Svenske verber – ny svensk-dansk ordbog

Öresunds Översättningsbyrå nu lagt en helt ny ordbog ud på nettet, som giver en oversigt over de mest almindelige verber i svensk standardsprog. Der er dog  også medtaget en række ældre og mere usædvanlige ord, som normalt ikke medtages i moderne ordbøger. Antallet af opslagsord er  ca. 7800. Mange bøjningsformer er også medtaget.

Herunder præsenterer vi ordbogens opslag under A. Hvis du vil se hele ordbogen, kan du benytte dette link: Svenske verber


Svensk
Dansk
absolvera aflægge (eksamen)
ackordera (om barn) sætte i pleje
bortforpagte
forhandle
ackvirera anskaffe
pådrage sig
afficiera påvirke
affischera bekendtgøre
skilte med
sætte opslag op
aga revse
tugte
aja jamre sig
ajournera udskyde
udsætte
akta agte
passe på
respektere
alstra frembringe
producere
skabe
ana ane
tro
anade se ana
anamma acceptere
hugge
modtage
tilegne sig
anbefalla anbefale
befale
overantvorde
pålægge
rose
anbefallade se anbefalla
anbefallit se anbefalla
anbefallt se anbefalla
anbefallte se anbefalla
anbeföll se anbefalla
anbelanga angå
andas trække vejret
ånde
anfalla anfalde
angribe
overfalde
anfallit se anfalla
anfräta angribe
tære på
anfrätt se anfräta
anfrätte se anfräta
anföll se anfalla
anförtro betro
angav se ange
se angiva
ange angive
oplyse
stikke
udvise
angett se ange
se angiva
angick se angå
angiva angive
angrep se angripa
angripa angribe
angripit se angripa
angå angå
angått se angå
anhopa hobe op
samle
anhålla anholde
anmode
ansøge
anhållit se anhålla
anhöll se anhålla
anknyta forbinde
forene
knytte
ankom se ankomma
ankomma ankomme
ankommit se ankomma
anla se anlägga
anlade se anlägga
anlagt se anlägga
anlita anvende
gribe til
henvende sig til
ty til
anlägga anlægge
bygge
opføre
anlända ankomme
anlände se anlända
anländer se anlända
anlänt se anlända
anmana opfordre
anmäla anmelde
bekendtgøre
meddele
melde
anmälde se anmäla
anmäler se anmäla
anmält se anmäla
anmärka bemærke
kritisere
påpege
annonsera annoncere
anordna arrangere
ordne
organisere
anpassa afpasse
tilpasse
anrika berige
anropa anråbe
bønfalde
ansa (om kød) pudse af
passe
ansatt se ansätta
ansatte se ansätta
anse anse
betragte
mene
synes
ansett se anse
anslagit se anslå
anslog se anslå
ansluta forbinde
tilslutte
anslutade se ansluta
anslutat se ansluta
ansluter se ansluta
anslutit se ansluta
anslå anslå
anvise
bevilge
slå op
tildele
anslöt se ansluta
anstod se anstå
anstryka grunde (med maling)
anstå anstå
forbeholde
stå hen
stå i bero
anstått se anstå
anställa anrette
ansætte (i stilling)
foretage
sætte i gang
ansåg se anse
ansätta aktivere
angribe
fastsætte
placere
plage
påvirke
slå an
ansöka ansøge
anta acceptere
ansætte
antage
godkende
tage imod
vedtage
antaga acceptere
ansætte
antage
godkende
tage imod
vedtage
antagit se anta
se antaga
ante se ana
anteckna notere ned
skrive op
antog se anta
se antaga
anträda påbegynde
tiltræde
anträffa finde
træffe på
antåga nærme sig
rykke frem
applådera klappe
arbeta arbejde
bearbejde
arkebusera henrette ved skydning
arrendera forpagte
leje
arvodera betale salær til
honorere
attrahera tiltrække
avbida afvente
avblåsa afblæse
fløjte (kamp) af
avbrutit se avbryta
avbryta afbryde
annullere
standse
avbröt se avbryta
avböja afslå
afvise
afværge
avdagata dræbe
henrette
avdagataga dræbe
henrette
avdagatagit se avdagata
se avdagataga
avdagatog se avdagata
se avdagataga
avdela inddele
avdunsta fordampe
avdöma pådømme
træffe afgørelse
avfalla frafalde
avflytta flytte væk
fraflytte
avfordra afkræve
avfrosta afrime
avfärda affærdige
ekspedere
avföra føre væk
stryge
avgav se avge
se avgiva
avge afgive
levere
avgett se avge
se avgiva
avgick se avgå
avgiva afgive
levere
avgjorde se avgöra
avgjort se avgöra
avguda forgude
tilbede
avgå fratræde
avgått se avgå
avgöra afgøre
bestemme
avhandla behandle
forhandle om
avhysa smide ud
sætte på gaden
avhålla afstå
avhållit se avhålla
avhända afhænde
avhärda blødgøre
avhölja afdække
blotte
avhöll se avhålla
avisera advisere
underrette
avkoka blanchere
koge af
avkom se avkomma
avkomma afkom
avkommit se avkomma
avkunde se avkunna
avkunna bekendtgøre
forkynde
kundgøre
udtale
avkunnat se avkunna
avla avle
avlade se avlägga
avlagt se avlägga
avled se avlida
avleda aflede
lede bort
avlida afgå ved døden
avlidit se avlida
avlocka fralokke
avlossa (om skud) løsne
affyre
avlyssna aflytte
lytte til
avlåta afsende
udsende
avlägga aflægge
give
avlägsna afskedige
fjerne
tage væk
avlämna afgive
aflevere
avlöpa forløbe
avmaska (i strikning) lukke af
avmäta afmåle
avnjuta nyde
avnjutit se avnjuta
avnjöt se avnjuta
avpollettera (militær) hjemsende
blive af med
fyre
avprova afprøve
avresa afrejse
rejse af sted
avråda fraråde
avräkna fraregne
se bort fra
avrätta henrette
avsatt se avsätta
avsatte se avsätta
avse betyde
gælde
sigte til
tilsigte
avsett se avse
avskeppa afskibe
avskilja isolere
skille
skille fra
tage af
avskrev se avskriva
avskriva afskrive
avskrivit se avskriva
avslagit se avslå
avslog se avslå
avsluta afslutte
avslå afslå
afvise
avslöja afsløre
avspelas udspille sig
avspisa affærdige
spise af
avstava dele i stavelser
avsticka strikke en en pind ud
strikke en maske ud
avstickade se avsticka
avstickat se avsticka
avstod se avstå
avstyra afværge
forhindre
avstå afstå
avstått se avstå
avstänga afspærre
lukke af
udelukke
avsyna inspicere
syne
avsåg se avse
avsäga afslå
frasige sig
avsätta afsætte
dedikere
avsöndra afsondre
udskille
avta aftage
mindskes
avtaga aftage
mindskes
avtagit se avta
se avtaga
avtina smelte væk
avtog se avta
se avtaga
avträda afstå
fratræde
gå af
overdrage
avtåga drage af
avtäcka afdække
afsløre
avundas misunde
være misundelig på
avvakta afvente
se tiden an
avvara afse
undvære
avveckla afslutte
afvikle
avverka bruge op
overstå
avvika afvige
flygte
gå uden om
rømme
avvinna fralokke
avväga afveje
avvända afværge
avvänja afvænne
vænne fra
avyttra afhænde
sælge
aväta fortære
indtage
spise
axla tage på sig

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *