Gammelt krigsmonument i Nordsjælland hylder den svenske krigerkonge Karl XII som en stor og udødelig helt

For nogen tid siden faldt jeg over et gammelt svensk værk fra 1833 ”Vandringsminnen” med en række rejseskildringer. I bogen skriver den svenske forfatter Bernhard Beskow bl.a. om et besøg ved et for mig helt ukendt svensk krigsmonument i Nordsjælland ved navn Carlskilde. Endnu større blev min forbavselse, da inskriptionen tilsyneladende var en hyldest til den svenske krigerkonge Karl XII, som skal have besøgt eller opholdt sig ved stedet i forbindelse med belejringen af København. På monumentet står der nemlig følgende:

Den store, udødelige helt Carl den tolvte hvilede her under belejringen af København”.

Carlskilde

Ordene er ikke særligt diplomatiske og udtrykker både beundring og respekt for den svenske konge, og de er næppe helt i samklang med de fleste danskeres opfattelse af den svenske konge på daværende tidspunkt, eftersom danskerne jo var i krig med ham.

Sådan skriver Beskow i den gamle originaltekst:

” Hvad man föga skulle vänta att finna på Seeland, är ett minne af Carl den tolfte; det är beläget vid en egendom; kallad Eenrum, två mil från Köpenhamn och tillhörig Danska generalen Sehested. De sista timmarne af vår härvaro använde vi att besöka detsamma. Monumentet, kalladt Karlskilde , består af grå granit och hvit marmor, och har sitt namn, äfvensom sin anledning, deraf att Carl den tolfte under sitt vistande på Seeland, dageligen begaf sig till den här belägna källa, för att af en gammal gumma, som bodde der, få vatten, den  enda dryck han åtnjöt. Inskriptionen lyder:

”Den store, odödlige hjelten Carl den tolfte hvilade här under belägringen af Köpenhamn”

Oversættelse fra svensk til dansk af undertegnede:

Hvad man næppe havde ventet sig at finde på Sjælland, er et minde af Carl den tolvte; det er beliggende ved en ejendom ved navn Enrum, tyve km fra København og tilhører den danske general Sehested. De sidste timer af vores ophold benyttede vi til at besøge dette bygningsværk. Monumentet, kaldet Karlskilde , består af grå granit og hvid marmor, og har sit navn, tillige sin anledning, fordi Carl den tolvte under sit ophold på Sjælland dagligt begav sig til denne beliggende kilde, for at få vand af en gammel kone, der boede der, det var den eneste drik, han nød. Inskriptionen lyder:

”Den store, udødelige helt Carl den tolvte hvilede her under belejringen af København”

Selv om monumentet nok ikke er så kendt i dag, er det beskrevet flere steder på nettet, men det er karakteristisk, at man ikke nævner inskriptionen om den svenske konge som en udødelig helt. Der er f.eks. en deltaljeret beskrivelse af monumentet på Skog og naturs hjemmeside http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/E3817C5B-C6B9-4184-8646-468390D3AF70/33027/Bilag2_1.pdf, hvor man skriver følgende:

Carlskilde. I den S-vendte facade i et bygningsværk, 160 x 125 cm i grundflade og 130 cm høj, ses et åbent hvælv, 70 cm bredt og dybt og 80 cm højt. Hvælvet dækker en brønd, 60 cm i diameter og 120 cm dyb. På facaden over hvælvet er indhugget:

MDCCLXXXVI.

På bygningsværkets 3 øvrige facader er indmuret tavler med inskriptioner. Ovenpå ligger en stenplade, 115 x 95 x 16 cm stor, som bærer et fundament til en rund søjle. Fundamentet er 63 x 63 x 50 cm stort. Søjlen er 40 cm i diameter og 155 cm høj. Midterstykket af søjlen er dog firkantet tilhugget og har på S-siden indhugget inskriptionen:

CARLSKILDE

Foran kilden (S-siden) en kumme/trappeskakt af beton, 190 x 140 cm stor med 5 trin ned fra hhv. Ø og V, 1 m dybt.

Læg mærke til, hvordan man undgår at nævne den mere ”følsomme” inskription med forherligelsen af den svenske konge. Der angives nemlig kun inskriptionen ”Carlskilde” samt årstallet 1786. Man får umiddelbart indtrykket, at det er den eneste relevante information.

På hjemmesiden http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=e978a92a-03e1-403a-ba5f-ddaabf629e2d får man en mere detaljeret historisk baggrund til monumentet:

”Efter at have underskrevet fredsaftale med kong Frederik d.4 i Traventhal (ved Lübeck) sejlede svenskekongen Carl XII Gustav til Vedbæk fra hvor han 28/8-4/9-1700 indskibede sin hær, som 4/8 var blevet landsat i Humlebæk.
Her i Vedbæk besøgte han en kilde i skoven ved Enrum som tilhørte bonden Lars Pedersen, som han daglig talte med. Efterfølgende besluttede Enrums ejer Fabritius von Tengnagel at istandsætte kilden og kalde den ”Carls Kilde” Dette arbejde blev udført 1786.”

Her er der dog ikke tale om, at kongen får vand af en gammel kone. Men det var måske bonden Lars Pedersens kone eller mor.

Vil du se nutidige billeder af monumentet, kan du gå ind på de følgende sider.

http://museums-foreningen.dk/uploads/Enrum.pdf

http://histtop.dk/MonumenterWEB/Untitled8.html

Og hvis du skulle få lyst til selv at besøge monumentet, kan følgende vejbeskrivelse være til hjælp:

Carls Kilde er placeret nord for Enrum Parken og Kikhanerenden. Der er adgang fra en sti fra Trørødvej skråt overfor Vedbæk Gl.Skole.

Når du besøger monumentet, kan du der finde et telefonnummer, som du kan ringe til for at få mere information om mindesmærket. Dette er en service fra Rudersdal Kommune.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *