Lille dansk ordbog over svensk romani

Romaerne blev tidligere kaldt tatere eller zigøjnere i vores del af verden, men de har altid selv kaldt sig romaer, og det er også den betegnelse, som er blevet almindelig anerkendt i dag. Sproget, de taler, kaldes romani, og det er et sprog med meget gamle rødder. I vis udstrækning er sproget beslægtet med indiske og pakistanske sprog, herunder f.eks. det ældgamle og uddøde sprog sanskrit. Men sproget har også optaget låneord fra mange andre sprog i de lande, romaerne har rejst og opholdt sig i. Det interessante er, at der også har været en udvikling den anden vej, at romani har smittet af på andre sprog.  Og svensk er et godt eksempel på dette. Trods folkegruppens beskedne størrelse og lave status i samfundet har romaernes sprog været forbavsende indflydelsesrigt og givet sprogfornyelse. Faktum er, at romani har bidraget med mange særprægede ord i svensk, og en af de mere tankevækkende konsekvenser er, at det faktisk har medført, at der er kommet en del rene sanskrit-ord ind i svensk.

”Rekrutteringen” af romaniord er tydeligvis ofte foregået via slang, f.eks. via stockholmsk slang, og mange af ordene har stadig slangpræg, men enkelte ord er blevet meget populære og optræder i dag som nogle af de mest almindeligt forekommende og typiske hverdagsord i sproget, f.eks. ”kille” (dreng, fyr) og ”tjej” (pige). I et dansk perspektiv kan det dog næppe undre nogen, at de importerede romani-ord hører til de ord, som er sværest for en dansker at forstå. Ordene er særdeles egenartede og adskiller sig betydeligt fra det traditionelt nordiske. Og i det danske sprog har man ikke haft tilsvarende influens fra romani, så danskeren har egentlig ingen forudsætninger for at gætte sig til betydningen, hvis man ikke tilfældigvis kan svensk eller romani.

Vi har her sammenstillet en lille ordbog med en oversigt over ca. 200 almindelige romani-ord med oversættelse til dansk, som vi håber kan give danskere et indtryk af det svenske romanisprog og dets påvirkning på svensk. De ord, som er vandret over i svensk og har paralleller, er markeret med rødt. Det er dog ikke altid, at stavemåden er den samme for de ord, som genfindes i svensk. Fortegnelsen er heller ikke fuldstændig. Materialet til ordbogen er hentet fra forskellige hovedsageligt ældre kilder.

For et par år siden blev der udgivet en større ordbog over svensk romani, ”Ordbok över svensk romani” af Lenny Lindell og Kenth Thorbjörnsson-Djerf. Den indeholder 1800 opslagsord på romani med udførlige eksempler og er den største ordbog på området. Læs mere om ordbogen her.

allezuvaro alle sammen
altsåsarott alle sammen
ascha være, findes
asja være, findes
assja være, findes
atjar er
ava komme
ava kej kom herhen
bacha skænde, skælde ud
bal hår
baro stor, høj
barott stort
barvalo rig
basch år [svensk rigssprog/slang: bast]
baschtadoa kæltring
bassj år [svensk rigssprog/slang: bast]
bassja skænde, skælde ud
beckna sælge
beddar herre
beddo herre
bedor sevill herre
bekna sælge, pantsætte
beng djævelen, fanden
bengalo tosset
bengesta helvedet
bescha være
bikna sælge
buro bonde, ikke-tater
but meget, mange
butare bedre
butt meget, mange
butt me stålar masser af penge
bächss år [svensk rigssprog/slang: bast]
bäcknatt solgt
bädda herre, myndighedsperson
bäng djævel
bässja ligge, lægge, sætte
cha spise
chuker usædvanlig rar
dann tand
dela give
dicka se
dinalo tosset [svensk rigssprog/slang: ding]
dova de, disse
dova atjar ejn beng buro det der er en satens bonde
drin tre
dy två
dåkalo hisp sygehus
foro by
fulana nedrig, ondskabsfuld
gad skjorte
gaja kvinde, hustru, husmor
gala gale, råbe, skrige
gara gemme
gola gale, råbe, skrige
gräj hest
gullo sød [svensk rigssprog/slang: gullig]
guris øre
gycklo stor kraftig mand, vicevært, betjent
haja forstå
har bäsatt stilad har været arresteret
har bäsclzatt har været
heja mærke, forstå [svensk rigssprog/slang: haja]
hischpa rum
hisp hus
hortala sand, rigtig
inte ett karkel ikke en rød øre
isar tøj
ja
jack øje
jagg ild
jala løbe, gå [svensk rigssprog/slang: jalla]
je en, et
je karkano en rød øre, skilling
jycke hund
ka spise
kaben mad
kalo sort
kalsing sko
kamma have, tage, stjæle
kamma noll ikke få noget
kamma tji ikke have, undvære
karkel penge
katjali brændevin
ker gård
kera gøre
ki ikke, nej
kille dreng, fyr
kirra gøre
klissing nøgle
kockaro selv
kockli saks
kurra pre mulo henrette
kurrning bestraffelse
lattjo føjelig, medgørlig, god, rar, glad
le få, tage
lock rigsdaler
loviar penge
macka brød med pålæg
mandaro jeg, min
mandro jeg, min
manga bede, tigge
manga på stålar tigge penge
maro brød
marvalo rig
mass kød
meka lyve
miro jeg
mojj mund
molla koste
muck fri
mucka blive løsladt
mula dræbe, myrde
mula schöroken henrettelsessted
mulo død
målla koste
nack næse
nakopa snus
nasja løbe, skynde sig, stikke af
pane vand
pansch fem
pasj halv, i stykker, tosset
pasja slå i stykker, veksle penge
pi drikke
pinja kende
piro ben
pirra fod
pral bror, ven
pre i, på
pre hischpan i rummet
pre nasjen på flugt
prejsa betale
primja kende, genkende
primsja kende, genkende
prinja prins
prinjano kendt, berygtet
pröjsa betale
pucka spørge, sige
pusta lomme, pung
rabba brændevin
rackla tale
rackra sige, tale
rakla tale
rakrepa sprog
rambana sav
randa rive, klø
rani jomfru, brændevin
rati nat
rattja nat
romhana sav
ruschto vred, sur
sass-aro alle sammen
saster jern, kæde
schtar fire
schucker smuk
schöro hoved
sjaster jern, kæde
sjuckert smukt
sjycker smuk, fin, rar
stadi hat
stilla gribe, anholde
stillo fængsel
stillopa fængsel
tav fængsel
taven tråd
tavring tater
tibb tunge
tjavo mand, dreng, søn [svensk rigssprog/slang: tjabo]
tjej pige
tji ikke, nej
tji inte ingenting
tjingra skære
tjinna skære, købe
tjinra skære
tjuring kniv
tjuro kniv
tjår tyveri, tyv
tjåra stjæle
tjårakova tyvegods
tjårepa tyveri
traddra køre, tage af sted
tradra køre, tage af sted
trasch bange
uschli skyldig
vali vindue
vara besjad være arresteret
vasjt hånd
vasslon hånden
vaver anden
vavritt sådant
vavrot andet
vi pidde måstat vi drak kaffen
vissj skov [svensk rigssprog/slang: vischan, ute i vischan]
vässj skov [svensk rigssprog/slang: vischan, ute i vischan]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *