hvor signaturen J.E.Rydqvist beskrev dansk og svensk folkementalitet i en artikel i”Läsning vid Husliga Härden” årgang 1860, side 89-90.

”Danska uttalet är, såsom en hvar känner, ganska eget. Icke ens tyskan eger flera biljud än danskan, der äfven d ofta har ett sväfvande ljud. Strupens hopknipande, ordens framstötning och en lätt hväsning med tungan gör danskan icke musikaliskt ren, såsom svenskan; men då man dervid vant sig, har det något förledande. Danska språket är också rikt på ljufva, förbindliga, gladt poetiska och lätt nyanserade uttyck.”

Trevlig musikaliskt oren dansk gumma 1917

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *