Svensk mand ofrede kvinde med hund

Her er en overskrift fra Ystads Allehanda fra i fredags, som sikkert en del danskere ville have svært ved at gennemskue og derfor oversætte ifølge ovenstående, men sådan lyder altså den oprindelige svenske overskrift:

”Man ofredade kvinna med hund”

Læs artiklen her og se, hvad artiklen egentlig handler om. Hav gerne en svensk-dansk ordbog i nærheden, hvis det kniber med forståelsen.

Det er måske lidt af en tilsnigelse at oversætte ”ofredade” til ”ofrede”, men der er jo en vis forvildende lighed.  Ordet ”ofredade” betyder imidlertid ”chikanerede”, ”forstyrrede” på dansk, så det har ikke noget med ofre at gøre. I øvrigt siger svenskerne ”offra” , når danskerne siger ”ofre”, så der er egentlig ingen forskel der mellem dansk og svensk. Men pas alligevel på, for vi har jo ordet  ”ufredede” på dansk også, men det er ikke det samme som ”ofredade”, men betyder at noget ikke er fredet.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Svenskerne planerer – alle tager det roligt

Hvad mon der skjuler sig bag denne fejloversættelse? Man kan læse artiklen i dag i Sydsvenska Dagbladet her, hvis man vil vide mere, men sådan lyder altså den svenske overskrift:

”Vi planerar – alla har roligt”

Der er to problemord i overskriften, ”planerar” og det klassiske ”roligt”. ”Planerar” betyder planlægger på dansk. Hvad siger svenskerne så, når danskerne siger ”planere”? Jo, de siger ”avjämna”, altså et helt andet ord, der ikke umiddelbart forstås af en dansker.

Ordet ”roligt” er et klassisk lumsk ord mellem dansk og svensk og findes naturligvis i alle svensk-danske ordbøger. Svensk ”rolig” betyder ”morsom”, ”sjov”. Men vidste du, at dansk ”urolig” hedder ”orolig” på svensk? Der har man faktisk samme betydning på dansk og svensk, hvilket måske er lidt overraskende, eftersom man umiddelbart forventer sig, at det modsatte af svensk ”rolig” ville have været ”orolig”. Men hvad siger svenskerne så, når noget ikke er ”roligt”. Jo, de siger  ”tråkigt” (kedeligt) eller noget tilsvarende.

Det lyder måske som en svensk inkonsekvens, at ”rolig” og ”orolig” ikke er modsatte, men læg mærke til, at danskerne har samme problem med ”morsom”, de kan jo heller ikke kan sige ”umorsom”.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Nu smides planer for en gammel svensk industritomt

I dag faldt øjnene på en overskrift i Sydsvenska Dagbladets lokale nyheder for Kävlinge, hvor man kunne læse følgende overskrift (læs artiklen her):

”Nu smids planer för gamla industritomten”

Spørgsmålet er så, hvad er så oversættelsesproblemet her? Det er ikke industritomt, for her er der samme betydning på dansk og svensk, det er nemlig  et jordstykke, hvor der har ligget en bygning, eller hvor der skal opføres en bygning. Men det er verbet ”smids”, den er gal med. Det svenske verbum ”att smida” betyder nemlig ikke at smide, men at smede. Slå gerne op i en svensk-dansk ordbog og se andre variationer på de misforståelser, der kan opstå herved. At smide noget væk hedder ”att kasta” eller ”att slänga” på svensk, hvilket naturligvis også er problematiske ord, der giver lidt andre associationer på dansk.

Læg mærke til at den danske fejloversættelse i dette tilfælde medfører, at betydningen bliver den helt modsatte. På svensk står der, at der lægges planer, men på dansk, at man kasserer planer.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Lovende svensk filmhøst i svajende branche

I Sydsvenska Dagbladet står der i dag følgende tankevækkende overskrift:

”Lovande filmhöst i svajig bransch”

Ser du noget problem i ovenstående danske oversættelse? Eller er den OK? Nej, den er ikke OK. Man skal altid være forsigtig med ordet ”höst” på svensk, for det betyder nemlig efterår. Det er rigtig lumsk, for man kan ikke se i den danske tekst, at det er forkert. Det kunne jo være høst af film, man mente og ikke efterårsfilm.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Svensk politi efterlyser ejer til nogle løse tænder

Man kan læse meget i en svensk avis før ørerne falder af. I dag er det Helsingborgs Dagblad, som jeg kigger i og finder følgende overskrift:

”Polisen efterlyser ägare till löständer”

Spørgsmålet er så, hvad er det egentlig, som politiet efterlyser ejeren til. Det kan da ikke være nogle løse tænder! Nej, men næsten. Det handler om et gebis, som er blevet indleveret som hittegods til politiet. Læs artiklen her.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Svenske pilotlæger søger flere unge

Denne overskrift er lidt underlig, lyder lidt som det rene vrøvl, for hvad er pilotlæger? Læger for piloter? Lad os kigge på, hvad   der egentlig står i den svenske overskrift, som er hentet fra Ystads Allehanda i dag:

”Fler unga sökes till årets pilotläger”

Nej, der er ikke noget, der hedder pilotlæger, det er i hvert fald ikke det, der er tænkt på her, derimod er der noget, der hedder ”pilotlejr” for unge om sommeren, og det er hvad artiklen handler om, se artiklen her.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Nervøs høst for svenske boligkøbere

Dagens topnyhed i Sydsvenska Dagbladet har følgende overskrift:

”Nervös höst för boköpare”

Artiklen handler om boligkøb, og det diskuteres bl.a. om tiden er inde til at købe nu eller om man skal vente til senere.  Læs artiklen her. Men hvad står der egentlig i overskriften? At læse artiklen bringer ikke klarhed. Det lumske ord er ”höst”, som ikke betyder ”høst” på dansk, men ”efterår”. Som regel mærker man ikke til fejloversættelser med dette ord, for mange gange lyder det nogenlunde acceptabelt i sammenhængen, selv om det ikke er korrekt oversat. Man er ofte nødt til at læse både det svenske og det danske for at opdage fejlen.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Flyvetilbud over Stockholm

Er det et tilbud til turister om at flyve over Stockholm? Ja, sådan kunne en dansker godt opfatte følgende overskrift i Dagens Nyheter i dag:

”Flygtillbud över centrala Stockholm”

Men det handler om noget helt andet. Et svensk ”tillbud” er et uheld eller en incident, hvor noget kunne være gået galt. Men der findes også et fast udtryk på svensk, der hedder ”stå tillbuds”, og i dette udtryk ligger ordet nærmere det danske ”tilbud”, for udtrykket betyder nemlig ”kan fås”, ”er tilgængelig”. Læs atiklen her.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Rekordmange svenskere knalder på et gammelt marked

En måske lidt forvirrende overskrift i dag var denne:

”Rekordmånga knallar till Gammelmarknaden”

Oversættelsen ovenfor er naturligvis helt forkert (og har selvfølgelig også fået en tand ekstra i den gale retning) og har intet med den svenske tekst at gøre. Den eventuelle forvirring omkring betydningen er koblet til ordet ”knallar”, som  er et substantiv i flertalsform og absolut ikke et verbum her. På dansk har verbet ”knalde” to hovedbetydninger, nemlig at frembringe en  høj lyd ved at støde hårdt mod noget eller at have samleje. Det svenske substantiv ”knalle” har også flere betydninger, men her i denne overskrift betyder det markedssælgere, altså de mennesker, som står og sælger på et marked. Ordet kan dog også betyde lille bakke eller et hårdt skibsbrød. Der er dog også et svensk verbum ”knalla”, som betyder at gå langsomt. Man finder det f.eks. i det faste udtryk ”Det knallar och går”, som betyder, at det går stille og roligt.

Artiklen, der hører til overskriften, kan læses i Helsingborgs Dagblad i dag, læs den her.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Svensk byggelov prøves ikke af højeste instans

I avisen Ystads Allehanda kan man i dag læse en rigtig lumsk overskrift, som jeg tror 99 % af alle danskere læser forkert. Sådan lyder overskriften:

”Bygglov prövas inte av högsta instans”

Overskriften signalerer ikke direkte, at det skulle være være nødvendigt at slå nogle ord op i en svensk-dansk ordbog. Man genkender jo alle ord, ikke sandt. Men at slå op i en ordbog er netop, hvad man burde gøre. Det er så typisk for de falske venner, at man ikke mistænker noget problem. ”Bygglov” betyder overhovedet ikke ”Byggelov” på dansk, men ”Byggetilladelse”. Kunne du det? Læs gerne artiklen her.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg, er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).