Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Almindelige ord:

 

Bandeord

Danske forkortelser

Dansk chatsprog

Hverdagsord

Kælenavne, byer

Kæle-fornavne

Lumske flertalsord

Modsat køn (genus)

Ordpar

Skældsord

Småord

Sproglige faldgruber

Svenske forkortelser

Svensk chatsprog

Tema: Egenskaber

Ungdomssprog

 

Fagord:

 

Arbejdskøretøjer

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

Data og edb

E-nummer-ordbog

EU-ord

Fuglenavne

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Svampe/laver

Svejseteknik

Værktøj     

 

Søgefunktion:

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

Spørg os gratis:

 

Klik her for at få hjælp med at oversætte ord, der ikke findes i ordlisterne

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anbefalinger

 

   Aukt. translator Birger Knudskov, Fokus Translatørerne, Danmark:

”Vi har gennem ca. fem år haft samarbejde med Poul og Kerstin Hansen, Öresunds Översättningsbyrå, Lund, idet de har løst alle vores oversættelsesopgaver mellem dansk og svensk til vores fulde tilfredshed.
I perioder har vores samarbejde været særdeles omfattende. Poul og Kerstin har altid løst disse opgaver på en meget professionel måde og har samtidig vist stor fleksibilitet med hensyn til hasteopgaver”
 

   Jonny Sjöberg, Sjöberg Kommunikation / Øresund Kommunikation:

"Vi har haft løbende kontakt til Kerstin og Poul Hansen siden begyndelsen af år 2000, hvor vi startede Sjöberg Kommunikation (der pr. 1. oktober 2003 skifter navn til Øresund Kommunikation).
Det, der kendetegner Kerstin og Poul er deres kærlighed til det skrevne ord og deres fine fornemmelse for korrekt og gangbar sprogbrug. Kombinationen af svenske Kerstin og danske Poul, der oversætter til hver deres sprog, er perfekt, da de hele tiden kan rådføre sig hos hinanden i tvivlsspørgsmål. Man kan altid føle sig tryg ved de tekster, der forlader deres computere, og med dagens store udbud af bureauer og oversættere er det vigtigt for erhvervslivet at kunne stole på de personer, der får vist den tillid at oversætte budskaber, som skal bruges i et andet land.
På den baggrund kan vi varmt anbefale Öresunds Översättningsbyrå".
 

   Susanne Pretorius-Hocker, Translatortjänst, Sverige:

”På begäran intygas härmed att vi anlitat Kerstin och Poul Hansen under flera år som översättare. Våra kunder består bland annat av advokatbyråer, läkemedelsföretag, statliga verk, div. andra större företag i Sverige mm. Detta ställer höga krav på de översättare vi anlitar när det gäller sakkunnighet, noggrannhet, rutin mm. Vi är mycket måna om att hela tiden leverera översättningar på utsatt datum samt av hög kvalité och detta är också vad våra kunder förväntar sig.
Poul och Kerstin arbetar på ett mycket seriöst sätt och uppfyller väl dessa krav. Under de år vi anlitat dem har vi aldrig fått något klagomål från någon av våra kunder. Poul och Kerstin har översatt medicinska, juridiska samt diverse allmänna texter.
Vi kan därför varmt rekommendera dem som leverantörer”.
 

   Jesper Stenson, projektledare, Leo Burnett Stockholm

”Två gånger om året ger Panasonic Nordic ut en 130 sidors katalog som presenterar hela sortimentet av hemelektronik, från Plasma-TV till GSM-telefoner. Som Panasonics reklambyrå i Norden, är ett av våra uppdrag att producera adaptioner för Danmark, Finland, Norge och Sverige.
De senaste upplagorna har vi lagt översättningsuppdraget hos Poul Hansen med ett odelat positivt resultat. Positivt för oss som haft den dagliga kontakten i ett högt tempo. Positivt också för kunden, som varit mycket nöjd med den språkliga kvaliteten. Jag rekommenderar gärna Poul för den här typen av uppdrag.”
 

   Stefan Rahlenbeck, Territory Business Manager, Valvoline Nordic

”Jag har arbetat med Poul Hansen i Lund som översättare i mer än 10 års tid. Även om jag själv skiftat arbetsgivare under denna tid har jag ändå valt att använda mig av Poul Hansen som teknisk översättare även hos min nya arbetsgivare.
Idag arbetar jag för Valvoline EMEA (Europe Middle East Africa) som är en del i Valvoline International. Valvoline International ingår i Valvoline Inc koncernen som idag omsätter runt 2 miljarder dollar.
Valvoline EMEA med säte i Holland, Barendrecht säljer och marknadsför Valvoline kompletta smörjmedelssortiment i Europa, Mellan Östern och Afrika.
Valvoline är världens äldsta varumärke inom smörjmedelsindustrin. Vi på Valvoline Nordic anlitar Poul Hansen som översättare av tekniska/marknadsföringstexter Jag kan personligen varmt rekommendera Poul Hansen. Han har varit en riktig tillgång åt oss på Valvoline.”
 

   Karin Calderon, Eqvator

”Eqvator har sedan 1989 regelbundet anlitat Öresunds Översättningsbyrå för översättningar till och från danska. De uppdrag som har utförts för Eqvators räkning har varit till vår och våra kunders fulla belåtenhet.”

  Bertil Andréasson, BA-Teknik, Laxå, Sverige

Under en lång följd av år har vi valt att anlita Öresunds Översättningsbyrå i Lund som leverantör av tekniska översättningar, vilket vi aldrig behövt ångra.
Poul Hansen arbetar mycket seriöst, och inte vid något tillfälle har vi fått klagomål från kunden. Det är därför ett nöje för oss att rekommendera Öresunds Översättningsbyrå även för tekniska översättningar.

 Se eksempler på vores oversættelsesarbejde ved at klikke her

 Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen