Öresunds Översättningsbyrå

       Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Kontakt os

 

 
 

 
 

 

Søg svenske specialord her

 

 

Tilpasset søgning

 

 

 

ORDBØGER ETC.

 

 

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online samt ordlister udviklet af Öresunds Översättningsbyrå.

 

 

Alle links er kommenterede og kvalitetsvurderede.

 

 


Almindelige ord:

 

 

Almindelige ordbøger (links)

Danske forkortelser

Drilske talemåder NY

Hverdagsord

Nye ord i 2000-tallet

Småord

Sproglige faldgruber

Svenske forkortelser

Tema: Egenskaber

 

 


Teknik:

 

 

Teknik & IT (links)

Arbejdskøretøjer

Bilteknik

Byggeteknik

Data og edb

Kemikalier

R-sætninger

Svejseteknik

S-sætninger

Værktøj   

Plasmaskæring

Sikkerhedsordbog

 

 


Naturvidenskab:

 

 

Miljø (links)

Naturvidenskab (links)

Botaniske termer

Fuglenavne

Naturtypearter

Plantenavne

Svampe/laver

 

 


Slang:

 

 

Bandeord

Dansk chatsprog

Kælenavne, byer

Kæle-fornavne

Skældsord

Svensk chatsprog

Svensk narkosprogNY

Svensk romaniNY

Ungdomssprog

 

 

 


Sprogforskelle:

 

 

Falske venner (links)

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Ordpar

 

 


Fritid/hobby:

 

 

Fritid & Hobby (links)

Lystfiskerord

 

 


Mad:

 

 

Mad & Drikke (links)

E-nummer-ordbog

Levnedsmiddelord

 

 


Medicin:

 

 

Medicin & Sundhed (links)

Almenmedicin NY

 

 


Fagord øvrigt:

 

 

Andet (links)

Affaldsleksikon

Beklædning

EU-ord

Juridisk ordbog

Kontormateriale

Landbrugsord

Socialordbog

Varer/tjenester

 

 


Ordklasser:

 

 

Adjektiver

VerberNY

Stærke verberNY

 

 


Skånsk:

 

Typiske skånske udtrykNY

Skånske ordsprogNY

 

 


Igangværende langtidsprojekt:

 

Sv-da grundordbog

 

 

 


Søgefunktion:

 

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 


Spørg os gratis:

Klik her for at få hjælp med at oversætte ord, der ikke findes i ordlisterne

 

 


Svensk sprogkursus:

Svensk for danskere

 

 


Sprogforbistring:

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

 

 


Kulturforskelle:

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

 

 


Online oversættelse:

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran, GramTrans og Google

 

 


Svenske fagordbøger:

36 direkte links til omfattende svenske online-fagordbøger og ordbogssamlinger

 

 

 

 
 
 
 
 

Öresunds Översättningsbyrå tilbyder:

- Professionel oversættelse mellem svensk og dansk

- Markedets største ordbog fra svensk til dansk - 155.000 opslagsord

Professionel oversættelse mellem dansk og svensk

Öresunds Översättningsbyrå drives af to erfarne oversættere med specialkompetence i dansk og svensk. Poul Hansen er statsautoriseret translatør fra svensk til dansk, Kerstin Hansen er statsautoriseret translatør fra dansk til svensk. Det betyder, at vi kan oversætte og bekræfte oversættelser i begge sprogretninger - en kombination, vi er alene om i Sverige. I en årrække har vi også arbejdet med oversættelse af norsk tekst til dansk og svensk. Vi oversætter kun til vores modersmål. Desuden har vi hver vores faste, eksterne korrekturlæser i hhv. Danmark og Sverige. Den eksterne korrekturlæsning indgår i vores pris.

Vi tilbyder følgende fordele:

- nogle af de mest kompetente og professionelle oversættere mellem svensk og dansk på markedet
- statsautoriserede translatører i over tyve år
- korrekturlæsning af eksterne professionelle korrekturlæsere
- merværdi og merservice; vi er altid tilgængelige for tillæg, ekstra spørgsmål og hjælp
- masser af gratis hjælp på nettet, sproghjælp, fagsprog, ordlister, råd og tips

Sprog er en tillidssag - Derfor skal du vælge os

Vi har lang erfaring inden for oversættelse og lokalisering til svensk og dansk. Hos os møder du engagement, viden og imødekommenhed. Og der er ingen mellemled, ingen lange kæder af ukendte underleverandører. Vi arbejder selv med din tekst og sætter os ind i din profil, dine produkter og ydelser, for at nå et optimalt resultat. Videnstunge tekniske og faglige tekster er intet problem for os. Vi har oversat avanceret tekst inden for en række vanskelige fagområder, herunder f.eks. plasmaskæring og cellebiologi. Vi arbejder dog også med rene journalistiske tekster.

 

Kontakt osinfo@danska-svenska.se eller ring +46 46 15 86 00.

Oversættelse mellem to nært beslægtede sprog kræver en særlig kompetence og en udpræget fornemmelse for, hvad der hhv. kendetegner og adskiller sprogene. Det gælder om at undgå faldgruber og misforståelser, både med hensyn til det sproglige og det indholdsmæssige. Kun få oversættere behersker dog mere end ét skandinavisk sprog på højt professionelt niveau, og derfor ser vi ofte fejl og afvigelser i oversættelser mellem de nordiske nabosprog.
Udvikling af gratis svensk-danske online-ordbøger

Nu 155.000 svenske opslagsord på nettet inden for forskellige fagområder

Öresunds Översättningsbyrå har arbejdet med kvalificeret svensk-dansk oversættelse i en årrække og har samlet en omfattende database med svensk-danske oversættelser og referencematerialer inden for en række fagområder.

Siden 2005 har vi lagt over 40 svensk-danske specialordbøger ud på nettet med ca. 155.000 svenske opslagsord inden for en lang række specialområder og temaer. Mange af ordbøgerne indeholder et unikt materiale, der ikke findes andre steder på nettet, f.eks. inden for teknik, medicin, landbrug og hobby. Ordbøgerne (og linkbiblioteket) udgør i dag en væsentlig resurse for alle, der har brug for at slå op i en svensk-dansk online-ordbog, både den professionelle bruger og den, der kun leder efter oversættelse af et almindeligt hverdagsord. Læs mere om vores ordbogsprojekt her.

Nordisk Råd har støttet vores arbejde

Projektet køres i øjeblikket som et hobbyprojekt uden ekstern finansiering. I 2008 modtog vi bidrag fra Nordplus Nordiske Sprog og Kultur (Nordisk Råd) til udviklingsarbejdet. 

 
Undervisning i svensk

Via vores samarbejdsparter Øresund Kommunikation, som ledes af Jonny Sjöberg, kan vi nu tilbyde professionel undervisning i svensk. Jonny har arbejdet med sprogundervisning for erhvervslivet i mange år og er en populær foredragsholder på begge sider af Øresund.

Læs mere om undervisningstilbuddet her

eller gå direkte til  Øresund Kommunikations side her.

 

Nye ordlister på danska-svenska.se - 2011


NY ►► Drilske svenske talemåder

Ordbogen over drilske svenske talemåder indeholder ca. 20.000 af de sværest oversættelige udtryk i svensk med 30.000 tilhørende kontrollerede danske oversættelsesforslag. Det er en unik resurse og en guldgrube for enhver, der føler sig usikker på, hvordan forvirrende og sværttilgængelige svenske vendinger oversættes mest korrekt til tilsvarende danske udtryk. Både det ældre og nyere sprog er dækket ind, og der er også medtaget mange synonymer på begge sprog.

Der er indsamlet udtryk fra en række kilder, bl.a. trykte ordbøger, vores egne oversættelser og ikke mindst nettet. Især det nye materiale fra nettet er interessant, fordi det er rygende frisk og vidner om et dansk og svensk sprog, der langt fra er på vej til at dø ud. Vi ser i stedet to vitale og sprudlende sprog, der er fulde af detaljerede udtryksmuligheder i enhver henseende. Selv om begge sprog har udviklet sig meget i moderne tid, er mange tankemåder og strukturer dog stadig fælles i dansk og svensk. Men der er også tydelige tegn på, at sprogene i stigende grad er på vej væk fra hinanden.

NY ►► Lille dansk ordbog over svensk romani

Romaerne blev tidligere kaldt tatere eller zigøjnere i vores del af verden, men de har altid selv kaldt sig romaer, og det er også den betegnelse, som er blevet almindelig anerkendt i dag. Sproget, de taler, kaldes romani, og det er et sprog med meget gamle rødder. I vis udstrækning er sproget beslægtet med indiske og pakistanske sprog, herunder f.eks. det ældgamle og uddøde sprog sanskrit. Men sproget har også optaget låneord fra mange andre sprog i de lande, romaerne har rejst og opholdt sig i. Det interessante er, at der også har været en udvikling den anden vej, at romani har smittet af på andre sprog. Og svensk er et godt eksempel på dette. Trods folkegruppens beskedne størrelse og lave status i samfundet har deres sprog været forbavsende indflydelsesrigt og givet sprogfornyelse. Faktum er, at Romani har bidraget med mange særprægede ord i svensk, og en af de mere tankevækkende konsekvenser er, at det faktisk har medført, at der er kommet en del rene sanskrit-ord ind i svensk. Vi har her sammenstillet en lille ordbog med en oversigt over ca. 200 almindelige romani-ord med oversættelse til dansk, som vi håber kan give danskere et indtryk af det svenske romanisprog og dets påvirkning på svensk

NY ►► Ordbog over de svenske verber

Ordbogen giver en omfattende oversigt over verberne i svensk almensprog. Der er lagt særlig vægt på de ord, som kan volde vanskeligheder for en dansker. En del ældre ord er også medtaget.

Der er ca. 7800 opslagsord i ordbogen, herunder de fleste forekommende stærke verber i svensk samt mange bøjningsformer.

Ordbogen er baseret på ord, der er indsamlet fra en række kilder.

NY ►► Oversigt over de svenske stærke verber

Stærke verber kaldes også uregelmæssige eller aflydende verber og er kendetegnet ved aflyd, manglende endelse i præteritum og n-endelse i participiet. De står i kontrast til andre verber, de svage verber, der ikke har aflyd og d- eller t-endelser i præteritum og participiet.

I denne relativt omfattende oversigt med ca. 550 svenske stærke verber er der også medtaget en række ældre verber, som moderne ordbøger i dag ofte udelader, f.eks. verbet ”blankoförsälja”. De er medtaget i oversigten, fordi danskere kan støde på dem i ældre svensk litteratur. Oversigten medtager også både moderne talesprogsprægede kortformer og de ældre formelle stavemåder, f.eks. ange/angiva.

Ordbogen er baseret på ord, der er indsamlet fra en række kilder.

NY ►► Ordbog over svensk narkosprog

Det er svært at finde gode beskrivelser af svensk narkosprog. At det er koblet til illegal virksomhed, og at narkomanerne i øvrigt er ganske uønskede i samfundet, bidrager måske til, at der kun er få, der giver sig i kast med at beskrive deres sprog. Men interessen for at have adgang til en sproglig hjælp burde være ret stor hos alle, der kommer i berøring med narkomaner, især hvis det handler om svenske narkomaner, der er strandet i København.

Dansk politi og retsmyndigheder, samt ansatte inden for sygeplejen, har meget dårlige forudsætninger for at forstå svenske narkomaners sprog. Sproget er naturligvis influeret af engelsk, så helt umuligt er det måske ikke, hvis man kan det danske narkosprog, men der er også mange ord, der har national oprindelse og kun bruges i Sverige.

Dette er baggrunden til, at Öresunds Översättningsbyrå nu har sammenstillet en relativ omfattende svensk-dansk ordbog over svensk narkosprog, som ikke er engelsk. Ordbogen indeholder i dag 600 svenske opslagsord og er gratis at benytte via denne blog, men er ikke tilladt at kopiere uden tilladelse.

Ordbogen er baseret på ord, der er indsamlet fra en række kilder.

NY ►► Skånsk-dansk ordbog: Skånske ordsprog ("ordtøj")

Ved du noget om skånske ordsprog? Sikkert ingenting. Så kan jeg fortælle dig, at der er en stor skat af jordnære og slagkraftige ordsprog lige på den anden side af Øresund. De er i høj grad ukendte i Danmark, men fortjener at blive kendt, for det handler meget om danskernes fællesskab med de gamle østdanske provinser. Og det handler ikke blot om et dansk islæt i det skånske, men om noget genuint østdansk, der lever sit eget liv og skaber sine egne ord og udtryk ud fra et grundlæggende dansk sprog- og idégrundlag. Tag f.eks. blot det skånske ord ”ortöj”, som betyder ordsprog. Det er en typisk dansk konstruktion med endelsen -tøj som i fodtøj, legetøj og utøj.

For at give et indblik i den skånske skat af ordsprog har vi samlet ca. 140 ældre og nyere skånske ordsprog. Ordsprogene er ganske givet vanskelige at forstå, når man ikke kan skånsk, så derfor har vi oversat dem til dansk. Ånden og humoren er dog ikke til at tage fejl af. Der er en urdansk tone og glød i mange af ordsprogene.

NY ►► Skånsk-dansk ordbog: Typiske skånske udtryk

Forstår du skånsk? Du vil sikkert sige nej. Det skånske sprog er ikke nemt at forstå for en dansker, og de fleste danskere vil sikkert hævde, at det er langt nemmere at forstå tydeligt udtalt rigssvensk end grødet udtalt skånsk. Alligevel burde danskere føle sig langt mere hjemme med skånsk, fordi der er så mange ord, som danskere umiddelbart genkender, men som en svensker nordfra ikke forstår.

Selv om der er gået over 300 år med aktiv forsvenskning, er det danske islæt i skånsk stadig indlysende for de, som har øjne til at se og ører til at høre. Men hvilke ord er det? Hvor finder man det danske? Vi giver dig lidt hjælp her. I fortegnelsen har vi sammenstillet ca. 230 typiske skånske udtryk, som svenskere normalt har problemer med at forstå. De ord, som har klar reference til dansk, er markeret med rødt (vi har dog sikkert ikke fået alle med). Læg mærke til, at skånsk er meget mere end blot en blanding af dansk og svensk. Der er faktisk mennesker, der mener, at skånsk egentlig er et eget sprog.

NY ►► Svensk-dansk almenmedicinsk ordbog/leksikon

Vores svensk-danske medicinske ordbog er blevet opdateret og er nu døbt om til Svensk-dansk almenmedicinsk ordbog. Det nye er, at ordbogen nu indeholder en oversigt over de mest almindelige medicinske grundbegreber på svensk Der er bygget en leksikal funktion ind i ordbogen således at man i de tilfælde, hvor begreberne egentlig hedder det samme på dansk, får en kortfattet forklaring på dansk om, hvad den pågældende medicinske term egentlig betyder.

Der er nu ca. 1600 svenske medicinske opslagsord, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere.

 

Nye ordlister på danska-svenska.se - 2010


►► Svensk-dansk/dansk-svensk ordbog for varer og tjenester

Svensk-dansk og dansk-svensk ordbog for varer og tjenester er en omfattende ordbog, der dækker en lang række samfundsaktiviteter og forbrugerområder i det moderne samfund, fra husholdningsartikler, fødevarer, redskaber, værktøj, apparater, reservedele, motorer, husdyr, møbler, fritid og sport til konkrete serviceydelser rettet mod borgere, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Ordbogens materiale er indsamlet fra en række åbne kilder, f.eks. varekataloger, salgsmaterialer og reservedelsfortegnelser og er så vidt muligt bragt i overensstemmelse med betegnelser brugt hos en række virksomheder med salg både i Danmark og Sverige (herunder f.eks. IKEA og Harald Nyborg) og de store internationale systemer for klassifikation af varer og tjenesteydelser, EU’s CPV-koder for myndigheders indkøb af varer og tjenesteydelser samt FN’s UNSFSC-koder.

Ordbogen indeholder 30.000 termer på dansk og svensk. Læs vores pressemeddelelse her.

 

►► Leksikon med de nye ord i svensk 2000-2009

Her lanceres et dansksproget leksikon med en samlet oversigt over de nye ord i svensk gennem de seneste 10 år. Her kan du studere de nyeste strømninger og tendenser i moderne svensk og få et udvidet perspektiv på den nordiske sprog- og samfundsudvikling i hele 2000-tallet.

Hvad betyder egentlig ”yrkessåpa”, ”slidkrans”, ”gågging” og andre helt nye ord, der er kommet til i svensk i 2009? Det får du en dansk forklaring på i dette online-leksikon med nye svenske ord 2000-2009. Leksikonet henvender sig især til oversættere, skribenter og journalister, men er interessant for alle sproginteresserede.

Materialet er indsamlet af det svenske sprogråd ”Språkrådet”, som hvert år udgiver en fortegnelse over de nye ord i svensk, og Öresunds Översättningsbyrå har fået tilladelse til at sammenstille de sidste ti års nye ord i dette lille leksikon med korte forklaringer på dansk. Leksikonet indeholder 440 opslagsord og er helt gratis at benytte.

Oversigten er en resurse for alle, som arbejder med det svenske sprog. I ordforklaringerne drages der desuden paralleller til lignende ord på dansk, norsk og engelsk, og udvalget af tidstypiske ord bidrager til at give et samlet billede af samfunds- og sprogudviklingen de sidste ti år i Norden. Læs vores pressemeddelelse her.

 

Nye ordlister på danska-svenska.se - 2009


►► Svensk-dansk adjektivordbog

Svensk-dansk adjektivordbog indeholder 8.000 svenske adjektiver og 20.000 tilhørende danske oversættelser, så der er tale om en stærk ny resurse for alle, som kommer i berøring med det svenske sprog. Den medtager et bredt udsnit af de almensproglige og fagsproglige adjektiver, der forekommer i moderne svensk inden for samfundsliv, kultur, videnskab og erhvervsliv. I kraft af dens mange oversættelsesforslag kan den i vis udstrækning også benyttes som en synonymordbog for danske adjektiver. Desuden har fortegnelsen over de svenske adjektiver en egenværdi, eftersom der formodentlig ikke eksisterer en så omfattende fortegnelse andre steder på nettet. Ordbogen henvender sig især til oversættere, skribenter, journalister, erhvervsfolk og forskere, men er interessant for alle, der beskæftiger sig med sprog. Download gerne vores pressemeddelelse om ordbogen her.

►► Svensk-dansk og dansk-svensk sikkerhedsordbog

Dansk-svensk og svensk-dansk sikkerhedsordbog henvender sig til alle, der har oplevet problemer med danske og svenske termer inden for sikrings-, sikkerheds- og beskyttelsesormådet.  Ordbogen indeholder termer fra en række sikkerhedsrelaterede områder, herunder indbrudssikring, personlige værnemidler, brandsikring og livredning, hvor der i dag er et stort potentiale for samarbejde mellem danske og svenske virksomheder, men hvor sprogforskellene ofte opleves besværlige, når man forlader turistsproget og går ind i de mere detaljerede og tekniske forhandlinger. Termerne er først og fremmest hentet fra aktuelle branchespecifikke websider for at skildre den virkelighed, som virksomhederne befinder sig i. Ordbogen indeholder i dag ca. 1000 danske opslagsord og 800 svenske opslagsord og er sammenstillet  af Poul Hansen, Öresunds Översättningsbyrå. Initiativet til projektet er taget sammen med Jonny Sjöberg, Øresund Kommunikation. Se vores pressemeddelelse på http://www.securityworldhotel.com/dk

►► Svensk-dansk-engelsk affaldsleksikon

Her er et funklende nyt leksikon med centrale svenske, danske og engelske betegnelser inden for affaldsområdet. Hvert opslag er forsynet med en kort forklaring, så man kan se, hvad den pågældende term dækker. Leksikonet er blevet udarbejdet i samarbejde med Avfall Sverige, en organisation som repræsenterer en lang række myndigheder og virksomheder på området i Sverige, og vi har fået særlig tilladelse til at lægge materialet ud her på vores side. Antallet af opslagsord er 50.

►► Svensk-dansk juridisk ordbog og leksikon

Ordbogen indeholder oversættelser inden for en række retsområder, hvor der er forskel mellem svensk og dansk fagterminologi. Den kan anvendes både ved oversættelse af svenske juridiske tekster og ved andre former for håndtering af det svenske juridiske sprog. Ordbogen har også en leksikal funktion og forklarer vanskelige særsvenske juridiske forkortelser, termer og ordninger på dansk.  Den er tilføjet de nyeste ord, udtryk og vendinger inden for jura, men indeholder også en række forældede udtryk, som man kan støde på i ældre tekster. I ordbogen behandles bl.a. person-, familie- og arveret, formueret, procesret, offentlig ret, og den omfatter i dag ca. 4900 opslagsord, men udvides og opdateres løbende. Den nye ordbog er formodentlig den største af sin art både på nettet og i trykt form. Den vil blive lanceret officielt efter sommeren sammen med flere andre juridiske specialordbøger. Projektet har modtaget støtte fra Nordplus.

►► Svensk-dansk ordbog for plasmaskæring

Plasmaskæring er en metode, der kan bruges til at skære i alle ledende metaller. Plasma er betegnelsen for en luftart, der bliver tilført energi. Når energien tilføres emnet via en lysbue, kommer temperaturen helt op i nærheden af 30.000oC. Det får emnet til at smelte, og materialet blæses væk af plasmastrålen, der brænder med flere gange lydens hastighed. Karakteristisk for plasmaskæring er, at den varmepåvirkede zone er relativ smal, og der sker derfor kun små deformationer i emnet. Metoden er velegnet til rustfrit stål, kobber og aluminium, hvor traditionelle gasskæringsmetoder ikke kan anvendes. Ordbogen indeholder ca. 500 opslagsord.

►► Svensk-dansk ordbog for R-sætninger

R-sætninger eller riskosætninger er standardiserede beskrivelser af de særlige risici, der er forbundet med farlige stoffer. Definitionerne er formuleret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF og i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog. Risikosætninger bruges både i Europa og internationalt. Der arbejdes på en komplet international harmonisering. Når der mangler et nummer i rækkefølgen, skyldes det som regel, at man har erstattet sætningen med en anden. Denne ordbog indeholder 123 sætninger på dansk og svensk.

►► Svensk-dansk ordbog for S-sætninger

S-sætninger eller sikkerhedssætninger er standardiserede beskrivelser af de forsigtighedsregler, der er forbundet med farlige stoffer. Definitionerne er formuleret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF og i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog. Sikkerhedssætninger bruges både i Europa og internationalt. Der arbejdes på en komplet international harmonisering. Når der mangler et nummer i rækkefølgen, skyldes det som regel, at man har erstattet sætningen med en anden. Denne ordbog indeholder 72 sætninger på dansk og svensk.

 

Nye ordlister på danska-svenska.se - 2008


►► Svensk-dansk E-nummer-ordbog

E-nummerordbogen giver en oversigt over de tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer. Ordbogen er både til professionel brug og til brug hjemme i køkkenet.
Den stadig stigende industrialisering af fødevarer betyder et øget brug af tilsætningsstoffer. Ordbogen fortæller, hvad E-numrene hedder  på svensk og dansk og sætter dig i stand til at tyde varedeklarationer på de svenske produkter.

►► Svensk-dansk EU-ordbog

Vores svensk-danske EU-ordbog er blevet kraftigt opdateret og indeholder nu over 8000 svenske opslagsord. Blandt andet har vi lagt en lang række lande og regionale områder ind i ordbogen. 

 

Nye ordlister på danska-svenska.se - 2007


►► Svensk-dansk dataordliste

 

De fleste to- eller flersprogede ordlister inden for data og edb er baseret på engelsk og inkluderer kun i undtagelsestilfælde både svensk og dansk. Mange oversættere benytter derfor ofte engelsk som mellemstation i oversættelsesarbejdet, dvs. de bruger f.eks. en svensk-engelsk og engelsk-dansk resurse i kombination. På markedet er der jo mange udmærkede ordbøger mellem svensk og engelsk og engelsk og dansk både i bogform og på nettet, så man løser de fleste problemer på den måde. Men det er langt fra en ideel løsning. Der er en række rent sproglige problemer ved oversættelse af svenske og danske datatekster, som man måske ikke bliver opmærksom på, når man går via engelsk. De vigtigste problemer i sprogretningen svensk-dansk kan karakteriseres på følgende måde: 1) forveksling af imperativ/infinitiv-former, 2) forveksling af ental/flertalsformer, 3) lumske ord, 4) divergerende terminologi og udtryksmåder. Vi har nu sammenstillet en svensk-dansk dataordliste, hvor ambitionen har været at tage højde for netop disse problemtyper og henlede opmærksomheden på eventuelle alternative tolkningsmuligheder. Ordlisten indeholder ca. 4200 svenske opslagsord og er baseret på materiale fra forskellige datamiljøer, f.eks. Microsoft, Linux og forskellige computerspil. 

 

 

►► Danske og svenske skældsord

 

Hvordan skal man egentlig oversætte skældsord mellem dansk og svensk? De almindelige ordbøger giver ikke stor hjælp og er tit håbløst forældede. Man kan naturligvis oversætte ordene hver for sig, men man får ofte et udtryk, der lyder lidt mærkeligt og underligt for læseren af teksten. Man skal jo helst finde et udtryk, der har samme betydning, indhold og ikke mindst slagkraft. Hvis skældsordet f.eks. er at krænke en yngre persons bestræbelser på at blive moden og voksen kan man på svensk sige: "Jävla emo fjantunge!". Men "Fandens emotionelle fjolsunge!" er det vel næppe nogen, der siger spontant i Danmark. Derimod lyder konstruktioner som  "Din forbandede møgunge" eller "Din usle, blegfede, Hvidovreagtige drengerøv! " langt mere hjemligt og slagkraftigt. Her i denne lille ordbog har vi samlet en række sådanne skældsord på dansk og svensk, klassificeret efter den type af krænkelse, de er fokuseret på. Materialet er samlet ind fra tusinder af debatsider i perioden 30/11-9/12 og skildrer hovedsageligt de unges sprogbrug i Danmark og Sverige. Ordbogen indeholder ca. 300 skældsord og vrede vendinger på hvert sprog.

 

 

►► Danske unges kreative sprogbrug og dannelse af nye ord (derivation)

 

Det danske sprog er inde i en rivende udvikling, ikke mindst på grund af de unges kreativitet og opfindsomhed. De unge leger med ordene, prøver nye konstruktioner og leder efter mere kraftfulde udtryk. Gamle ord pudses af, får evt. en ny drejning og betydning. Udtalen justeres og der eksperimenteres frygtløst med grammatikken. Der sker virkelig noget i disse år. Ikke alle er dog lige glade for det, og der høres ofte sure og forargede kommentarer om sjusk, respektløshed og forfærdelig vulgær populærkultur hos de unge. En af de modeller, der bruges til at skabe nye ord, er at føje et forstærkende forled (præfiks) til et andet ord, f.eks. "drøn-hurtigt". Her er der tale en ganske logisk konstruktion, for både "drøn" og "hurtigt" har jo noget med fart at gøre, men det interessante (og respektløse) er, at "drøn" også kombineres med ord, der ikke er synonyme med hurtigt, f.eks. "drøn-gammel". En lang række eksempler på disse nye konstruktioner findes i denne lille ordliste med 900 ord, der er samlet ind fra tusindvis af debatindlæg på nettet. For oversættere skaber disse konstruktioner naturligvis store problemer, for hvordan skal man oversætte disse på en korrekt måde, f.eks. til svensk? Der er stor risiko for misforståelser.

 

 

►► Bandeord, eder, forbandelser og kraftudtryk på dansk og svensk

 

Bandeord deles normalt ind i fire kategorier: 1) religiøse, 2) sygdomsrelaterede 3) sex- og fækale, og 4) omskrevne milde bandeord. (I denne ordliste har vi dog delt de religiøse op i to kategorier.) Ordlisten er formodentlig den første liste, hvor det er muligt at sammenligne danske og svenske bandeord.  Det er karakteristisk, at mange danske bandeord beskriver foreteelser, der skal ramme banderen selv, f.eks. gift, kræft og alskens elendighed. Her er det meget tyndt med tilsvarende svenske bandeord. Hovedparten af materialet til ordlisten blev indsamlet ved kvalificeret søgning i tusinder af højrøstede debatindlæg på nettet i perioden 30/11-4/12, hvor vi noterede alle relevante bandeord. Derfor varierer stavemåden også en del.  Ordlisten omfatter i øjeblikket ca. 200 danske og 150 svenske bandeord.

 

 

►► Arbejdskøretøjer og tungt maskineri inden for industri og landbrug

 

Benævnelse af arbejdskøretøjer er et af de områder, hvor der er ved at være ret store forskelle mellem dansk og svensk.  I de senere år er der kommet en række nye specialiserede maskiner på markedet, hvor man har været nødt til at finde på nye ord for at adskille disse maskiner fra hinanden. Dette er desværre ofte sket uden at man har skelet til broderlandet. I denne lille ordliste med ca. 700 opslagsord har vi prøvet at samle nogle af de ord, der er knyttet til arbejdsmaskiner og køretøjer inden for industri og landbrug med fokus på de ord, som adskiller sig mellem dansk og svensk.

 

 

►► Ordpar - Danske og svenske ordpar fra ældre og nyere tid

 

I både dansk og svensk har vi en stor mængde ordpar, der kan bruges til at krydre eller forstærke sproget på forskellige måder. Der er store ligheder mellem dansk og svensk, især hvis man kigger på de ældre former, men spørgsmålet er, hvordan det vil udvikle sig i fremtiden. Noget tyder på, at nye konstruktioner går i forskellige retninger i dansk og svensk.


Man plejer at inddele ordpar i tre hovedtyper:

 

1) antitetiske (modsætninger, "liv og død"),
2) eunumerative (opremsninger, "lås og slå") og
3) synonyme (ord med samme betydning, "tigge og bede").

Ordlisten er oprindeligt inspireret af en lille bog af Gerhard Bendx med titlen "Ordpar", der udkom i 1965. Vores mål har været at videreføre hans arbejde med at beskrive ordpar i ordbogsform, bl.a. for at få et bedre overblik over forekomsten i dansk og svensk, men også for at få et redskab i det daglige arbejde til at oversætte ordpar med ordpar mellem dansk og svensk. En del ordpar kan nemlig være vanskelige at oversætte. Prøv f.eks. at oversætte "ler och långhalm" til et lignende ordpar på dansk. Almindelige ordbøger indeholder ofte kun en del af de vigtigste ordpar, og det er ikke tilstrækkeligt. Vi synes desuden, at ordpar-formerne fortjener at blive trukket frem og givet større opmærksomhed og fokusering. Ordpar-projektet har i længere tid været en af vores mere krævende udfordringer, og listen over ordpar er successivt vokset de sidste par år. Den del, som vi har lagt ud her, omfatter ca. 5000 danske og svenske ordpar fra både ældre og nyere tid.

 

 

►► Tema: Egenskaber (Følelser, adfærd og relationer)

 

Her er et forsøg på at samle ord omkring nogle lidt difuse begreber: Følelser, adfærd og relationer. Arbejdet er inspireret af Verner Dahlerups tematiske ordbog "Svensk-dansk ordsamling"  fra 1919.  Dahlerups ordbog adskiller sig fra alle andre svensk-danske ordbøger både før og efter, idet den er helt baseret på en inddeling af ordene i 22 forskellige temaer, hvori ordene ikke er alfabetisk ordnet. (Der er dog et indeks sidst i bogen.) Nogle af temaerne er faglige, andre er temmelig difuse som f.eks. "Tænke og tale" og "Opdragelse, karakter og dannelse".

 

 

►► Småord (svenske præpositioner, adverbier, konjunktioner m.m.)

En fortegnelse over nye og gamle svenske småord, der adskiller sig fra de tilsvarende danske småord. Indeholder ca. 80 opslag. 

►► Kæle-fornavne (hypokorismer)

I Sverige er det meget almindeligt at bruge kælenavne, når man kender hinanden godt. Det giver en atmosfære af lune, venskab og tilhørsforhold, når man bruger disse navne. Så når en svensker henvender sig til andre og præsenterer sig med sit kæle-fornavn, er det et udtryk for kammeratskab og tillid. Det har dog den ret morsomme konsekvens, at  danskere med navne som Palle, Uffe og Lasse kan komme ud for en uventet åben og hjertelig modtagelse hos mange svenskere, som altså tror, at de her møder nogle friske og joviale danskere, der egentlig hedder Paul, Ulf og Lars. For en dansker kan det imidlertid være svært at vide, hvad svenskerne egentlig hedder. Det er jo ikke sikkert, at det navn, der bruges i en samtale, er det samme, som står på papiret eller i telefonbogen, og man kan helt gå glip af det budskab om åbenhed, der ligger i, at den svenske samtalepartner benytter sit kæle-fornavn. Derfor har vi lavet denne lille liste over nogle af de mest typiske svenske kæle-fornavne, som vi håber kan være til en lille hjælp. Der findes også svenske kæle-efternavne, men der er ikke så mange af dem, og de er ikke medtaget i denne liste.

►► Svenske forkortelser

Forkortelser er praktiske for den, der bruger dem, men kan somme tider være svære at forstå, for den, der skal læse resultatet. Selv om mange svenske forkortelser er de samme som de danske, kan man alligevel godt komme i tvivl, når der forekommer forkortelser på et andet sprog end det, man kan. Men der er også mange forkortelser, der er rent svenske, og som en dansker ikke umiddelbart forstår. I denne fortegnelse har vi også medtaget eksempler fra ældre tekster til hjælp for dem, der læser ældre svensk litteratur. Alt for specielle forkortelser er dog udeladt ligesom de fleste forkortelser med store bogstaver på organisationer, love og lignende, men listen er alligevel kommet op på ca. 1100 forkortelser. Den mest omfattende liste over svenske forkortelser er dog stadig den i dag stærkt forældede forkortelsesordbog bagerst i "Svensk-dansk ordbog" af Valfrid Palmgren Munch-Petersen og Ellen Hartmann (1954).

 

 

►► Modsat køn (genus)

En af de mere uskyldige lumskheder mellem svensk og dansk er alle de substantiver, der har modsat grammatisk køn i sprogene. Her er en liste på ca. 700 ord af slagsen. Så vidt jeg ved, har man aldrig tidligere gjort et alvorligt forsøg på at sammenstille denne type ord. I Niels Nielsens "Dansk Grammatik" fra 1939 er der en liste på 50 ord, og jeg tror ikke, der senere er publiceret en længere liste. Hvis nogen kender til en sådan publiceret liste, vil jeg da gerne vide det. Vores liste er i hvert fald den eneste på nettet i øjeblikket.

 

 

►► Lumske flertalsord

Her er en lille liste med ca. 125 lumske pluralisformer, der er absolut forræderiske for en dansker. Utallige tekster er blevet oversat forkert gennem årene på grund af disse lumske flertalsformer, som er næsten er umulige at opdage for en dansker, der ikke taler og forstår svensk. Nu håber vi denne lille liste kan hjælpe til med at gøre problemet mindre.

 

 

►► Kælenavne for byer

Svenskerne elsker kælenavne og opfindsomheden kender ingen grænser med hensyn til at finde på nye ord. Her har vi samlet ca. 100 kælenavne, øgenavne eller slogans, der er knyttet til visse byer eller områder i Sverige. For at være en rigtig svensker skal man kende til mindst 50 af dem. Der er medtaget både nye og gamle navne.

 

 

 

 

 

 

   


Copyright © 2010, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen
 

 
 

Pressemeddelelser

07.12.2011:

Ordbog over drilske svenske talemåder. Indeholder 20.000 vanskelige svenske  talemåder og udtryk, der er oversat  til dansk.

Læs mere

10.05.2010:

Svensk-dansk og dansk-svensk ordbog for varer og tjenester.

Indeholder 30.000 termer på dansk og svensk.

Læs mere

13.01.2010:

Leksikon med de nye ord i svensk 2000-2009. Danske forklaringer og henvisninger til dansk, norsk og engelsk.

Læs mere

26.11.2009:

Svensk-dansk adjektivordbog, 8000 svenske adjektiver oversat til dansk.

Læs mere

16.11.2009:

Svensk-dansk sikkerhedsordbog med fagord inden for sikkerhedsbranchen.

Læs mere


Aktuelt på vores blogger

"Svensk-dansk oversættelse - klik her"

Aktuelt

Kuriosa

 Ukategoriserede

 Sjove/lumske svenske avisoverskrifter

Sprog og kultur

 Svensk-dansk ordbog

Svensk-dansk oversættelse

 Vanskelige ord

Ældre ord

 

"Danskt & Svenskt"

Aktuellt

 Gränsgångarfrågor

 Historia

Kultur

Kuriosa

Miljö

Natur

 Okategoriserade

 Politik

 Religion

 Samhällsfrågor

Språk

Turism