Det er dog utroligt, som svenskerne går op i indlogerendes ve og vel

Sydsvenska Dagbladet 02.07.11, side B17

For den ukyndige iagttager af den svenske nyhedsstrøm, kan det måske virke en smule underligt, at svenskerne engagerer sig så utroligt meget i pensionærernes interesser, ja som om det var noget magtpåliggende i politisk henseende. Men sådan er det faktisk. For det svenske ”pensionär”  er det samme som dansk ”pensionist”. Så falder brikkerne lidt bedre på plads og man forstår, hvorfor ordet dukker op så mange gange.

Men hvad betyder så det svenske ”pensionist” på dansk? Ja, det er godt spørgsmål. Man er jo så vant til at lumske ord har en variant på begge sprog, men i dette tilfælde er det korrekte svar muligvis, at ordet ”pensionist” egentlig ikke findes på svensk, i hvert fald ikke, hvis man kigger i SAOL, Svenska Akademiens Ordlista.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil købe en oversættelse af os eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Svenske Spotify må sandelig have god appetit på danskerne

Sydsvenska Dagbladet 01.07.11, side B3

Det lyder dramatisk. Spotify åd danskerne. Med hud og hår formodentlig. Det mærkelige er blot, at teksten i artiklen handler om, at Spotify skal komme til Danmark. Ikke noget om, at de allerede skulle have erobret danskerne. Nej, man misforstår ordet ”åt”.  Det svenske ”åt” er her ikke datid af at ”æde”, men forholdsordet ”åt”, som skal oversættes med ”til” eller eller ”for” på dansk.  Men ”åt” er faktisk datid af ”att äta”, så konstruktionen er ikke grammatisk forkert, hvis det var det, man mente i overskriften.

Ordet ”äta” skal man i øvrigt være opmærksom på, ikke er helt det samme som dansk ”æde”. Svenskerne adskiller ikke mellem om det er dyr eller mennsker, som indtager føden, de siger ”æder” til det hele. Derfor kan der opstå en del komiske situationer i danske ører, når svenskerne udtrykker ønske om at indtage mad.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Svenskerne skriver søreme, at nogen brændte inde på kernevåbenfabrik i USA

Sydsvenska Dagbladet 30.06.11, side C22
Sydsvenska Dagbladet 30.06.11, side C22

Jamen, det står der tilsyneladende. Brænder inde på kernevåbenfabrik. Kan det misforstås? Jo, det kan det. Det svenske ”bränder” er et substantiv i flertal, nemlig ”brande” på dansk. Men en dansker kan her opfatte det som verbet ”brænde” i præsens. Det bidrager naturligvis til forvirringen, at der tillige står ”inne”, for da læser man det som det faste udtryk ”brænde inde”.  Pas altså altså på med det svenske ord ”brand” . Det er en type af problem, som en almindelig svensk-dansk ordbog ikke giver så meget hjælp med. Man slår jo kun op i en ordbog, hvis der er noget, man ikke ved eller er usikker på. Og at svenskerne har en anden flertalsform af brand end danskerne, er måske lidt uventet.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Nej svenskere, I kan selv være dumpere

Dagens Nyheter 29.06.11, side 2

Hvad står der egentlig her? Kalder svenskerne os danskere for dumpere? Nej, hvis du tror det, er du inde på en forkert tankegang. Det er lidt lumsk at oversætte det svenske ”dumpa” til dansk. Svensk ”dumpa” har to hovedbetydninger, den ene er at smide væk eller tippe og den anden er at sælge noget til lavere pris. Det danske ”dumpe” har også to betydninger, at dumpe til eksamen og at falde tungt eller brat. Svenskerne mener altså ikke, at danskerne er dumpet til eksamen eller er faldet tungt. De mener snarere, at danskerne har kasseret svenskerne, ladet svenskerne i stikken.

Læg mærke til, at der er en hårfin forskel mellem danskernes betydning ”falde tungt” og svenskernes ”tippe, smide væk”. Det betyder, at kombinationsord som ”prisdumpning”, der hedder det samme på dansk og svensk og bruges på samme måde, måske alligevel har en lille forskel i betydning. En indikation på dette er, at ordet ”prisdumpning” har en frekvens på 402.000 på danske Google og 42.000 på svenske Google. Dette er noget, som får en professionel oversætter til at ligge vågen om natten.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, og gerne vil vide mere om vanskelighederne med at oversætte mellem dansk og svensk, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Det er sgu da noget underligt noget, svenskerne blander sammen

Sydsvenska Dagbladet, 27.06.11, side C6

I denne korte sætning støder den uerfarne svensk-danske oversætter på en stribe af udfordringer. Det svenske ord ”bland” kan f.eks. forvirre en dansker lidt, for det kan opfattes som en imperativ af verbet blande, mens det i virkeligheden handler om forholdsordet blandt.  Man sætter altså ikke et -t på forholdsordet ”bland”  i svensk. Det hedder f.eks. ”bland annat” på svensk.

Det næste problem er ordet ”blommor”, som er et klassisk svensk lumsk ord. Det betyder helt enkelt blomster.

Det tredje problem er mere vanskeligt, for her er der to betydninger at vælge imellem, og det er ikke nemt at afgøre, hvilket af dem, der er den rigtige løsning netop her. Den ene betydning er ”biller” og den anden ”væddere” (altså hanfår). Det er dog tilladt at spekulere lidt, og jeg vil tro, at det er langt mere sandsynligt, at det er biller, der skal vælges, for det er vist ikke helt normalt, at man har flere væddere til at gå sammen i en indhegning.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Ja, skyd bare for svenskerhåret

Dagens Nyheter 26.06.11, side 2

Der er to problemer i denne tekst. Det første er, at det svenske ”skydd” ikke betyder  ”skyd”, men ”beskyttelse”.  Det her handler altså om beskyttelse af håret. Det andet problem er måske lidt mere lumsk, svenskerhåret.  På dansk er det en frisure med ganske kort pandehår og langt hår ned til skuldrene bagtil, se eksempler på Google ved at søge ”svenskerhår” og vælge billeder.  De fleste husker vel Bjørn Borg i sine velmagtsdage med pandebånd og langt hår. Men hvad siger svenskerne selv om denne frisure? Hvordan oversætter man ordet fra dansk til svensk? De siger i hvert fald  ikke ”danskerhår”, som nogen måske kunne tro. Nej, de kalder det ”hockey-frilla”. At der her står et ”typiskt svenskt hår” opfatter svenskerne som helt bogstaveligt, altså et typisk svensk hår, ikke som nogen særlig frisure. Anførselstegnene skal opfattes som en usikkerhed over for, hvad der egentlig er et svensk hår.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger med i de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende  ordbøger mellem dansk og svensk helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt dansk/svensk oversættelse, men også andre sprog).

Hvorfor vil alle svenskere bolle Lotta Schelin?

Dagens Nyheter 27.06.11, side 1

Som dansker kan man ikke lade være med at studse lidt over denne overskrift på DNs første side. Det svenske ”bollar”  ligner unægtelig det danske ”boller” med alle de associationer, det fører med sig. Man trækker uvilkårligt lidt på smilebåndet. Men der er egentlig ganske stor forskel. Det svenske ord er en flertalsform af substantivet ”boll”, mens det danske ord er en præsensform af verbet ”bolle”.  ”Alle bollar på” er et almindeligt svensk sportsudtryk (over 24.000 træffere på Google) og betyder noget i retning af ”alle bolde spilles til”. Et nærbeslægtet svensk udtryk er ”bolla mot”, som betyder at diskutere  sine idéer eller at kaste bold mod noget.

På nettet refereres der ofte til det sikkert påhittede svenske forbudsskilt ”Förbjudet att bolla mot planket”, som mange danskere synes er ustyrligt morsomt.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende dansk-svenske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt oversættelse mellem dansk og svensk men også andre sprog).

Hvad er det for arbejde, hvor overenskomsten ikke gælder?

Dagens Nyheter 25.06.11, Din Ekonomi side 3Der er en vigtig forskel mellem dansk og svensk, som oversættere eller danske læsere af svensk tekst bør være opmærksom på. Og det er, at det svenske ”överenskommelse” ikke bruges på samme måde som dansk ”overenskomst”. Det danske ”overenskomst” bruges ofte som en forkortet variant af ”faglig overenskomst”, og det er blevet så almindeligt, at når man hører eller læser ordet ”overenskomst” i dansk, handler det i de fleste tilfælde om faglig overenskomst. Sådan er det ikke i svensk. Der kalder man ”faglig overenskomst” for ”fackliga avtal”. Man bruger altså ordet ”avtal”, hvor danskerne bruger ”overenskomst”, i hvert fald når det gælder det faglige område. Men det betyder ikke, at svenskerne tænker på det faglige område, hver gang de hører ordet ”avtal”. De har altså ikke nogen kort form, der ligner det danske ”overenskomst”, men er nødt til at markere tilhørsforholdet til det faglige område på en eller anden måde, f.eks. ved at sige ”fackliga avtal”.

Men man skal også passe på med de andre synonymer til aftale og overenskomst, f.eks. ”kontrakt”. Der er ofte forskel mellem svensk og dansk, når det gælder brugen af ordene ”kontrakt” og ”aftale”.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende dansk-svenske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt oversættelse mellem dansk og svensk men også andre sprog).

Først sparkede de den svenske rektor og bagefter oprettede de ham

Sydsvenska Dagbladet 23.06.11, side B2

Der er to problemer i denne overskrift. Først er det ”sparkad”, som er det svenske ord for ”fyret” (se mit blogindlæg for nogle dage siden). Det andet problem er ”upprättelse”, som altså ikke er det samme ord som dansk ”oprettelse”, men betyder ”oprejsning”. Den svenske artikel handler om en rektor, der er blevet fyret fra sin arbejdsplads på falsk grundlag og derfor nu har fået oprejsning i form af en skadeserstatning for den fejl, der er begået.

Dansk ”oprettelse” betyder stifte, skabe, grundlægge.  På svensk bruger man ordet ”upprättning”. Men det danske ord ”opretning” betyder f.eks. noget med at rette buler ud.

Generelt er der ofte problemer med ord, der ender på -else og -ning på dansk og svensk, tag f.eks. ordet  ”översättning”, som hedder ”oversættelse” på dansk.  Man kunne måske tro, at en regel kunne være, svensk -ning bliver til -else på dansk, men så nemt er det ikke. Der er også mange ord, hvor der ikke er nogen forskel mellem dansk og svensk med hensyn til endelserne -ning og -else .

Mange danskere, der flytter til Sverige, mister sikkerheden med hensyn -else og -ning. Der er en typisk fejl, at de begynder at sige ”oversætning”  i stedet for ”oversættelse”. Vi har i hvert fald fået mange henvendelser fra svensk-danske kunder i Sverige, der ikke kan skrive det rette ord.  Og når man ikke længere selv kan høre hvilket af de to ord, der er det mest korrekte, er man blevet halvsproget, dvs. man kan ikke længere noget af sprogene perfekt.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende online  svensk-danske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt oversættelse mellem dansk og svensk men også andre sprog).

Nå, svenskerne synes altså, at Chicagos plader er vildere

Dagens Nyheter 23.06.11, side 8

Ordet ”rolig” er måske det ord, der oftest nævnes som et lumsk ord mellem dansk og svensk. De fleste kender formodentlig til historien om svenskeren, der kommer til København for at feste og drikke og beder taxichaufføren om at blive kørt til et ”roligt” sted, hvorefter han bliver kørt til Vestre Kirkegård. Sikkert lidt af en skuffelse for svenskeren. Men selv om det er meget kendt lumsk ord, opstår der hele tiden situationer, hvor man glemmer det. Ovenstående eksempel kan illustrere dette. Det kunne jo være, at nogen syntes, at Chicagos optræden på scenen faktisk var lidt tam i forhold til pladeindspilningerne, så det er ikke sikkert, at man umiddelbart opdager forvekslingen. Det svenske ord for dansk ”rolig” er ”lugn” og det svenske ”rolig” kan oversættes med ”morsom”. Men det svenske ord ”orolig” er det samme som dansk ”urolig”, så der er jo lidt uorden i systemet, må man sige. Det gælder om at holde tungen lige i munden, når man oversætter mellem svensk og dansk.

Hvis du er interesseret i flere indlæg om lumske og sjove svenske avisoverskrifter, kan du gå ind på oversigten her. Vi følger de svenske aviser dagligt og prøver at finde nyt materiale til bloggen hver dag.

Hvis du er interesseret i andre blogindlæg er hovedoversigten her.

Hvis du vil have et tilbud på en oversættelse eller benytte vores omfattende online  svensk-danske ordbøger helt gratis, er adressen til hjemmesiden www.dansk-og-svensk.dk (hovedsageligt oversættelse mellem dansk og svensk men også andre sprog).