Hundredvis børn dumpede

Lad os nu se. Egentlig er det vel ikke så underligt. Børnene dumper vel, fordi de ikke har læst deres lektier. Så enkelt er vel det. At de nu dumper i massevis kan vel ikke undre nogen. I dag har de jo simpelthen ikke tid til at sidde og hænge over bøgerne. De har jo grebet den nye medieteknologi med kyshånd og tilbringer en stor del af deres tid med at gå på internettet, sende sms’er og bruger flere medier samtidig. Hvordan i alverden skal de så få tid til noget så gammeldags og kedeligt som at læse lektier, hvor underholdningsværdien desuden er lig med nul. Ja, tankerne flyver igennem hovedet når man læser denne overskrift. Men lad os nu stoppe lidt op og tænke efter.  Har jeg forstået den svenske overskrift i avisen Sydsvenskan (31/3 -14) helt rigtigt, eller har jeg misforstået noget? Sådan står der:

”Hundratals barn dumpade”

Ja, jeg har misforstået noget. På dansk kan ”dumpe” betyde to ting. I DDO (Den Danske Ordbog) står der, at det kan betyde 1) ”ikke bestå en eksamen eller prøve” og 2) ”falde brat eller tungt”. Disse betydninger findes også på svensk. Men herudover kan det også betyde ”udstøde, efterlade, forlade”, f.eks. om mennesker, som man udelukker fra et fællesskab. Og det er det, der menes i denne overskrift.  Artiklen handler om mexicanske menneskesmuglere, som har efterladt børn på farlige steder. Det svenske ”dumpa” er altså et ord, som man bør være opmærksom på. Det kan give problemer af og til. Da f.eks. den svenske bog ”Dumpad” af Per Brinkemo skulle udkomme på dansk i 2005, kunne man ikke oversætte titlen til dansk ”Dumpet”, fordi bogen handlede om et somalisk barn, der blev udstødt af familien. I stedet valgte man titlen ”Efterladt”.

Der er dog tegn på, at det svenske ”dumpe” (i betydningen ”efterlade”) måske er på vej ind i dansk. Hvis man læser den tilsvarende artikel om mexicanske menneskesmuglere i danske medier, f.eks. på DRs hjemmeside (se her) tales der godt nok om ”efterladte børn” generelt, men der bruges også ordet ”dumpet” tilsyneladende på samme måde som i svensk, ”Angiveligt er de blevet dumpet af menneskesmuglere”. Så måske udjævnes forskellen mellem dansk og svensk på dette punkt med tiden.

 

 

 

Forkert tænkt om medborgerskab

Det vigtige ord er her ”medborgerskab”, et tilsyneladende harmløst ord, som man normalt ikke mistænker noget problem med. Der står sådan i den svenske overskrift i Sydsvenska Dagbladet i dag:

”Feltänkt om medborgarskap”

Er der noget som helst i vejen med at oversætte svensk ”medborgarskap” til dansk ”medborgerskab”? Jo, det er netop, hvad der er.  Man kan sige, at det er ”fejltænkt” og lumsk i allerhøjeste grad.  Selv erfarne oversættere oversætter af og til forkert her. Det hedder nemlig ”statsborgerskab” på dansk. Når svenskere taler om at være ”medborgare” mener de ”statsborger”. Det danske ”medborger” oversætter svenskere til ”samhällsborgare” eller lignende.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  svensk-danske ordbog helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

 

En god svensk forælder tjatter ikke

Man er jo vant til, at svenskerne holder fanen højt i visse ting, som for eksempel at leve et godt og sundt liv, men at det nu ligefrem skulle  sprede sig til brugen af internettet og ende med en løftet pegefinger mod at tjatte på nettet, kommer nu alligevel lidt bag på en. Sådan står der i Ystads Allehande i dag:

”En bra förälder tjatar inte”

Heldigvis er det ikke så galt. Verbet ”tjata” betyder at gentage noget hele tiden, plage, præke, herse. Derimod betyder verbet ”tjatta” det at tjatte på internettet. Med ordet ”tjatte” har vi altså et eksempel på udviklingen af et ord, som skaber større lighed mellem dansk og svensk. Normalt går udviklingen i den modsatte retning.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  svensk-danske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

gentage noget hele tiden

herse

plage

præke

Svenske biler skal kunne larme

Man kan jo godt undre sig lidt over, hvorfor svenske biler skal kunne larme, for der står faktisk sådan i Sydsvenska Dagbladet i dag:

”Bilar ska kunna larma 112”

Men den opmærksomme læser vil se, at der står et ”112” også i overskriften, så der vækkes jo en mistanke om, at det nok handler om at slå alarm til alarmnummeret 112. Og det er helt rigtigt. Ordet ”larma” betyder egentlig det samme på både dansk og svensk, nemlig at lave støj. Det kan man se i en svensk-dansk ordborg, men der er den undtagelse, at svenskerne bruger også ordet i betydningen  ”slå alarm”. Og ordet bruges meget i svensk i den betydning, så man støder ofte på det.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  svensk-danske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Hvad er det hr. Brant udfører igen på den svenske børs?

I dag er det en meget mystisk overskrift, der fanger interessen i Ystads Allehande. Hvad mon den betyder? Sådan står der i hvert fald:

”Brant utför igen på börsen”

Du kan læse artiklen her. Det handler naturligvis om den almene børsnedgang, men lad os tage ordene hver for sig.

Brant” er ikke et efternavn. Hvis man søger på ordet på danske Google, får man mange eksempler på personer, der hedder Brant og det kan også være navnet på nogle små mørke gæs. Men hvis du slår op i en svensk-dansk ordbog, får du forklaringen, at det betyder ”stejl” eller ”brat”. Det kan også betyde ”skrænt” eller ”skråning”.

”Utför” er lidt mere lumsk, for det er forvildende lig det danske ”udfør” af verbet at udføre. Og den betydning kan det da også have på svensk, men netop her i dette eksempel, i denne overskrift, er det ikke et verbum, det handler om, men et forholdsord. Det betyder ”nedad” på dansk.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  svensk-danske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Sex steder i kamp – hvad mener svenskerne egentlig?

Der er sikkert en del danskere, der kommer ud for problemer med nedenstående overskrift, som  er hentet fra Svenska Dagbladet i dag:

”Sex städer i kamp om sommar-OS 2020”

Se artiklen her. Ordet ”sex” betyder både ”sex” og ”seks” på dansk. Det er et af de ord, der somme tider kan skabe morsomme forvekslinger mellem dansk og svensk.

Ordet ”städer” er flertal af ”stad”, altså by. Det svenske ord for ”steder” er ”ställen”.

Det tredje problemord, hvis man vil kalde det sådan, er forkortelsen ”OS”, som betyder ”Olympiska spelen”. Man kalder også sommerlegene for  ”Olympiska sommarspelen”.  På dansk kan man skrive ”Sommer-OL”. Læg mærke til, at svenskerne har valgt at kalde det ”spel”, mens danskerne kalder det ”lege”. Men det betyder ikke, at man altid skal oversætte ”spel” med dansk ”leg”, for normalt oversættes ”spel” med ”spil” og ”lek” med ”leg”.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  svensk-danske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Svensk bureaukrati skræmmer en god mand væk

Lyder ganske vist lidt mærkeligt. Svensk bureaukrati kan måske opleves lidt skræmmende, men at det lige netop skulle ramme gode mænd lyder unægtelig lidt mærkeligt. Men sådan står der i dag i Sydsvenska Dagbladet (link her):

”Byråkrati skrämmer bort god man”

Kan en ”god man” være andet end en ”god mand”? Jo, det kan det godt. Hvis du er heldig, er termen optaget i din svensk-danske ordbog, og du vil se, at ”god man” kan betyde ”værge”, ”tilsynsførende”, ”bestyrer” og ”forvalter” på dansk, foruden naturligvis ”god mand”.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  svensk-danske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

I Sverige er det vigtigt at have et boldplankeværk

Man kan egentlig godt forstå det. At sparke en bold mod et plankeværk har vel sin charme, men der er dog grænser for hvor vigtigt det kan være. Men googler man ordet nettet, får man ikke mindre end 440.000 træffere på ordet ”bollplank” på svenske sider, så det er vist ret vigtigt i Sverige. Sådan står der i den svenske avisoverskrift (se artiklen her i Sydsvenska Dagbladet):

”Viktigt att ha ett bollplank”

Forklaringen til ordets  store popularitet på nettet er, at ordet i overvejende grad bruges i overført betydning og betyder ”sparringpartner” eller ”mentor” på dansk. Svenskerne bruger dog også ordet ”sparringpartner” som alternativ til ”bollplank”.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Bil i diget ved svenske Lomma

Nu skal vi se. En bil, der kørte ind i et dige. Ja, kan det forstås på anden måde end at en bilist er tørnet ind i et dige? For ”dike” er vel ”dige” på dansk? Der står nemlig ordret sådan i Sydsvenska Dagbladet i dag (se artiklen her):

”Bil i diket vid Lomma”

Nej, svenske ”dike” hedder ”grøft” på dansk. Se selv efter i din svensk-danske ordbog, hvis du ikke tror det. Dansk ”dige” hedder ”vall” eller ”skyddsvall” på svensk. Og vidste du i øvrigt, at  ”klit” hedder ”sanddyna” på svensk? Det er også et pudsigt ord. Det er i øvrigt ikke så almindeligt med klitter og diger i Sverige, der er godt enkelte steder i Sydskåne, hvor havet æder sig ind i landet, men i det øvrige Sverige er det ikke så almindeligt forekommende.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Trangt på bådene til Hven under bedekampagnen

Hvad er i alverden er nu dette? Hvad er det for en mystisk svensk bedekampagne, der kan skabe problemer på bådene til Hven? Fyldes bådene af bedende mennesker? Sådan lyder i hvert fald overskriften på svensk i dag i Helsingborgs Dagblad:

”Trångt på Venbåtarna under betkampanjen”

Du kan læse artiklen her. Lad os se på problemerne i overskriften. En del studser formodentlig allerede over ordet ”Venbåtarna”, for svenskerne skriver nemlig Hven uden h, altså ”Ven”, hvilket ikke må forveksles med dansk ”ven” (kammerat). Det svenske ord for ven er i øvrigt ”vän”. Det vanskelige ord er imidlertid ”betkampanj”, som du nok ikke finder i en svensk-dansk ordbog af standardtype. Og hvis du slår op på ordet ”bet” eller ”beta”, får du vældig mange forskellige forslag, så det er ikke sikkert, at du bliver meget klogere.  Nej, en ”betkampagne” er den periode om året, (på dansk ”optagningssæsonen”), hvor landmændene kører deres sukkerroer til sukkerfabrikkerne. ”Bet” refererer til ”sockerbeta”, altså sukkerroer.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).