Öresunds Översättningsbyrå

  Poul och Kerstin Hansen, av Kammarkollegiet auktoriserade translatorer till respektive från danska 

Start

Målsætning

Specialiteter

Erfaring

Anbefalinger

Medlemsfor.

Kontakt os

 
 

 

Vores populære faktasider:

 

Specialordbøger

Unik oversigt over næsten alle svensk-danske ordbøger online (mere end 150 specialordbøger med over 300.000 opslagsord)

Sprogforbistring

Eksempler på sprogforbistring mellem dansk og svensk

Kulturforskelle

Beskrivelse af nogle klassiske kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere

Online oversættelse

Gratis online oversættelse mellem dansk og svensk via InterTran (kun grovoversættelse)

 

Direkte links til vores svensk-danske online-ordbøger:

Bilteknik

Beklædning

Botaniske termer

Byggeteknik

EU-ord

Fuglenavne

Hverdagsord

Kemikalier

Kontormateriale

Landbrugsord

Levnedsmiddelord

Lystfiskerord

Medicin

Naturtypearter

Plantenavne

Socialordbog

Sproglige faldgruber

Svampe/laver

Svejseteknik

Ungdomssprog

Værktøj     

 

Klik her for søgefunktion til ordbøgerne

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Svenskarna är mer öppna

Öresundsposten - 6 december 2002

"Jonna Kevan jobbar sedan 1999 heltid med att lära ut det danska språkets märkligheter och fällor till skåningarna. Det sker i form av undervisning på skolor, på företag och i studiecirklar och under föredrag hon håller, där hon även lägger stor vikt vid att berätta om de kulturella skillnader mellan Danmark och Sverige. Även danska företag och privatpersoner anlitar Jonna för att lära svenska,
- Men tyvärr måste man säga att danskarna inte är lika intresserade av att lära sig svenska. "Vad ska det vara bra för", brukar svaret bli. Svenskarna är mer öppna, jobbar mer för att integrera sig och är mer intresserade av det danska språket. Kurserna är ofta fulltecknade.
Svensken är, menar Jonna Kevan, överlag mer tolerant och öppen för kontakter med kusinerna på andra sidan sundet. Medveten om att åsikten inte tas emot så väl av alla landsmän, hävdar hon att dansken allt för ofta är "sig själv nock", inte är så intresserad av annat än det genuint danska och välbekanta.
- Jag kan tillåta mig att ha åsikter om detta eftersom jag själv är danska - som svensk hade jag nog bara blivit påhoppad, säger hon."

Copyright © 2007, Öresunds Översättningsbyrå, webmaster Poul Hansen