Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

EU-ord

Fuglenavne

Hverdagsord

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Sproglige faldgruber

Svampe/laver

Svejseteknik

Ungdomssprog

Værktøj     

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forskellige citater fra svenske aviser

 

 

Fler dansk-svenska fusioner att vänta

Av Hans Widing, Sydsvenska Dagbladet, 6 februari 2001

"Apropå bolagens stora kulturskillnader finns särskilt ett krux - danska chefers ledarstil går knappast hem i svenska företag. De har en vana att peka med hela handen. "

 

 

Jobba i Danmark lockande för svenska akademiker

Av Cecilia Johansson , Sydsvenskas Dagbladet
Senast uppdaterad 24 september 2005 23:30

"Krister Svantesson menar att den som ska söka sig till Danmark inte behöver oroa sig över det byråkratiska krånglet. Om det är ett seriöst företag kommer det att hjälpa till med den biten. Däremot är det viktigare att sätta sig in i de kulturella skillnaderna. Som den danska chefskulturen.
– Den danska chefen märks mer. Han har större behov av att visa att det är han som bestämmer. Och i Danmark skiljer man mer på privatlivet och arbetet. Så bli inte förvånad om chefen inte bryr sig ett dugg om vad du gör eller hur du mår när du inte är på jobbet. "

 

 

Förväntningar på danskt arbetsliv kom på skam
Sydsvenska Dagbladet, Göran A Nilsson 2 maj 2001

"Jonas Alm hade den fasta övertygelsen att danskar är ett lättsamt folk, som är gemytliga och inte låser sig i hierarkier.
 
Jovialiska människor med ett stänk av "skit-i-vilket" i ögonvrån. Jämlika människor som tog livet på jobbet med en klackspark och lätt kunde fatta och genomföra beslut.
- Det var också fel, säger han. Hierarkierna är mycket större i Danmark. Du förväntas vara mycket mera chef. Men min generation i Sverige är inte så auktoritetsstyrd.
I Danmark behövs formella beslut för att något ska bli gjort. Det räcker inte med att stående bara samlas några minuter, diskutera ett problem och fatta beslut.
Ett beslut i danska företag måste vara mera formellt och följas av tydliga order.
- Annars blir det inte utfört, säger Alm.
I Sverige kan för det mesta en chef jobba under avslappnade former och diskutera på jämlik fot med personalen.

I Danmark är chefsfunktionen mer avskild, mer betonad. Chefer förväntas inte dela alla slags förtroenden med sina medarbetare. Distansen är viktig på andra sidan Öresund.
- Danskarna förnekar att de har några hierarkier. Men på vårt kontor i Danmark fanns fyra chefer i olika nivåer på tolv man. "


 

 

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen