Svensk-dansk ordbog - hverdagsord

Ordbogens indhold

Ordbogen er baseret på ord, der er indsamlet fra hverdagen og kontakter med det moderne svenske samfund, herunder lumske ord, forvildende ord, svære ord, særsvenske foreteelser og tørre myndighedsord. Bogen henvender sig både til danske turister i Sverige og mere professionelle brugere som journalister og oversættere.

 

Bag ordbogen står

Öresunds Översättningsbyrå – Statsautoriserede translatører til og fra SVENSK.

TIP!

Hvis du vil høre, hvordan et svensk ord skal udtales, kan du benytte dette link: http://demo.acapela-group.com 

(Vælg Swedish, indtast eller kopier ordet ind i boksen og klik på "Say it")

 

SIDSTE NYT!

Ordbogen blev kraftigt opdateret 2/1- 2009 og indeholder nu over 7000 svenske opslagsord.  Der arbejdes kontinuerligt med ordbogen og flere opdateringer er på vej.

GRATIS SERVICE!:  Spørg os om  vanskelige svenske ord (dog helst kun ét ord/udtryk): sporgsmal@danska-svenska.se  

Du får svar af en af vores translatører inden for 24 timer!

  Specialord

Her er nogle af vores svensk-danske specialordbøger:

Almindelige ord:

Tema: Egenskaber

Småord

Danske forkortelser

Svenske forkortelser

 

Sprogforskelle:

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Sproglige faldgruber

Ordpar

 

Slang:

Bandeord

Dansk chatsprog

Kælenavne, byer

Ungdomssprog

Svensk chatsprog

Kæle-fornavne

Skældsord

 

Teknik:

Arbejdskøretøjer

Bilteknik  

Byggeteknik  

Kemikalier

Værktøj

E-nummer-ordbog

Svejseteknik 

Data og edb

 

Naturvidenskab:

Svampe/laver  

Plantenavne

Botaniske termer 

Naturtypearter

Fuglenavne

 

Andet:

EU-ord

Socialordbog

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Beklædning

Landbrugsord      

Medicin 

Kontormateriale

Søg svenske specialord her 

 

Tilpasset søgning

 


1 trappa upp, 2 trappor upp

på 1.sal, 2.sal

AB

A/S, aktieselskab

abort

abort

abortrådgivning

abortrådgivning

absolutist

afholdsmand, en der ikke drikker alkohol

abstraktion

abstraktion

accessoarer

beklædningstilbehør

accis

afgift

ackordera

forhandle

ackordera bort

1) bortforpagte, 2) sætte i pleje

ackuratess

nøjagtighed, præcision

aderton

atten

adjungera

udpege som observatør

adjö

farvel

administration

administration

adoption

adoption

adoptionsbidrag

adoptionsydelse

adoptivbarn

adoptivbarn

adoptivföräldrar

adoptivforældre

adressanmälan

adresseanmeldelse

adressförändring

adresseforandring

adresslapp

adresseseddel

adresskalender

vejviser

advokat

sagfører, advokat

affektiv utveckling

følelsesmæssig udvikling

affektivitet

affektivitet

affisch

plakat, opslag

affär

1) forretning, butik (sv. förrättning = da. tjeneste) 2) affære

affärskorrespondens

firmakorrespondance

affärsman

forretningsmand

affärsutbildning

handelsuddannelse

Afrika

Afrika

afton

aften

aga

korporlig straf

agg

nag

aggressivitet

aggressivitet

agronomi

agronomi

AIDS

aids

ajournera

udsætte

a-kassa

a-kasse

A-kasseersättning

dagpenge (da. barselsdagpenge = sv. föräldrapenning; da. sygedagpenge = sv. sjukpenning)

akta sig

passe på

aktersnurra

påhængsmotor

aktiebolag

aktieselskab (A/S)

aktieägaravtal

aktionæroverenskomst

aktieägare

aktionær

aktionsforskning

aktionsforskning

aktivitetsersättning

førtidspension

aktivitetspedagogik

aktivitetsmetode

aktris

skuespillerinde

aktsam

forsigtig, påpasselig

akustik

akustik

akuten

skadestuen

akutmottagning

skadestue på sygehus

al

elletræ, el

Albanien

Albanien

albanska språket

albansk sprog

alert

kvik, vågen, hurtig

alfabet

alfabet

algebra

algebra

algoritm

algoritme

alkoholism

alkoholisme

alkoholpoliklinik

alkoholambulatorium

alkotest

alkoholtest

alldeles

helt

allemansrätt

allemandsret

allmosa

almisse

allmän advokatbyrå

offentligt advokatkontor

allmän försäkring

social sikring, sygesikring

allmän rättshjälp

offentlig retshjælp

allmän röstlängd

valgliste

allmän tilläggspension

tillægspension (til grundpension)

allmänhet

folk, alle mennesker, offentlighed

allmännyttig

almennyttig

allmänpraktiserande läkare

alment praktiserende læge

alls

i det hele taget, overhovedet

allsköns

alskens, al slags

alltihop

alt sammen

alltjämt

stadig, hele tiden

alltsamman(s)

alt sammen

alm

elm

almanacka

almanak, kalender

alpkaja

alpeallike

alpstenbock

stenbuk

alster

produkt, værk

alstra

producere, fremstille

alternativ energi

vedvarende energi

altfiol

bratsch

alträd

el

Amerika

Amerika

amerikansk bison

amerikansk bison

amfibie

amfibie

ammoniak

salmiakspiritus

amortering

afdrag, afbetaling

amper

skarp, hamper

analfabetism

analfabetisme

analytisk geometri

analytisk geometri

anamma

annamme

anarkism

anarkisme

anatomi

anatomi

anblick

syn, øjekast

anbud

tilbud

and

vildand, and

andas

ånde, trække vejret

ande

ånd, spøgelse

andedräkt

ånde, åndedræt

andelslägenhet

andelslejlighed

andemening

egentlig mening

andetag

åndedrag

andfådd

forpustet

andhämtning

vejrtrækning, åndedræt

andningsorgan

åndedrætsorgan

Andorra

Andorra

andra främmande språket

andet fremmedsprog

andra officiella språket

andet nationalsprog

andra världskriget

anden verdenskrig

andrahandslägenhet

fremlejelejlighed

andrahandsuthyrning

fremleje

andrum

pusterum, pause

anfall

angreb, anfald

anförande

tale, indlæg

anförtro

betro, fortælle i fortrolighed

anförvant

slægtning, ven

ange

angive

angelägen

vigtig, magtpåliggende, ivrig

angelägenhet

anliggende, sag, ærinde, spørgsmål

angenäm

behagelig, dejlig, hyggelig

anger

angiver

angränsande

tilstødende, ved siden af

anhalt

stop, ophold

anhang

slæng, påhæng, vedhæng

anhållande

anholdelse

anhängare

tilhænger

anhörig

pårørende, slægtning

animaliskt avfall

dyreaffald

aningslös

intetanende, uvidende

anka

and

ankarspik

kamsøm

anklagad för

tiltalt for

ankn.

omstilling (telefonomstilling)

anknytning

omstilling (telefonomst.), forbindelse, lokalnummer

anknytningsfall

familiesammenført person

ankommen

let fordærvet, for gammel

ankunge

ælling

anledning

grund, anledning, årsag; foranledning

anlita

henvende sig til, anvende, benytte

anlända

ankomme, komme

anmana

opfordre, anmode

anmäla

anmelde, melde, tilmelde

anmälan

anmeldelse

anmälningsskyldighet

anmeldelsespligt

anmärka

bemærke, udsætte

anmärkningsvärd

bemærkelsesværdig, opsigtsvækkende

annalkande

som nærmer sig, i anmarch, kommende

annanstans

andetsteds

annars

ellers

annorlunda

anderledes

anordnar

arrangerer

anorexia nervosa

anoreksi

anpassning

tilpasning

anpassningsgrupp

tilpasningsgruppe

ansa

1) pleje, 2) ordne, 3) klippe ned

ansats

tilløb, afsæt

ansatt

angrebet

ansikte

ansigt

anskrämlig

hæslig, grim

anslag

1) anslag f.eks. på tangenter, 2) opslag, 3) bevilling, støtte

anslå

1) anslå, 2) bevilge

anspela på

hentyde til, sigte på

anspråk

krav, fordring

anspråkslös

beskeden, fordringsløs

anstå

vente, anstå

anstånd

1) henstand, 2) udsættelse

anställa

ansætte eks.: han är fastanställd =  han er fast ansat (sv. ansätta = da.angribe)

anställd

ansat

anställda

ansatte

anställning

ansættelse

anställningsavtal

ansættelsesbrev, ansættelseskontrakt

anställningsbevis

ansættelsesbrev, ansættelseskontrakt

anställningskontrakt

ansættelsesbrev, ansættelseskontrakt

anställningsperiod

ansættelsesperiode

anställningsskydd

ansættelsesbeskyttelse

anständig

anstændig, pæn

ansätta

angribe

ansöka

ansøge

ansökan

ansøgning

ansökningsblankett

kravsspecifikation

ansökningsdag

ansøgningsdato

antagandepoäng

fremtidig pensionsoptjening, points i forbindelse med førtidspension

antagandetid

pensionoptjeningsperiode

antagen årlig arbetsinkomst

forventet årlig lønindkomst

antagningskrav

adgangsbetingelser

Antarktis

Antarktis

antika Greklands historia

græsk historie

antikens filosofi

antikkens filosofi

antingen

enten

antingen ... eller

enten ... eller

antisemitism

antisemitisme

antågande

anmarch, på vej

anvisning

1) anvisning, 2) postanvisning

använda

bruge (sv. bruka, ha för vana = da. pleje)

apa

abe

apar efter

abe efter, efterligne

apelsinkross

appelsinknas

applåd

applaus, klappe i hænderne

arabiska språket

arabisk sprog

arabländer

arabiske lande

arbetare

arbejder

arbetarkommun

socialdemokratisk lokalafdeling

arbetarrörelse

arbejderbevægelse

arbete

arbejde

arbetsam

anstrengende, arbejdsom

arbetsbiträde

handicapmedhjælper på arbejdsplads

arbetserbjudande

arbejdstilbud

arbetsförmedling

arbejdsformidling

arbetsförmåga

erhvervsevne

arbetsförmögen

arbejdsevne

arbetsgivaravgift

arbejdsgiverbidrag

arbetsgivare

arbejdsgiver

arbetsgivarintyg

arbejdsgivererklæring

arbetsgivarperiod

arbejdsgiverperiode

arbetsinkomst (inkomst av förvärvsarbete)

arbejdsindtægt (erhvervsindtægt)

arbetskonflikt

arbejdskonflikt

arbetslinje

arbejdslinje

arbetslivserfarenhet

arbejdserfaring

arbetslivsinriktad rehabilitering

erhvervsrettet revalidering

arbetslös

arbejdsløs

arbetslöshet

arbejdsløshed

arbetslöshetsersättning

arbejdsløshedsdagpenge,  arbejdsløshedsgodtgørelse

arbetslöshetsförsäkring

arbejdsløshedsforsikring

arbetslöshetskassa

arbejdsløshedskasse

arbetsmarknad

arbejdsmarked

arbetsmarknads-administrationen

arbejdsmarkedsstyrelsen

arbetsmarknadsavgift

arbejdsmarkedsbidrag, AM-bidrag

arbetsmarknadsmässiga skäl

arbejdsmarkedsmæssige grunde

arbetsmarknadsutbildning

erhvervsuddannelse

arbetsmiljö

arbejdsmiljø

arbetsoförmåga (hel, partiell)

erhvervsudygtighed (hel, delvis)

arbetsoförmögen

erhvervsudygtig

arbetsorganisation

organisation af arbejdet

arbetspass

arbejdsperiode, arbejdsskift

arbetsplats

arbejdsplads

arbetsplatsombud

tillidsrepræsentant

arbetsredskap

arbejdsredskab

arbetsskada

arbejdsskade

arbetsskadeförsäkring

arbejdsskadesikring

arbetssökande

arbejdssøgende

arbetstagare

lønmodtager

arbetsterapeut

ergoterapeut, (hed tidligere arbejdsterapeut eller beskæftigelsesterapeut)

arbetsterapi

ergoterapi (hed tidligere arbejdsterapi eller beskæftigelsesterapi)

arbetstid

arbejdstid

arbetstidsförkortning

arbejdstidsnedsættelse

arbetstillstånd

arbejdstilladelse

arbetsträning

arbejdstræning, jobtræning

arbetsvillkor

arbejdsvilkår

arg

vred, sur

argbigga

arrig kælling

aritmetik

aritmetik

arkeologi

arkæologi

arkeologisk utgrävningsplats

arkæologisk sted

arkitektur

arkitektur

arkiv

arkiv

Arktis

Arktis

armbandsur

armbåndsur

armbåge

albue

armveck

vinkel mellem over- og underarm

arrendator

forpagter

arrendera

forpagte

arsel

røv, røvhul

arsle

røv, røvhul

artificiell intelligens

kunstig intelligens

artig

høflig, velopdragen

arton

atten, 18

arvode

honorar, vederlag

as

ådsel -t

Asien

Asien

ask

1) asketræ, 2) æske, boks, kasse (sv. kasse = da. indkøbsnet, pose)

aska

aske

askfat

askebæger

askkopp

askebæger

askunge

askepot

assiett

asiet, deserttallerken

assistansersättning

støtte til personlig medhjælper

assurans

forsikring

astrakan

glasæble

astronomi

astronomi

asylsökande

asylansøger

ateism

ateisme

atmosfäriska fenomen

atmosfærisk fænomen

atom

atom

ATP (allmän tilläggspension)

ATP

att vara släkt med någon

at være i familie med nogen

attiraljer

tilbehør, ragelse, sager

AT-tjänst

turnusuddannelse (lægeuddannelsen)

audiovisuella hjälpmedel

audiovisuelt udstyr

Australien

Australien

autism

autisme

automatisering

automatisering

autonomi

autonomi

av allt att döma

tilsyneladende

av och an

frem og tilbage

avbalkning

skillevæg, aflukke

avbeställa

afbestille

avbeställningssedel

afbestillingsseddel

avbetalning

afdrag

avbetalningskontrakt

afbetalingskontrakt

avbruten skolgång

dropout

avbytare

afløser

avböja

afslå, nægte

avbörda sig

lette sig for

avdrag

fradrag

avdrag för pensionssparande

pensionsfradrag

avel

avl

avfall

affald

avfallshantering

affaldshåndtering

avfallshämtning

affaldshentning

avfallssortering

affaldssortering

avfart

frakørsel

avfärd

afrejse

avgaser

udstødning, forurenet luft

avgasrör

udblæsningsrør

avgift

gebyr, afgift

avgiftsfri

afgiftsfri

avgiftsperiod

afgiftsperiode

avgångsvederlag

fratrædelsesgodtgørelse

avgöra

afgøre

avhysa

sætte på gaden, smide ud

avig

1) vrang, 2) forkert

avkyla

køle

avlagring

aflejring, bundfældning

avlida

avlidne

afdøde

avlyssnar

aflytter

avlyssning

aflytning

avlägsen

fjern, langt borte

avmätt

afmålt, tilpasset

avnämare

aftager

avog

fjendtligsindet, afvigende

avpollettera

skille sig af med, smide væk

avregistrerar

slette

avrop

ordreafgivelse, tildeling, indkøb

avrundning

afrunding

avräkna

foretage modregning

avräkning

afregning, modregning

avrätta

henrette, dræbe med hensigt

avsaknad

savn, mangel

avse

have til hensigt, gælde, betyde

avseende

hensyn, henseende, med hensyn til

avsevärd

betydelig, ganske meget

avsigkommen

1) luvslidt, forhutlet, 2) kejtet

avsikt

hensigt, mening

avsiktlig

forsætlig, med vilje

avskrivning

afskrivning

avskräde

affald, skrald

avskyvärd

rædsom, afskyelig, rædselsfuld, frastødende, fæl, styg

avslag

afslag

avsluta

afslutte

avslå

afslå

avslöja

afsløre

avstanna

standse, stoppe

avstavning

orddeling

avstyra

afværge, forhindre

avstyrka

1) fraråde, 2) forkaste

avstå från

give afkald på

avsäger sig

frasige sig

avtagsväg

sidevej

avtal

1) aftale, 2) overenskomst

avtrubbad

1) afstumpet, 2) kort for hovedet

avtäcka

afsløre

avund

misundelse, jalousi

avundas

misunde

avundsjuk

misundelig, jaloux

avvakta

afvente, holde tilbage

avvara

undvære

avvikande beteende

afvigende adfærd

avviker

afviger, undviger

avyttra

1) afhænde, 2) sælge

axel

1) skulder, 2) aksel

babbla

plapre, vrøvle, sludre løs

back

1) ølkasse, 2) bakgear

backhoppning

skihop

backjour

bagvagt

backspegel

bakspejl

badbyxa

badebukser

badda

fugte let, duppe

baddare

1) kleppert, 2) knag, dygtig

badkappa

badekåbe

badmössa

badehætte

badvatten

badevand

bagge

vædder

bakar

træskaller

bakelse

kage, konditorkage, flødeskumskage

baklastare

gummiged

baklänges

baglæns

bakplåt

bageplade

bakplåtspapper

bagepapir

bakslug

lumsk, listig

balanserad ränta

kapitaliserende renter (økonomi)

balk

1) bjælke, 2) afsnit i lov

Balkan

Balkan

balkong

balkon

balkonginglasning

altanlukning

Baltikum

Baltiske lande

bandy

bandy, boldsport på is med krumme stave, meget populært i Sverige

bangolf

minigolf

bankfack

bankboks

bankmedel

bankindestående (økonomi)

bankomat

pengeautomat

bannor

skænd

banta

1) slanke sig, 2) nedskære, reducere

bantar

slanker sig

banvall

banelegeme, vold

bara

kun, alene, bare

barkis

birkes på franskbrød

barn

barn

barnarbete

børnearbejde

barnavård

pleje af børn, sundhedspleje

barnavårdscentral (BVC)

Sundhedspleje for børn 0-6 år. Servicecenter med sundhedssygeplejersker og andet medicinsk personale.

barnavårdsnämnd

Et børneomsorgsnævn, der fandtes i Sveriges kommuner frem til 1982, hvor nævnets arbejdsopgaver blev overflyttet til de sociale myndigheder.

barnbegränsning

børnebegrænsning familieplanlægning

barnbidrag

børnecheck, børnetilskud, børnefamilieydelse, børnebidrag

barndom

barndom

barnhage

kravlegård

barnhälsovård

sundhedspleje

barnkoloni

børnekoloni, feriekoloni

barnlitteratur

børnelitteratur

barnläkare

børnelæge

barnmisshandel

børnemishandling

barnmorska

jordemor

barnomsorg

børnepasningsordning, et samlingsbegreb for varetagelse og opdragelse af børn. I Sverige omfatter begrebet ”förskoleverksamhet” (børnehavevirksomhed) og  ”skolbarnsomsorg” (fritidshjem) for børn i alderen 1-12 år.  I ”förskoleverksamhet”  indgår ”förskola” også kaldet ”dagis” (børnehave), ”familjedaghem” (dagplejemor) og ”öppen förskola”, dvs. åben børnehave, hvor forældrene ofte deltager i driften.

barnpension

særligt børnetilskud til efterladte børn

barnramsa

børnerim

barns rättigheter

børns rettigheder

barnsjuksköterska

børnesygeplejerske, sundhedsplejerske

barnstuga

1) vuggestue, 2) børnehave, 3) fritidshjem

barnsäng

barneseng, barsel, barselseng

barntandvård

børnetandlæge

barntillägg

børnetilskud

barnuppfostran

børneopdragelse

barr

1) barre, 2) nål på træ

barrskog

nåleskov

bas

1) basis, 2) base, 3) bas, 4) arbejdsformand

basbelopp

grundbeløb

basfiol

kontrabas

basfärdigheter

grundlæggende kundskaber

basker

alpehue, baskerhue

baskiska språket

baskisk sprog

basta

gå i badstue, sauna

bastu

badstue, sauna

baxna

blive forbløffet, forbavset, spærre øjnene op

beakta

observere, tage hensyn til, følge, lægge mærke til

bebis

baby, spædbarn

bedarra

aftage, stilne

bedömning

vurdering

befara

frygte for, være bange for, føle uro

befattning

stilling, post, ansvar

befintlig

eksisterende

befläcka

besudle, svine til

befogad

berettiget, kompetent, påkrævet

befogenhet

beføjelse

befolkning

befolkning

befolkningsutveckling

demografisk udvikling

befordra

befordre, forfremme

befrielsesavrop

frigørelsesbeløb

befrämja

fremme

befäl

befalingsmand, officer

befängd

vanvittig, absurd, skummelt

begagna

bruge, anvende, benytte (sv. bruka, ha för vana = da. pleje)

begagnade

brugte

begagnar

benytter

begiven på

opsat på, være indstillet på

begravning

begravelse

begravningsbidrag

begravelseshjælp

begravningsceremoni

bisættelse (sv. bisättning = selve opbevaringen mellem død og kremering/begravelse)

begravningsentreprenör

bedemand

begreppsbildning

begrebsdannelse

begreppskarta

mindmap

begripa

forstå, begribe

begrunda

tænke over, grunde over, overveje

begåvad

begavet

begära

forlange

begärlig

efterspurgt, være ønsket

behagligt varm

lun

behandlingskostnader

sagsomkostninger

behovsprövning

vurdering af behovet

behändig

lethåndterlig, smidig

behörighet

kompetence

behöva

trænge/behøve

behövlig

nødvendig

beivra

påtale

bejaka

sige ja til, bekræfte, acceptere

bekant

bekendt (Det kan du ikke være bekendt! = sv. Så kan du inte bära dig åt!)

belackare

bagtaler, taler bag ryggen

belastningssjukdom

belastningssygdom

Belgien

Belgien

bellis

bellis (plante)

belåten

tilfreds, glad

belägenhet

1) beliggenhed, 2)  situation

bemärkelse

betydning, henseende

bemärkelsedag

mærkedag

bemöda sig

anstrenge sig, gøre sig umage

bemöta

1) behandle, 2) imødegå

ben

knogle, ben

bena

skilning

benjaminfikus

stuebirk, birkefigen

benägen

1) tilbøjelig, 2) velvillig

beredning

udvalg

beredskapsarbete

beredskabsarbejde

berg

bjerg

bergig

med mange bjerge, ujævnt terræn, bjergrig

bergis

1) birkes på franskbrød, 2) sikker (slang)

bergknalle

bjergknold, bjergtop

berg-och-dalbana

rutsjebane

bergolja

jordolie

bergsbruk

minedrift

berguv

stor hornugle

beroende

1) afhængighed, 2) afhængig

beroende på

afhængig af, bero på

berså

lysthus, dannet af buske, løvhytte

beräknad årlig inkomst

beregnet årlig indtægt

beräknad årsinkomst

årsopgørelse

beräkning

beregning

beräkning av förbehållsbelopp

vurdering af betalingsevne

berätta

fortælle

berättarkonst

fortællekunst

berättelse

fortælling

beröm

ros

besiktning

huseftersyn

besiktningsinstrument

synsrapport

besiktningsman

syn- og skønsmand

besittningsskydd

lejerbeskyttelse

beskattning

ligning

besked om slutlig skatt

årsopgørelse

beskickning

ambassade

beskyller

beskylder

beskåda

beskue, iagttage

beskäftig

geskæftig, overdreven energisk

beskärma sig över

jamre over, beklage sig

beslut

afgørelse, beslutning

beslut om inriktning

beslutning om mål og rammer

besluta

vedtage

beslutför

beslutningsdygtig

bespisning

folkekøkken

besprutningsmedel

sprøjtemidler

bestyr

arbejde, besvær

bestyrkt kopia

bekræftet kopi, bekræftet genpart

besutten

formuende

besvikelse

skuffelse

besviken

skuffet

besvär

1) besvær, 2) anke, indvending

besvärsfrist

klagefrist

besvärsinstans

ankeinstans

beta

græsse

betala i form av avbetalningar

betale i rater

betalningsanmärkning

det at være noteret i det svenske RKI-register (skyldnerregisteret)

betalningsterminer för räntor

fandens fødselsdag

bete

1) græsning, 2) madding, 3) stødtand

beteende

adfærd, opførsel

beteendevetenskap

adfærdsvidenskaber

betesmark

vedvarende græs

beting

overenskomst, aftale, akkord

betjänt

opvarter, tjener, kammertjener

betongsporfräs

rillefræser

beträffande

angående, vedrørende

bets

bejdse

betsa

bejdse

bett

bid

betyg

karakter

betyga

forsikre

betänkande

1) betænkning  (skriftlig rapport), 2) betænkning (eftertanke)

betänketid

betænkningstid

bevaka

overvåge

beveka

1) bevæge, 2) overtale

bevilja

bevilge

beviljar

bevilger

bevista

overvære

bevittnar

1) bevidne (overvære), 2) bevidne (underskrive)

beväpnade styrkor

væbnede styrker

bibliografi

bibliografi

bibliotek

bibliotek

bidrag

tilskud, bidrag

bidrag för vård i hemmet

tilskud til hjemmepleje

bidragsförskott

børnebidragsforskud

biff

bøf

bifoga

vedlægge, tilføje

bigarrå

en kirsebærsort

bikarbonat

natron

bikta

skrifte

bild

billede

bilda

danne, forme

bilda häck

danne spalier

bildad

dannet

bildning

dannelse

bildäck

bildæk

bilförmån

fri bil

biljett för enkelresa

billet ligeud

bilskrot

autoophugger

bilstöd

bidrag til handikap- eller invalidebil

biltvätt

vognvask

binnikemask

bændelorm

bio

biograf

biodling

biavl

biograf

biograf

biografi

biografi

biokemi

biokemi

biologi

biologi

biologiska vetenskaper

biologiske videnskaber

bioteknik

bioteknologi

biotop

biotop

bira

bajer

bita sig i tummen

tage fejl

biträda

hjælpe

biträde

1) hjælp, 2) medhjælper

bitsocker

hugget sukker, sukkerknald

bitti

tidlig

bjuda (bjöd bjudit)

byde

bjuda till

anstrenge sig

bjudit

budt

bjudning

selskab

bjärt

grel

bjässe

1) kæmpe, 2) kraftkarl

bjöd

bød

björk

birk, birketræ

björn

bjørn

björnbär

brombær -t

björntråd

kinesertråd

black

1) bleggul, 2) læns for penge

blad

blad

bladdra

1) vrøvle, 2) sludre

blankett

blanket

blemma

vable, blegne

blessyr

lettere sår

bli osams

blive uvenner

bli ställd

blive svar skyldig, blive rådvild

bli till sig

blive ophidset

bli urblekt

falme

bli varse

bli opmærksom på

blidväder

mildt vejr

blind

blind

blivande

vordende

blixt

lyn -t

blixtlås

lynlås

blod

blod

blomkruka

urtepotte

blomma

1) blomst, 2) blomstre

bloss

hiv (cigaret)

blunda

lukke øjnene

blunder

brøler, stor fejltagelse

blyertspenna

blyant

blyg

genert, bly

blygsam

beskeden

blygsel

blusel

blyhagel

blyhagl

blåbär

blåbær -t

blåklint

kornblomst (plante)

blåneka

nægte blankt

blåsa

1) vable, blære, 2) at blæse

blåsippa

blå anemone (plante)

blåskatarr

blærebetændelse

blåställ

blåt arbejdstøj, arbejdstøj, overtrækstøj

bläckfisk

blæksprutte

bläcksvamp

blækhat

bläddra

blade, bladre

blänga

glo, stirre

blödig

følsom, blød, soft

blöja

ble

blöt

våd, fugtig

bo i ett vindsrum

bo på kvisten

bo i hyresrum

bo til leje

bock

1) buk, 2) rettetegn i margin

bofink

bogfinke

bog

bov

bohag

bohave, indbo

boja

lænke

bok

1) bog, 2) bøg, bøgetræ

boka

bestille, booke

bokband

bind

bokhylla

reol, boghylde (da. boghylde ofte = hylla i bokhylla)

bokmärke

1) bogmærke, 2) glansbillede

bokslut

årsregnskab

bokstav

bogstav

bolag

aktieselskab, selskab

bolagsskatt

selskabsskat

bolagsstämma

generalforsamling

boll

bold

bolla

spille bold

bolma

ryge stærkt

bolster

dyne

bolstervar

dynevår, dynebetræk (sv. dyna = da. hynde)

bomma

1) kikse, 2 )skyde forbi

bomull

1) bomuld, 2) vat

bomullsrondell

vatrondel

bonad

vægtæppe

boningshus

stuehus

bord

bord

bordlägga

henlægge, udsætte

bordsdator

desktop

borgarråd

politisk chef for forvaltningsgren i Stockholms kommune (borgmester)

borgen

kaution

borgensman

kautionist

borgensmannens åtagande

kautionserklæring

borgenär

kreditor

bort

bort

bortbyting

skifting

bortfall

frafald

bortom

bag ved, på den anden side

bortskämd

forkælet

bosatt

bosat

boskap

kvæg

boskapsskötsel

kvægavl

boskillnad

bodeling

Bosnien-Hercegovina

Bosnien-Herzegovina

bostad

bolig, bopæl

bostadsanpassningsbidrag

boligstøtte til handicappede

bostadsbidrag

boligstøtte, boligtilskud, boligsikring

bostadsbrist

boligmangel, bolignød

bostadsförmån

fri bolig

bostadslån

boliglån

bostadsrätt

1) andelslejlighed, 2) ejerlejlighed

bostadsrättslägenhet

boligretslejlighed

bostadssparande

boligopsparing

bosättningsland

bopælsland

bosättningsperiod

opholdsperiode

bota

1) helbrede, 2) afhjælpe

botanik

botanik

botten

bund

bottensats

bundfald

bottenvåning

stueetage

bottenvåningen

stuen, stueetagen

bottna

bunde

bouppteckning

boopgørelse, skifte

bov

skurk, bandit

bragd

1) dåd, 2) bedrift

brandkår

brandvæsen

brandman

1) brandmand (gople), 2) brandmand

brann

brændte

brant

1) stejl, 2) stejl skrænt

brant sluttning

skrænt

brasa

bål, ild

brasklapp

hemmeligt forbehold, fraskrivelse af ansvar

bredvid

ved siden af

brev

brev

brevlåda

1) postkasse, 2) brevsprække

bricka

bakke, serveringsbakke

brinna (brann brunnit)

brænde

brist

mangel, mangle (sv. mangel = da. rulle)

bristande begåvningsfunktion

psykisk handicap

bristfällig

mangelfuld, defekt

brits

briks

brittsommar

indian summer

bro

bro

brodd

dyvel

broderi

broderi

broms

bremse (insekt)

brons

bronze

bror

broder, bror

broschyr

pjece, brochure

brott

1) brud, 2) forbrydelse

brottas

1) brydes, 2) kæmpe

brottmål

straffesag

brottning

brydning

brottsbalken

straffeloven

brottslig

kriminel

brottslighet

kriminalitet

brottsling

forbryder, kriminel person

bruk

1) mørtel, 2) værk

bruka

1) pleje, 2) dyrke, 3) bruge

brukarmedverkan

brugerinddragelse

brulépudding

karamelbudding

brunn

brønd

brunnit

brændt

bruttoinkomst

bruttoindkomst

brydd

usikker

brygga

anløbsbro

bryna

1) brune, 2) hvæsse

brysselkål

rosenkål

bryta arm

lægge arm

bråck

brok

brådjup

1) pludselig, 2) meget dyb

brådmogen

for tidligt moden

brådska

1) travlhed, hast, 2) haste

brådstörtat

hovedkulds, på hovedet

bråk

1) ballade, 2) skænderi, 3) støj, 4) brøk

bråka

1) gøre vrøvl, 2) skændes

brås på

slægte på, har arvet

bråte

1) affald, 2) skrammel

bråttom

travlt (sv. det är bråttom = da. det haster; sv.det är ingen brådska = da. det haster ikke)

bräcka

riste, stege

bräckkorv

knækpølse

bräcklig

skrøbelig, skør

bräckt vatten

brakvand

bräckvatten

brakvand

brädgård

trælasthandel

brätte

hatteskygge

bröd

brød

brödkavel

kagerulle

brödrost

brødrister

bröllop

bryllup

bröstkorg

brystkasse

BSE

BSE

buckla

bule

buddhism

buddhisme

buffel

bøffel

buga

bukke

Bulgarien

Bulgarien

bulgariska språket

bulgarsk sprog

bulimia nervosa

bulimi

bulla upp

kræse op, byde på ekstra god service

bulle

bolle

buller

støj

bulta

banke, slå, hamre

bulvan

stråmand, lokkefugl

bundsförvant

forbundsfælle

bunke

1) skål (i køkkenet) , 2) fad, 3) kar

burgen

velsitueret, velbjerget

burk

dåse, krukke

burspråk

karnap

buse

bølle

busksnår

krat

busliv

halløj, ballade

buss

rutebil, bus

bussig

venlig, rar

butelj

flaske

butter

muggen, mut, tvær, sur, gnaven

by

1) landsby, 2) byge

bygel

bøjle

byggmästarpettring

mesterpetring

byggnad

bygning

byggnad för religiösa ändamål

religiøs bygning

byggnadsmiljö

bygningsmiljø

byggnadsteknik

byggeteknik

byggnadsträarbetare

tømrer

byggnadsvård

bygningspleje

byggnation

byggeri

byggsats

byggesæt

byig

strid (om vind)

byk

snavsetøj, vask

byke

pak

byracka

køter, hund af blandrace, gadekryds

byrå

1) bureau, 2) kommode

byte

1) bytte, 2) skifte

byting

unge, rod

byxa

buks

båda

begge

bådadera

1) begge dele, 2) begge to

båge

1) bue, 2) lysbue, 3) brillestel, 4) ramme (vinduesramme)

bågfil

nedstryger

bågna

1) bøje sig, 2) give efter

bål

1) bål, 2) krop, 3) bolle, punch

bångstyrig

balstyrig

båt

båd

båtkapell

bådkaleche

båttrailer

ophalervogn

båtvarv

værft

bädd

1) seng, 2) underlag

bädda

1) rede seng, rede op, 2) forberede, lave forarbejde

bäddar

reder seng

bäddmadras

overmadras, topmadras

bäddsoffa

sovesofa

bägge

begge

bärare

drager

bärgning

autohjælp

bärgningsbil

kranbil

bärkasse

bærepose

bärkraftig

bæredygtig

bärlina

bærelægte

bärnsten

rav

bärs

bajer, pilsner, øl

bärsa

bajer, pilsner, øl

bäver

bæver

böckling

røget sild, bøkling

bög

homoseksuel mand, bøsse

böjelse

tilbøjelighed

böjtålighet

bøjningsfleksibilitet

bökig

1) rodet, 2) besværlig

böla

brøle, tude, græde, hyle

böld

byld, knold

bön

bøn

bördig

frugtbar

börja

begynde, starte

början

start, begyndelse

börs

1) børs, 2) pung

böt

byttede

böter

bøde, mulkt

bötfäller

giver bøde

cancer

kræft, cancer

catering

fødevarevirksomhed

celibat

cølibat

cellskräck

klaustrofobi

cendré

cendré

Central- och Östeuropa

Central- og Østeuropa

Centralafrika

Centralafrika

Centralamerika

Mellemamerika

Centralasien

Centralasien

centralförvaltning

centralforvaltning

centralstationen

hovedbanegården

charkuteri

slagter

charkuterivaror

viktualier

charkvaror

viktualier

charm

ynde, charme

chatt

Chat

chattspråk

sms-sprog, chat-sprog

chic

fiks

chiffonjé

chatol

chokladkaka

1) plade chokolade, 2) chokoladekage

chosa sig

skabe sig

chosig

skabagtig, krukket

cigarett

smøg

cigarill

cerut

cirkapris

cirkapris, vejledende pris

cirkulationsökande

kredsløbsfremmende

cirkus

cirkus

citationstecken

anførselstegn, anførelsestegn

civilförsvar

Civilforsvaret

civilstånd

civilstand

CP

cerebral parese (CP bruges også som skældsord)

curry

karry

cyklamen

alpeviol

cynisk

kynisk

Cypern

Cypern

dag

dag

dagas

dæmre

dagbarnvårdare

dagplejemor

dagbok

dagbog

dager

1) dagslys, 2) lys

dagg

1) dug, 2) væde

daggkåpa

løvefod (plante)

daggmask

regnorm

daghem

1) vuggestue, 2) børnehave, daginstitution

dagis

vuggestue, børnehave, daginstitution

dagmamma

dagplejemor

dagordning

dagsorden

dagpenning

dagpenge

dags

tid (tiden inde til at…), på tide

dagsbot

dagbøde

dagslända

døgnflue

dagstidning

avis

dagtinga

gå på akkord

dahlia

georgine

dalgång

dalstrøg

dallra

dirre, skælve

damasker

gamacher

dambinda

hygiejnebind

damm

1) dæmning, 2) støv

damm i by

gadekær (sv. kärr = da. sump, myr)

damma

1) støve, 2) tørre støv

dammig

støvet

dammråttor

nullermænd, støv

dammsugare

støvsuger

dammtrasa

støveklud

damrum

dametoilet

Danmark

Danmark

dans

dans

danska språket

dansk sprog

darra

1) ryste, 2) skælve

databas

database

datakunskap

grundlæggende computerkendskab

datalogi

datalogi

dataspel

computerspil

dator

datamat, computer

datorgrafik

computergrafik

datortillämpning

computeranvendelse

datummärkning

datoprint

deckare

1) detektiv, 2) krimi

deklaration

1) selvangivelse, 2) deklaration (varedeklaration), 3) erklæring (udtalelse, statement)

deklarera

skrive selvangivelse

dekorlist

pynteliste

dela med sig

dele

delge

meddele

delgiva

meddele

delgivning

underretning

delinvalidpension

delinvalidepension

delpension

delpension

deltidsarbete

deltidsarbejde

deltidsgrupp

legestue el. lign.

delägare

medejer

demografi

demografi

demokrati

demokrati

den försäkrade

den forsikrede

departement

ministerium

dess

dens, dets

dessförinnan

inden da

det drar ihop sig till oväder

det trækker op

det förlovade landet

det forjættede land

det kvittar

det er det samme

det ser ut som om

det lader til at

det vore bra

det ville være godt

det yr

fyge, det fyger

det är dags

det er på tide

det är klabbföre

sneen klamper

det är yrsnö

det fyger

detektivroman

kriminallitteratur

diarium

journal

didaktik

didaktik

digna

1) segne, 2) bugne

dike

grøft

dikesren

grøftekant

diktamen

diktat

dillkött

kød med dildsovs

dimma

tåge

disciplin

disciplin

disk

opvask

diska

vaske op (da. diske op = sv. bulla upp, duka upp)

diskbråck el. diskbrock

diskusprolaps (sygdom)

diskbänk

køkkenbord

diskho

køkkenvask

disksvamp med slipyta

grydesvamp

disktrasa

karklud

dispens

dispensation

distansarbete

distancearbejde

distanshandel

fjernkøb

distansundervisning

fjernundervisning

distansutbildning

fjernundervisning, fjernstudium

distributionssystem

distributionssystem

distriktsbarnmorska

distriktsjordemoder

distriktsläkare

distriktslæge

distriktssköterska

distriktssygeplejerske, sundhedsplejerske

dit

derhen, dertil

dittills

til, da

ditåt

i den retning

djup

dyb, dybde

djupfryser

dybfryser

djupfryst

dybfrossent

djur

dyr

djurpark

zoologisk have, dyrehave, safaripark, dyrepark

djärv

dristig

dockteater

dukketeater, marionetspil

dog

døde

dokument

dokument

dokumentation

dokumentation

dolsk

lumsk

domherre

dompap (fugl)

domstol

domstol

domstolsutslag

kendelse, dom, afgørelse, domsudskrift

don

redskab, grej, værktøj, hjælpemiddel

dop

dåb

doping

doping

dopp

1) dukkert, 2) kage til kaffen

doppa

dyppe

dopparedagen

juleaften

doseringsanvisning

doseringsanvisning

dotter

datter

dovhjort

dådyr

dra

trække

drabba

ramme, træffe

drag

træk

dragga

drægge (eftersøge i vand)

dragkedja

lynlås

dragning

lodtrækning

dragon

estragon (krydderi)

dragsoffa

slagbænk

dragspel

harmonika

drama

skuespilkunst

dramatisering

dramatisering

dravel

vrøvl

dregla

savle

dricksvatten

drikkevand

driftkucku

offer for drilleri

drill

eksercits

drilla

1) eksercere, 2) terpe, 3) slå triller

drillborr

drilbor, håndbor

driva gäck med

drive gæk med, snyde

droger

stoffer

dromedar

dromedar

droppa

1) dryppe, 2) dråbe

droppbleck

fodblik

drulle

klodrian, klodsmajor

drulleförsäkring

ansvarsforsikring

drummel

slambert

drupit

dryppet

dryg

1) drøj, 2) hoven, hovmodig, 3) god

dryga ut

drøje på

drygt

godt og vel

drypa (dröp drupit)

1) dryppe, rinde, drive 2) sive

drypan

gonorré

dråplig

meget morsom, drabelig

dråpslag

dødsstød

dråsa

falde tungt

drägg

1) bundfald, grums, 2) afskum

dräglig

tålelig, acceptabel

dräkt

dragt

drälla

spilde

drämma

1) slå, 2) smække

dräng

karl på gård, tjenestekarl

dröja

1) vente, tøve, 2) vare

dröja kvar

blive tilbage

dröjsmålsränta

morarente

dröp

dryppede

dubb

dyvel

dubbdäck

pigdæk

dubbel bosättning

dobbel husførelse

dubbelbeskattning

dobbelt beskatning

dubbelbosättning

dobbelt husførelse

dugga

småregne

duggregn

finregn, støvregn

duk

dug, bordtæppe

duka

dække bord

duka under

bukke under

dumbom

fjols, dumrian

dummerjöns

fjols, dumrian

dunge

1) gruppe træer, lund, 2) buske

dunsa

dumpe, slå imod

dunsta

1) fordampe, 2) fordufte, forsvinde

duntäcke

dyne

dusch

brusebad, styrtebad, (bad)

duscha

tage et brusebad

duva

due

duvhök

duehøg

dy

mudder, dynd

dyblöt

gennemblødt

dygd

dyd

dygdig

dydig

dygn

døgn

dyka (dök dykt)

1) dykke, 2) dukke, 3) springe på hovedet i vandet

dyka ned i vattnet

springe på hovedet

dylik

så, sådan

dymling

dyvel

dyna

1) madras, 2) hynde (sv. hynda = da. tæve, da. dyne = sv. täcke )

dynga

1) gødning, 2) møg, lort

dyngsur

gennemblødt, våd

dyrgrip

kostbarhed

dyrort

sted, hvor det er dyrt at leve

dyscha

divan

dyslexi

ordblindhed

dålig

underlødig,  dårlig, slet (sv. slät = da. jævn, glat, t.ex. da. glatbarberet = sv. slätrakad; da. sletbarberet =sv. dåligt rakad); (da. slet ikke = sv. inte alls)

dåna

drøne

däck

dæk

däggdjur

pattedyr

dänga

1) slå, 2) smække

därför att

fordi

därjämte

desuden

därvidlag

i så henseende

däst

stopmæt

död

død

döddansare

dødbider

dödlighet

dødelighed

dödsattest

dødsattest

dödsbevis

dødsattest

dödsbo

dødsbo

dödsboanmälan

dødsboanmeldelse

dödsfall

dødsfald

dök

dukkede

dölja

skjule

dömer

dømmer

dörrspringa

dørsprække

döv

døv

e.d. (eller dylikt)

eller lignende

e-ekonomi

e-økonomi

EES-avtalet

EØS-aftalen

EES-Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet

EØS-Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdet

effektförvaring

garderobe (f.eks. på et hotel)

efterbliven

tilbagestående, retarderet

eftergift

indrømmelse

eftergymnasial utbildning

videregående uddannelse

efterlevande

efterladte

efterlevande make/maka

efterlevende ægtefælle

efterlevandepension

ægtefællepension

efterlämna

efterlade

efterskörd

efterslæt

eftersläntrare

efternøler

eftertryck

eftertryk, vægt

efterträdare

efterfølger

efteråt

bagefter, senere

EG (Den europeiska gemenskapen)

EF

egendomlig

sær, underlig

egenföretagare

selvstændig erhvervsdrivende

egenhändig

egenhændig

egenkär

indbildsk, selvgod

egenmäktig förfarande

selvtægt

egenägd bostad

ejerbolig

ehuru

om end

ejder

edderfugl

ek

eg

eka

1) genlyde, 2) give ekko, 3) robåd

ekollon

agern

ekologi

økologi

ekologisk

økologisk

ekonomi

økonomi

ekonomisk historia

økonomisk historie

ekonomisk kris

økonomiske kriser

ekonomisk ordbok

fagordbog

ekonomisk politik

økonomisk politik

ekonomisk utveckling

økonomisk udvikling

ekonomiska medel

økonomiske ressourcer

ekorre

egern

ekosystem

økosystem

ekvation

ligning

elak

ond, slem, led

eld

ild

elda

tænde op, fyre

eldbegängelse

ligbrænding

eldfängd

1) brandfarlig, 2) hidsig

eldig

fyrig

eldsvåda

ildebrand

elefant

elefant

elektricitet

elektricitet

elektrisk energi

elektrisk energi

elektriskt fenomen

elektriske fænomener

elektromagnetism

elektromagnetisme

elektronik

elektronik

elektronisk databehandling

elektronisk databehandling

elektronisk tidskrift

elektronisk tidsskrift

element

1) element, 2) radiator

elev

elev

elev- och studentarbete

elev- og studenterarbejde

elevbrevväxling

elevbrevveksling

elevstöd

elevstøtte

elevutbyte

elevudveksling

eljest

ellers

elleverantör

elleverandør

elmätare

elmåler

elmätning

elmåling

elteknik (elektroteknik)

elektroteknik

elva

elleve

emballage

indpakning

emedan

eftersom, fordi

emellanat

af og til, undertiden, en gang imellem

emellertid

imidlertid

en

enebærbusk

en aning

en kende, anelse, smule

en i taget

én ad gangen

en kortlek

et spil kort

en kostym

et sæt tøj, et jakkesæt, en habit

en ren sinkadus

et rent held

en skojig karl

sjov fyr

en släng av

en lille smule

en trappa (upp)

2 etage, 1 sal

en öppen spis

kamin, pejs

enahanda

1) ensformig, 2) ensartet, ens (sv. icke ens = da. ikke engang) eks.: icke ens hustrun... =   ikke engang konen kendte ham igen, eks. de två flickorna var (inte) lika klädda = de to piger var (ikke) ens klædt

enbart

bare, kun

enda

eneste

endast

kun, alene, bare

ende

eneste

endera

en af dem, en af delene

endivsallad

julesalat

energi

energi

engelska språket

engelsk sprog

England

England

engångsbelopp

engangsydelse

enhällig

enstemmig

enkelriktad

ensrettet

enkelriktad trafik

ensrettet kørsel

enkom

1) ene og alene, 2) specielt

enligt

ifølge

ens

overhovedet

ensam

1) alene, 2) ensom

ensamrätt

eneret

ensamstående

enlig

ense

enig

enskild

1) enkelt, 2) privat

enskild näringsverksamhet

selvstændig virksomhed

enskilda

enkelte

enskildhet

enkelt, enkelthed, privat

enskilt avlopp

trekammerbrønd med filtrering i indløb

enslig

1) ensom, 2) afsides

ensling

eneboer

enstaka

1) enkelt, 2) isoleret

enstaka exempel

enkelte eksempler

enstöring

enspænder, særling

entré

entré

entreprenad

entreprise

enträgen

ihærdig

enveten

stædig

envis

stædig

envisas

være stædig

enär

eftersom

eo (extraordinarie)

ikke fast ansat

e-post

e-post

Er

jer

er

jer, Dem, jeres, Deres

Erasmus (projekt)

Erasmus (projekt)

erbjuda

tilbyde

erbjudande

tilbud -t

erfarenhetsbaserat lärande

erfaringsbaseret indlæring

erforderlig

nødvendig, påkrævet

erfordra

kræve

erfordrar

kræver

ergonomi

ergonomi

erhålla

erhåller

modtager, får

erkänna

1) indrømme, erkende, tilstå, 2) anerkende

erkänna mottagandet

anerkende, bekræfte modtagelsen

erkännande av utbildning

anerkendelse af eksamen

erkänner

erkender, tilstår

erlägger

erlægger

ersätta

erstatte

ersättare

suppleant, vikar, substitut

ersättning

erstatning, godtgørelse, ydelse

ersättning för högre levnadskostnader

dyrtidsstillæg

ersättningsberättigad

erstatningsberettiget

ertappa

gribe på fersk gerning

erövra

erobre

esperanto

esperanto

estetisk utbildning

æstetisk uddannelse

Estland

Estland

estniska språket

estisk sprog

etik

etik

etnisk grupp

etnisk gruppe

etnologi

etnologi

etologi

etologi

ett fyndigt sätt

snedig måde

ett förflutet, det förflutna

fortid, forhistorie

ett korn av sanning

et gran af sandhed

etta, ener

etter, ener

ettans, tvåans, treans växel

første, andet, tredje gear

ettdera

et af dem

ettrig

hidsig

etymologi

etymologi

EU – Europeiska Unionen

EU – Den Europæiske Union

EU-projekt

europæisk projekt

euro

euro

Europa

Europa

Europaparlamentet

Europaparlamentet

Europarådet

Europarådet

europeisk dimension

europæisk dimension

europeisk politik

europæisk politik

Europeiska kommissionen

Europæiske kommission

Europeiska Unionen

Europæisk Union

evenemang

begivenhed, arrangement

evolution (biologi)

evolution (biologi)

exakt

eksakt, nøjagtig

exaktkapad

eksakt tilskåret

examensbevis

eksamensbevis

examination

eksamen

exekution

1) eksekution (henrettelse), 2) udpantning

exekutiv auktion

exekutiv tvangsauktion

existensminimum

eksistensminimum

expedit

ekspedient

experiment

eksperiment

experimentella vetenskaper

eksperimentelle videnskaber

extra inbetalning av skatt

frivillig indbetaling

extra ordinarie tjänst

ikke fast ansættelse

extraknäck

ekstrajob, bibeskæftigelse

extremism

ekstremisme

f.d. (före detta)

fhv., tidligere

f.n. (för närvarande)

p.t.

fabel

fabel

fack

hylde, rum i reol o.l., fag

fack-

faglig, fag-

facket

1) fagforeningen, 2) fagbevægelsen

fackförbund

fagforbund

fackförening

fagforening

fackföreningsavgift

kontingent til fagforening

facklig

1) faglig, 2) fagforenings-

facklitteratur

non-fiktion

facklitterär text

ikke-litterær tekst

fackman

fagmand

fackspråk

fagsprog

fadd

fad, smagløs

fader, far

fader, far

faderskap

faderskab

faderskapsbeslut

faderskabsfastsættelse

faderskapsfastställande

faderskabsfastsættelse

faktum

kendsgerning

falk

falk

fall

1) fald, 2) tilfælde, case (sygdoms-, ulykkes-)  (sv. tillfälle = da. lejlighed); (sv. för tillfället = da. i øjeblikket); (da. et uhelbredeligt tilfælde = sv. ett obotligt fall)

falla i farstun

lade sig dupere

falsk

1) falsk, 2) forloren (da. forlorne tænder = sv. löständer

falukorv

tyk rød pølse

familj

familie

familj med en förälder

familie med én forælder

familjedaghem

dagpleje

familjeförsörjare

familieforsørger

familjemedlem

familiemedlem

familjerådgivare

familievejleder

familjevåld

vold i familien

famn

favn

fanér

finer

fantasi

fantasi

farbror

1) farbror, 2) tiltale til ældre mand

farfar, morfar

bedstefar

farhåga

frygt, bekymring

farkost

fartøj, skib

farligt avfall

farligt affald

farmaci

farmaci

farmor, mormor

bedstemor

far-och morföräldrar

bedsteforældre

fars

farce

farsa

far, fader

farstu

1) forstue, 2) entré

fartkamera

stærekasse, automatisk fotografering af bilister, der kører for hurtigt

fasa

1) skræk, rædsel, 2) grue

fasan

fasan

fasansfull

rædselsfuld, forfærdelig, skræmmende

fascism

fascisme

faslig

forfærdelig

fast

1) selv om, 2) fast

fastighet

1) fast ejendom, 2) hus

fastighetsförvaltare

ejendomsinspektør

fastighetsmäklare

ejendomsmægler

fastighetsskatt

ejendomsskat

fastighetsskatt på byggnad

ejendomsværdiskat

fastighetsskötare

gårdmand, vicevært

fastighetsvärde

ejendomsværdi

fastlag

fastelavn

fastna

komme til at sidde fast, sætte sig fast

fastställa

fastslå

fastän

selv om, skønt

fattas

mangler (sv. mangel = da. rulle)

fattiga riddare

arme riddere

fattigdom

fattigdom

fattningsförmåga

forståelse

fel

fejl

fela

1) fejle, 2) mangle

felaktig

forkert

felutbetalning

fejludbetaling

femtio

halvtreds (halvtredje x tyve)

ferie

ferie

fest

fejring, fest

festival

festival

festvåning

selskabslokaler

fett (livsmedel)

fedt

fettisdagsbulle

fastelavnsbolle (ligner dog ikke helt den danske)

fettisdagsbulle

fastelavnsbolle

fiaspel

ludo

ficka

lomme

fickalmanacka

lommebog

fickkniv

lommekniv

ficklampa

lommelygte

fickplunta

lommelærke

fiende

fjende, uven

fiffig

snedig, snu

fiffla

snyde, svindle

fifflar

manipulerer, snyder

fik

kafé

fika

1) kaffe, 2) drikke kaffe, 3) holde kaffepause

fikon

figen

fil

tykmælk

filbunke

tykmælk

filé

mørbrad

film

film

filmjölk

tykmælk

filosof

filosof

filosofi

filosofi

filt

1) filt, 2) tæppe, uldtæppe

fimp

cigaretskod

fimpa

1) skodde, 2) afslutte

finansborgarråd

chef for Stockholms kommunes bestyrelse (overborgmester)

finansiering

finansiering

finanspolitik

finanspolitik

finansväsen

finanser

finge

fik

fingerborg

fingerbøl

finkan

spjældet

finkänslig

fintfølende

Finland

Finland

finne

1) finne, 2) filipens, bums

finn-sjubbskinn

mårhundeskind

finska språket

finsk sprog

fira

1) fire, 2) fejre

firmatecknare

prokurist

fishyllan

slang for galleriet, pladserne længst oppe i teateret

fisk

fisk

fiskare

fisker

fiske

fiskeri

fiskekort

fisketegn, lystfiskertegn

fiskfjäll

skæl

fiskmås

stormmåge

fiskstuvning

plukfisk

fjantig

1) fjollet, 2) affekteret

fjun

dun

fjäder

fjeder

fjäderfä

fjerkræ

fjäll

1) fjeld, 2) skæl

fjäril

sommerfugl

fjärran

fjern

Fjärran Östern

Fjernøsten

fjärrvärme

fjernvarme

fjäska

sleske, indsmigre sig

fjättra

1) lægge i lænke, 2) tryllebinde

flabba

skraldgrine

fladdermus

flagermus

fladdra

flagre

flagga

1) flag, 2) flage

flams

fjas, sjov

flamskydd

flammehæmmer

flaska

flaske

flaskåtervinning

flaskegenbrug

flasköppnare

madonna, flaskeåbner

flerbarnstillägg

flerbørnstillæg, flerbørnstilskud

flerhandikapp

multihandicap

flerspråkighet

flersprogethed

flicka

pige, tøs

flickrum

pigeværelse

flina

grine

flinga

1) fnug, 2) flage

flingor

cornflakes, musli

flintskallig

skaldet, flenskaldet

flopp

flop

flor

slør

florsocker

flormelis, stødt melis

flott

1) flot, smart, 2) fedt (fødevare)

flottyr

friture

fluga

1) flue, 2) butterfly

flummig

1) uklar, omtåget, 2)  påvirket 3) doven

fly

flygte

flygel

1) flygel, 2) fløj

flygmaskin

flyvemaskine, flyver, fly (da. flyver även = sv. flygare)

flygplats

lufthavn

flygplatser

lufthavne

flygteknik

flyteknik

flykting

flygtning

flyttfågel

trækfugl

flyttning

flytning

flyttningsanmälan

flyttemeddelelse

flyttningsbidrag

flyttetilskud

flåsa

1) puste, 2) stønne

fläck

plet

fläcka ned

snavse til

fläder

hyld (plante), hyldetræ

fläderbär

hyldebær

fläkt

1) ventilator, 2) vindpust

flämta

1) gispe, 2) blafre (om lys)

flärd

forfængelighed

flärdfri

ukunstlet

fläskkorv

medisterpølse

fläskpannkaka

flæskepandekage

fläskstek

flæskesteg

fläsksvål

flæskesvær

flöda

1) flyde, 2) strømme

flöde

strøm (da. fløde = sv. grädde)

flöte

flåd

fnittra

fnise

fnysa

fnyse, pruste

foder

foder

fodra

fodre, give mad

fog

1) grund, 2) fuge

foga

føje

foga sig

føje sig, indordne sig, gøre som der bliver sagt

folk

folk

folk i allmänhet

borger

folkbokföring

folkeregistering, folkeregister

folkhögskola

højskole

folkkultur

folkekultur

folkomröstning

folkeafstemning

folkpension

folkepension (grundpension som består af ”inkomstpension”, ”premiepension”, ”garantipension”)

folktandvård

den offentlige tandpleje

folkvagnsbuss

folkevognsrugbrød

folkvisa

folkesang

fonologi

fonologi

fordon

køretøj

fordra

forlange

fordran

krav

forma

danne, forme

formgivning

design

formåga

evne

forn

1) tidligere, 2) oldtids-

fornfynd

fortidsfund, oldsager

fornlämning

fortidslevn

fornminne

fortidsminde

forntid

oldtid

forntidens historia

antikken

forsa

1) fosse, 2) strømme

forskning

forskning

forskningsmetod

forskningsmetode

forsla

transportere

forsörjningsstöd

bistandshjælp, socialbidrag, kontanthjælp

fort

hurtig, kvik (sv. hurtig = da. frisk, friskfyragtig)

fortbildning

videreuddannelse

fortfarande

stadigvæk, fortsat, vedblivende, endvidere, fremdeles (da. også fremdeles = sv. o.s.v.); sv. framdeles = da. (engang) i fremtiden, senere

fortgående

fortsat

fortleva

1) leve videre, 2) bestå

fortplantning

reproduktion (biologi)

fossil

fossil

fosterbarn

plejebarn

fosterföräldrar

plejeforældre

fosterland

fædreland

fot

fod

fotanglar

partisansøm

fotogen

petroleum

fotografering

fotografering

fotsteg

trin

fotvård

fodpleje

frack

kjole og hvidt, kjolesæt

fradga

fråde

fram till din brevlåda

hjem til din dør, hjem til din postkasse, hjem til din adresse

framdeles

for fremtiden

framfusig

påtrængende

framför

foran

framlänges

forlæns

framsteg

fremskridt

framtand

fortand

framtidsplaner

fremtidsplanlægning

Frankrike

Frankrig

frans

frynse

fransar

øjenvipper

franska språket

fransk sprog

fransyska

1) fransk kvinde, 2) lårstykke af kalv eller okse

frasa

1) knitre, 2) rasle

fred

fred

fredsundervisning

fredsundervisning

fria aktiviteter

aktiviteter udenfor læseplan

frid

ro, fred

fridlyser

freder

fridlysning

fredning

friggebod

mindre hytte, der ikke kræver svensk byggetilladelse. Byggearealet må højst være 15 m2 og højden til tagrygningen maks. 3 m. Det var den svenske boligminister Birgit Friggebo, der i 1979 afskaffede pligten til at søge byggetilladelse for denne type huse, heraf navnet.

frigolit

flamingo, styroporskumplast, EDS-plast, ekspanderet polystyren

frihet

frihed

frikadell

kødbolle

frikort

frikort

frikostig

gavmild

friluftsaktiviteter

friluftsaktiviteter

friläge

frigear

fripassagerare

blind passager

frisk

frisk, rask

friskanmäla

raskmelde

friskola

friskole

frist

frist

friställa

sige op

fritid

fritid

fritids

fritidshjem

fritidsaktiviteter

fritidsaktiviteter

fritidsfiske

fritidsfiskeri

fritidshem

fritidshjem, fritidsordning

fritidshus

sommerhus

fritidsklubb

fritidsordning for 4.-7. klasse

frivillig försäkring

frivillig forsikring

frivilligorganisation

frivillig organisation

frossa

1) kuldegysninger, 2) frådse

frukost

morgenmad

frukt

frugt

fruktan

frygt

fruktansvärd

frygtelig

fruktkräm

frugtgrød

fruktlös

frugtesløs

frusta

fnyse, pruste

fryntlig

jovial, letsindig

fråga

1) spørgsmål, 2) spørge

frågeformulär

spørgeskema

frågesport

quiz

frågetecken

spørgsmålstegn

frågvis

nysgerrig

från hedenhös

fra arilds tid

frånskild

fraskilt

frånvaro

fravær

frånvarodag

fraværsdag

främling

fremmed

främmande land

fremmed land

främmande språk

fremmedsprog

främre

forrest

främst

forrest, vigtigst

frän

skarp

fräsa

1) hvæse, 2) fræse

fräsch

frisk

fräta

1) ætse, 2) tære

frö

frø -t

fröjd

fryd

frömjöl

støv, pollen

fubbig

uretfærdig

fuffens

luskeri

fuktig

klam

ful

grim, styg (sv. grym = da. grusom)

fullmäktig

råd

fumlig

fummelfingret, klodset

funka

fungere

funktionell läsfärdighet

funktionel læsefærdighed

funktionell läs-och skrivkunnighet

funktionel læse-og skrivefærdighed

funktionshinder

handicap

funktionshindrad

funktionshæmmet, handicappet

funtad

beskaffen

fura

fyrretræ

furu

fyrretræ (materialet)

futtig

1) ubetydelig, 2) smålig

futurologi

futurologi

fyllo

fulderik, spritter

fynd

fund

fyrtio

fyrre

fysik

fysik

fysikalisk kemi

fysisk kemi

fysikaliska begrepp

videnskabeligt idégrundlag

fysikvetenskaper

fysiske videnskaber

fysiologi

fysiologi

fysioterapeut

fysioterapeut

fysioterapeutisk behandling

fysioterapeutisk behandling

fysisk utveckling

fysisk udvikling

fysiskt fenomen

fysiske fænomener

få lov

blive nødt til

få något överstökat

få fra hånden

få om bakfoten

1) få galt i halsen, 2) misforstå

få träsmak

at have siddet for længe på en stol og fået ondt i bagen

få, får, fick

må, måtte, eks.: Får jag gå nu? = Må jeg gå nu? Han måste ju vara tokig = Han må jo være gal; sv. må, måtte: Hur mår du? = Hvordan har du det?  Måtte han komma snart! = Gid han snart kom!

fåfäng

1) forfængelig, 2) forgæves

fågel

fugl

fågelholk

fuglekasse

fåglar

fugle

fålla

1) fold, 2) indhegning

fånig

tåbelig, dum, tosset

får

får

fåra

fure

fåtölj

lænestol

fäbod

sæter

fägring

skønhed

fäll

1) skind, 2) pels

fält

1) mark, 2) felt

fängelse

fængsel

fänkål

fennikel

färdbidrag

befordringstilskud

färdighet

færdighed

färdigkapad

færdigtilskåret

färdknäpp

afskedsdrink

färdtjänst

kørselstjeneste

färdtjänstersättning

befordringsgodtgørelse

färg

maling, farve

färgkort

farvefoto

färs

fars (sv. fars = da. farce)

färsk

frisk

färskpotatis

nye kartofler

Färöarna

Færøerne

fästa avseende vid

hæfte sig ved, bemærke

fästing

skovflåt, skovtæge

fästman

forlovede (mandlig)

fästmö

forlovede (kvindelig)

födelse

fødsel

födelseattest

fødselsattest

födelsedatum

fødselsdato

födelsemärke

modermærke

födoämne

næringsmiddel

födsel

fødsel

föga

ikke meget

följd

1) følge, 2) række

följsam

smidig, som tilpasser sig, eftergivelig

fönster

vindue -t

fönster

vindue

för

1) for, 2) forstavn

För all del

Å, jeg ber

för jämnan

altid

för närvarande

for tiden

för tillfället

for øjeblikket

förargad

vred

förarglig

ærgerlig

förband

1) forbandt, 2) forbinding, 3) forbund

förberedelseklass

specialklasse

förbindelseskonton

mellemregningskonti (økonomi)

förbise

1) glemme, 2) overse (sv. överse med något = da. bære over med noget)

förborgad

skjult

förbrylla

forvirre

förbättringslån

boligforbedringslån

fördold

skjult

fördom

fordom

fördrag

1) traktat, 2) overbærenhed

fördröja

forsinke

före detta

forhenværende

förebrå

bebrejde, anklage

förebyggande

prævention, forebyggelse

förebyggande medicin

forebyggende medicin

föredra

foretrække

föredöme

forbillede

förefalla

1) forekomme, 2) synes

förefintlig

som forefindes

föreläggande

pålæg, påbud, tilhold

föremål

genstand, sag, ting

föremål för utmätning

genstand for udlæg

förening

forening

Förenta nationerna

Forenede nationer

föresats

forsæt

föreskrifter

forskrifter

förespråka

1) foreslå, 2) gå ind for

förespråkare

fortaler

föreståndare

centerleder (på alderdomhjem etc.)

föreställning

show, forestilling

företag

foretagende, virksomhed

företagare (egenföretagare)

selvstændig næringsdrivende

företagsformer

virksomhedsformer

företagshälsovård

bedriftsundhedstjeneste

företagsledarutbildning

iværksætteruddannelse

företagsledning

virksomhedsledelse

företagsnamn

virksomhedsnavn

förete

1) fremvise, 2) fremlægge

företrädare

1) repræsentant, 2) forgænger

företräde

1) foretræde, 2) fortrin

förevändning

påskud -t

förfarande

fremgangsmåde, procedure

förfaras

gå til spilde

förfasa sig

blive rystet

författare

forfatter

författning

forfatning, grundlov

förfluten

1) forgangen, 2) tilbagelagt

förfoga

disponere

förfogande

rådighed

förfrågan

forespørgsel, henvendelse

förfång

skade

förfärlig

forfærdelig

förgasare

karburator

förgäta

glemme

förhandsbesked, beslut

foreløbig besked, beslutning

förhandsberäkning

forhåndsberegning

förhistorisk tid

forhistorisk tid

förhållande

forhold

förhållanden

forhold, kår

Förintelsen (nazisternas folkmord)

Shoah

förklara

1) forklare, 2) erklære

förknippa

forbinde, forene, sætte i forbindelse med

förkomma

forsvinde, miste

förkovra sig

forbedre sig, studere

förkroppsliga

legemliggøre

förkunskaper

forkundskaber

förköp

forsalg

förlag

forlag

förlagsbransch

forlagsbranche

förlegad

forældet, gammel

förlora

tabe, miste

förlossning

fødsel

förlovning

forlovelse

förlust

tab -t

förlust av förvärvsförmåga

tab af erhvervsevne

Förlåt! Ursäkta!

Om forladelse! Undskyld!

förlåta

tilgive

förlägen

flov, skamfuld, forlegen

förläna

1) forlene, 2) give

förlänga

forlænge

förlöjliga

latterliggøre

förmak

dagligstue, stue (sv. stuga = da. [lille] hus;sv. sommarstuga = da. sommerhus)

förmer

bedre

förmyndare

værge, lavværge

förmyndarskap

forældremyndighed

förmåga

evne

förmån

1) fordel, 2) gode

förmånlig

fordelagtig

förmånstagare

berettiget til ydelser

förmånstagareförordnande

begunstigelsesklausul

förmögen

1) formuende, 2) i stand til

förmögenhet

formue (sv. förmåga = da. evne)

förnöjsam

nøjsom (sv. nöjsam = da. fornøjelig)

förorda

anbefale, udpege

förorening

forurening

förort

forstad

förpackning

emballage

förplägnad

forplejning

förra

forrige

förre

forrige

förregla

låse

församling

1) forsamlig, samling, 2) menighed

förse

forsyne

förseningsavgift

straftillæg

försigkommen

fremmelig

försitta

forsømme

förskingring

underslæb -t

förskola

børnehave, dagtilbud

förskoleklass

børnehaveklasse

förskoleundervisning

børnehaveklasse

förskoleverksamhet

børnehave

förskott

forskud

förskräcklig

rædsom, forskrækkelig

första världskriget

første verdenskrig

förstatliga

nationalisere

försteg

1) fortrin, 2) forrang

förstora

forstørre (sv. förstöra = da. ødelægge)

förströ

adsprede

förströelse

forlystelse

förstukvist

bislag

förstulen

hemmelig

förstå

forstå, begribe

förstöra

ødelægge

försupen

fordrukken

försvaga

svække

försvarspolitik

forsvarspolitik

försvåra

vanskeliggøre

försynt

beskeden

försåt

baghold

försåtlig

lumsk

försäkringsbesked

forsikringsbesked

försäkringsbolag

forsikringsselskab

försäkringsbrev

police

försäkringskassa

sygesikring

försäkringsläkare

rådgivende læge

försäkringsperioder

forsikringsperiode

försäkringsrätt

forsikringsret

försäkringstandläkare

rådgivende tandlæge

försämra

forværre

försörjare

forsørger

försörjningsbörda

forsørgerbyrde

försörjningsplikt

forsørgerpligt

förta sig

overanstrenge sig

förtal

bagtalelse

förtegen

tilbageholdende

förtida uttag

forskudsvis udbetaling

förtidspension

førtidspension

förtjusa

fortrylle

förtjusande

yndig, henrivende, nydelig, sød

förtjust

henrykt

förtona

fortone sig

förtroende

1) tillid, 2) fortrolighed

förtroendeman

tillidsmand

förtroendevald

politisk valgt

förtrogen

fortrolig

förtryck

undertrykkelse

förtvina

visne

förtydliga

tydeliggøre

förutbetalda utgifter

udskudte udgifter (økonomi)

förutvarande

tidligere, forhenværende

förvaltningsdomstol

forvaltningsdomstol

förvaltningskunskap

forvaltningsvidenskaber

förvaringsbox

bagageboks

förverka

forspilde

förverkliga

virkeliggøre

förvirrad och vilsen

forvirret og rundt på gulvet

förvisar

udviser

förvisso

sikkert

förvånad

forbavset

förväntad arbetsinkomst

forventet lønindkomst

förvärv

erhvervelse

förvärvsarbetande

udearbejdende

förvärvsarbete

erhvervsarbejde, lønarbejde

förvärvsförmåga

erhvervsevne

förytliga

forfladige

föråldrad

forældet

föräldraförsäkring

forældreforsikring, familieydelser

föräldraledighet

barselsorlov, forældreorlov, børnepasningsorlov

föräldralös

forældreløs

föräldrapenning

barselsdagpenge

föräldrapenningperiod

dagpengeperiode under og efter svangerskab

föräldrar

forældre

föräldraroll

forældrerolle

förödelse

ødelæggelse

fösa

drive, genne

fötter

fødder

gadda ihop sig

rotte sig sammen

gaeliska språket

skotsk gælisk sprog

gagga

sludre

gaggig

småsenil

galge

1) bøjle, 2) galge

galiciska språket

galicisk sprog

galler

gitter

gallra

1) sortere, 2) udskille

galoscher

galocher

gam

grib

gammal

gammel

ganska

temmelig, ret

garantipension

garantipension

garantitid

garantiperiode

gas

gas

gasbinda

gazebind

gaskran

(gas, vand) -hane

gasol